Showing 3791 results

Archival description
file
Print preview View:

Barddoniaeth,

Awdl: 'Ennill tir'; casgliad o gerddi: 'Newid' (y goron); englyn: 'Dysgwr'; pum englyn milwr: englyn yr un i bum rebel; pum englyn penfyr: 'Teulu'; cywydd i gyfarch pencampwr Cymreig; telyneg: 'Machlud'; soned: 'Llwybrau'; cerdd gaeth hyd at 50 llinell: 'Arwr'; cerdd rydd yn ymateb i lun; cerdd ddychan; 'Golff'; a chasgliad o 100 o englynion, penillion, cwpledi neu gerddi coffa oddi ar gerrig beddau.

Rhyddiaith,

Darn neu ddarnau rhyddiaith ar ffurf benodol (Ysgoloriaeth Emyr Feddyg); stori fer wedi'i lleoli ym myd diwydiant; blog dros gyfnod o fis; casgliad o 10 darn ar ffurf llên meicro: 'Ystafelloedd aros'; ysgrif bortread; erthygl newyddiadurol ... ar bwnc llosg; llythyr dychmygol at wleidydd; stori arswyd wedi'i hanelu at bobl ifanc; casgliad o hyd at 30 o anecdotau difyr o'r byd chwaraeon; a chystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn Yr Ariannin: 'Byw yn y Wladfa heddiw'.

Dysgwyr,

Cerdd: 'Bro' (cystadleuaeth y gadair); darn o ryddiaith: 'Dathlu' (y tlws rhyddiaith); sgwrs amser coffi; blog neu ddyddiadur; llythyr neu e-bost at eich tiwtor/athro; adolygiad o lyfr neu CD Cymraeg; cywaith yn cynnwys casgliad o ddeunydd amrywiol mewn unrhyw gyfrwng (gwaith grŵp neu unigol); a pharatoi deunydd ar gyfer dysgwyr.

Rhyddiaith,

Darn neu ddarnau rhyddiaith ar ffurf benodol (Ysgoloriaeth Emyr Feddyg); stori fer: 'Priodas'; ysgrif: 'Ymweld â man arbennig'; blog teithio (gwir neu ddychmygol); tair erthygl ar gyfer papur bro; stori feiddgar; darn newyddiadurol ... ym myd chwaraeon (gwir neu ddychmygol); pymtheg o bytiau crafog ar ffurf colofn Madog Lygadog yn Y Cymro; ymateb i dri o ffotograffau Geoff Charles; ymdriniaeth â 50 o eiriau tafodieithol; casgliad o hyd at 100 o groeseiriau; a chystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes ac yn dal i fyw yn Yr Ariannin: 'Y pedwar tymor yn y Wladfa'.

Cyfansoddiadau cerddorol,

Darn corawl di-gyfeiliant seciwlar (Tlws y cerddor); emyn-dôn i eiriau Dorothy Jones; unawd i lais isel ar eiriau Cymraeg o ddewis y cyfansoddwr; trefniant o unrhyw gân werin Gymraeg neu gân ysgafn Gymraeg ar gyfer côr meibion TTBB gyda chyfeiliant piano; symudiad offerynnol yn seiliedig ar alaw neu alawon gwerin Cymreig i unrhyw gyfuniad o offerynau; a dau ddarn cyferbyniol mewn unrhyw gyfrwng (cystadleuaeth i ddisgyblion uwchradd a cholegau trydyddol 16-19 oed).

Barddoniaeth,

Awdl ar fwy nag un o'r mesurau caeth: 'Lloches'; dilyniant o 10 cerdd ddigynghanedd: 'Tyfu'; englyn: 'Wyneb'; englyn ysgafn: 'Twyll'; telyneg: 'Cylch'; pum englyn milwr: 'Taith'; cywydd: 'Neuadd'; soned: 'Storïwr; cerdd gaeth: 'Rhwyg'; cerdd rydd: 'Llwyfan'; cerdd ddychan/ddigri; chwe phennill telyn: 'Amser'; hyd at 30 o gerddi (Ysgoloriaeth Emyr Feddyg).

Ysgrif,

Ysgrif 'Rhwd' gan 'E.T.H., 'Llywarch', 'Merwydd', 'Hen hwsmon anesmwyth', 'Menai', 'Scamp', 'Hamlet' a 'Dwyfach'; 'Cadw cyfrinach' gan 'Goronwy', ''Wyn o Eifion', 'Nedw', 'Meifab', 'Ap Arfon', 'Hen sgotwr', 'Pump o'r gloch', ''Elia II' a 'Myfanwy'; 'Carreg filltir' gan 'Crwydryn', 'Gwydion', 'Rhaid mynd', 'Sioned', 'Ar grwydr', 'Emyr', 'Amos' a 'Myfanwy'; 'Briwsion' gan 'Aron', 'Petite' ac 'Edmwnd' [rhif 33 yn y Rhestr Testunau].

Results 1 to 20 of 3791