Showing 1 results

Archival description
Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin
Print preview View:

Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin

  • Papurau Mudiad Ysgolion Meithrin
  • Sub-fonds

Additional papers, 1971-96, of Mudiad Ysgolion Meithrin (the National Association of Welsh Medium Nursery Schools and Play-groups) (see Annual Report 1989-90, p 61)

Papurau ychwanegol Mudiad Ysgolion Meithrin o'r cyfnod 1971-96(gweler Adroddiad Blynyddol 1989-90, t 61). Ar wahân i'r deunyddiau printiedig a theipiedig trosglwyddwyd hefyd gasetiau, disgiau sain, a thapiau fideo i'r Casgliad Sain a Delweddau Symudol (cyfeirnodau casetiau CM 8145-7, 8150-60, tâp DAT: DT/93; disgiau sain, 45/1123-5, tapiau fideo VM 5649-50), a rhai ffotograffau i'r Adran Darluniau a Mapiau (rhifau derbyn: 199800115-17)