Showing 811616 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Gweithiau llenyddol,

Papurau amrywiol yn ymwneud â gweithiau llenyddol Marion Eames, 1933-[2007], gan gynnwys drafftiau nofelau, storïau i blant, sgriptiau a cherddi. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys ffeil o sgriptiau gan awduron eraill. = Various papers relating to...

Storïau byrion,

Storïau byrion cyhoeddedig ac anghyhoeddedig gan Marion Eames, 1947-[2000], gan gynnwys Y Ffordd i'r Gorffennol (1975); The Witch of Penthorpe, a ysgrifennodd ar y cyd gyda'i gŵr, Griffith Williams; a llawysgrif Castle Make Believe (1947...

The Golden Road,

Teipysgrif o'r nofel, The Golden Road, [1990], cyfieithiad Saesneg o nofel Gymraeg wreiddiol Marion Eames, I Hela Cnau (1972), gan gynnwys dau adroddiad yn argymell y gwaith ar gyfer grant cyhoeddi. = Typescript of the novel The Golden Road, ...

Rhed Alysia!,

Drafftiau llawysgrif o'r nofel Rhed Alysia!, [1990x2007]. = Manuscript drafts of the novel Rhed Alysia!, [1990x2007].

Y Ferch Dawel,

Papurau'n ymwneud ag addasiad teledu o nofel Marion Eames, Y Ferch Dawel, 1996, gan gynnwys drafftiau o'r sgript, amserlen ffilmio, sgript is-deitlau a nodiadau ar y prif gymeriadau. = Papers relating to the television adaptation of the ...

Y Stafell Ddirgel,

Papurau'n ymwneud ag addasiad teledu Manon Eames o nofel wreiddiol Marion Eames, Y Stafell Ddirgel, gan gynnwys sgriptiau penodau 1-6, rhestrau o fewnosodiadau a newidiadau i'r sgript, amserlen ffilmio a datganiad i'r wasg gan S4C y...

Erthyglau, anerchiadau a darlithiau,

Drafftiau o erthyglau, anerchiadau a darlithiau amrywiol gan Marion Eames, [1970]-[2007]. = Drafts of various articles, speeches and lectures by Marion Eames, [1970]-[2007].

Llyfrau nodiadau amrywiol,

Llyfrau nodiadau amrywiol, 1953-[1990], yn cynnwys rhai gweithiau anorffenedig di-deitl; drafftiau bras nifer o erthyglau; a detholiadau o weithiau hanesyddol a llenyddol. = Various notebooks, 1953-[1990], containing unfinished untitled works; rou...

Llyfr nodiadau,

Llyfr nodiadau, 1955-1956, yn cynnwys nodiadau ar dechneg piano a rhestrau o enwau'r plant ac oedolion oedd yn derbyn gwersi piano ganddi yn Llundain. = A notebook, 1955-1956, containing notes on piano technique and lists of the names of thos...

Llyfrau nodiadau ar hanes y Crynwyr,

Llyfrau nodiadau, [1961]-[1969], yn cynnwys gwaith ymchwil Marion Eames ar hanes y Crynwyr yng Nghymru ac ym Mhennsylfania ar gyfer y nofelau Y Stafell Ddirgel ac Y Rhandir Mwyn. = Notebooks, [1961]-[1969], containing research conducted by Marion ...

Llyfr nodiadau,

Llyfr nodiadau, 1927, yn cynnwys nodiadau ar sut i ysgrifennu nofel a detholiadau o weithiau llenyddol. = A notebook, 1927, containing notes on the art of writing a novel and extracts from various literary works.

Papurau UMCA,

  • GB 0210 UMCA
  • fonds
  • 1978-1994 /

Papers of the UMCA, 1978-1994, including membership files, 1979-1986; accounts, 1981-1994; papers of UMCA officers, 1985-1990; and political correspondence, 1978-1987.

Aberystwyth Union of Welsh Students

Results 810721 to 810740 of 811616