Showing 812771 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Gohebiaeth Gwasg Gomer, 1985-1987

Mae'r ffeil yn cynnwys wyth llythyr, yn bennaf gohebiaeth rhwng Islwyn Ffowc Elis a Gwasg Gomer. Ceir hefyd nodiant sol-ffa ar gyfer 'Awdl Goffa R.Williams Parry ar Pennant'.

Gomer Llandysul Printer

Papurau gwleidyddol

Mae'r grŵp yn cynnwys papurau am Blaid Cymru, 1966-1969, yn arbennig papurau'n ymwneud ag etholiadau ac â'r arwisgiad, a gohebiaeth â Gwynfor Evans, Aelod Seneddol Caerfyrddin, 1966-1970; 1974-1979.

Evans, Gwynfor.

Cyhoeddusrwydd Plaid Cymru

Mae'r ffeil yn cynnwys papurau Plaid Cymru, 1966-1969, yn ymwneud â'r arwisgiad, ac yn bennaf â gwaith Islwyn Ffowc Elis fel swyddog cyhoeddusrwydd i Gwynfor Evans, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gwynfor Evans (40), Willie Kellock (13), ...

Wigley, Dafydd

Gohebiaeth

Llythrau, 1964-1995, oddi wrth lenorion amlwg a llythyrau'n ei longyfarch ar ei anrhydeddau academaidd.

Llythyrau, [1965]-[1993]

Llythyrau, [1965]-[1993], yn ei longyfrach ar y ddoethuriaeth er anrhydedd a ddyfarnwyd iddo yn 1993 ar achlysur canmlwyddiant y Brifysgol, llwyddiant y gyfres 'Lleifior', ynghyd â llungopi o lythyr a anfonodd at Angharad Tomos yn 1989 ...

Sgriptiau radio

Adysgrifiad o’r drafodaeth rhwng Eirian Davies ac Islwyn Ffowc Elis a recordiwyd yn 1971; tair sgript ‘Dylanwadau’, 1992 ar gyfer y gyfres o sgyrsiau radio ‘Sglein’, 1993 (y gyntaf yn eisiau) a 'Rhwng Gŵyl a Gwaith'.

'Blwyddyn gweinidog'

Mae'r ffeil yn cynnwys drafftiau llenyddol amrywiol - erthygl am 'Blwyddyn Gweinidog', dyddiadur dychmygol, colofn olygyddol ar gyfer Y Ddraig Goch, a geiriau ar gyfer cân.

Results 810721 to 810740 of 812771