Dangos 60 canlyniad

Disgrifiad archifol
Cardiganshire (Wales)
Rhagolwg argraffu Gweld:

Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion),

 • GB 0210 URDDION
 • fonds
 • 1965-1997 /

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion,1965-1997, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, 1965-1995; gohebiaeth, 1979-1995; adroddiadau a deunydd printiedig, 1975-1993; a phapurau amrywiol, 1983-1995 = Records of Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion, 1965-1997, comprising committee minutes, 1965-1995; correspondence, 1979-1995; reports and printed material, 1975-1993; and miscellaneous papers, 1983-1995.

Urdd Gobaith Cymru. Rhanbarth Ceredigion.

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,

 • GB 0210 CYGION
 • fonds
 • 1951-2011

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1951-1993, yn cynnwys gohebiaeth, adroddiadau, copïau llawysgrif a theipysgrif, proflenni a phapurau eraill yn ymwneud â chyhoeddiadau penodol, 1954-1991; papurau gweinyddol yn cynnwys gohebiaeth, cofnodion ac agendâu, adroddiadau blynyddol a ffigurau gwerthiant, 1951-1993; gohebiaeth gyffredinol gyda sefydliadau eraill, 1951-1993; ffeiliau yn ymwneud â Welsh Teldisc,1951-1992; a chofnodion ariannol, 1954-1991 = Papers of Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1951-1993, including correspondence, reports, manuscript and typescript copies, proofs and other papers relating to specific publications, 1954-1991; administrative papers including correspondence, minutes and agendas, annual reports and sales figures, 1951-1993; general correspondence with other organisations, 1951-1993; files relating to Welsh Teldisc, 1951-1992; and financial records, 1954-1991.

Papurau ychwanegol yn perthyn i'r gymdeithas, gan gynnwys papurau gweinyddol, cofnodion cyfarfodydd, papurau ariannol, gohebiaeth a phapurau eraill.

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Papurau Dai Williams (Tregaron),

 • GB 0210 DAIWILLIAMS
 • fonds
 • 1903-1959 /

Papurau Dai Williams, 1934-1959, yn cynnwys gohebiaeth, cyfansoddiadau, sgriptiau radio a deunydd arall yn ymwneud yn arbennig ag Adar Tregaron, yn cynnwys gweithiau cerddorol a digrif gan Idwal Jones, sefydlydd Adar Tregaron, ynghyd â phapurau eraill yn ymwneud ag Idwal Jones, a chopïau o lythyrau ei dad, 1903-1919. = Papers of Dai Williams, 1934-1959, comprising correspondence, compositions, radio scripts and other material relating especially to Adar Tregaron, including musical and humourous works by Idwal Jones the founder of Adar Tregaron, together with other papers relating to Idwal Jones,and copy letters of his father, 1903-1919.

Williams, Dai, 1899-1971

Papurau Llywelyn Phillips

 • GB 0210 LLYIPS
 • Fonds
 • 1864-1982 (crynhowyd 1933-1982)

Papurau Llywelyn Phillips,1864-1982, yn cynnwys gohebiaeth, 1937-1981; erthyglau, darlithoedd, anerchiadau a chyfansoddiadau llenyddol,1933-1980; papurau amrywiol yn ymwneud â'i yrfa, pynciau amaethyddol, bywyd a llenyddiaeth Cymru, 1864-1952; llyfrau lloffion o dorion,1949-1956; cerddi, gan gynnwys y rhai a gyflwynodd i eisteddfodau a chyfansoddiadau ar gyfer achlysuron arbennig, 1957-1981; erthyglau amrywiol a sgriptiau radio,1940-1981; teyrngedau i Llywelyn Phillips,1864-1982; a gweithiau printiedig,1954-1981 = Papers of Llywelyn Phillips, 1864-1982, including correspondence, 1937-1981; articles, lectures, addresses and literary compositions, 1933-1980; miscellaneous papers relating to his career, agricultural matters, Welsh life and literature, 1864-1952; scrap books of cuttings, 1949-1956; poems, including those submitted for eisteddfodau and compositions for special occasions, 1957-1981; miscellaneous articles and radio scripts, 1940-1981; tributes to Llywelyn Phillips, 1981-1982; and printed works, 1954-1981.

Phillips, Llywelyn, d. 1981.

Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion,

 • GB 0210 PLAION
 • fonds
 • 1939-1985 /

Papurau Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion o Blaid Cymru, yn cynnwys cofnodion,1939-1984; gohebiaeth,1944-1981; papurau'n ymwneud â gwaith a chyllid y Pwyllgor a'i ganghennau,1959-1971; papurau'r Gynhadledd Flynyddol,1976-1979; torion papur newydd,1970-1975; ymgyrchoedd, 1960-1965; adroddiadau misol Peter Hughes Griffiths, Trefnydd y pwyllgor rhanbarth,1970-1972; papurau Adran Merched Plaid Cymru,1973-1978; ffeiliau'r swyddfa ganolog, 1961-1967, a thaflenni printiedig o'r swyddfa ganolog, 1974-1985; cofnodion Cyngor Talaith Dyfed,1975-1977; gohebiaeth a phapurau ariannol cangen Aberystwyth, 1968-1979; cofnodion cangen Aberystywth,1959-1978; papurau, gohebiaeth a llenyddiaeth yn ymwneud ag etholiadau cyffredinol,1959-[1980au], ac etholiadau lleol,1963-1964. Mae grŵp ychwanegol o bapurau a dderbyniwyd yn 2000 yn dal heb eu catalogio. = Papers of the Ceredigion Area Committee of Plaid Cymru, including minutes, 1939-1984; correspondence, 1944-1981; papers relating to the work and finances of the Committee and its branches, 1959-1971; Annual Conference papers, 1976-1979; newspaper cuttings, 1970-1975; campaigns, 1960-1965; monthly reports of Peter Hughes Griffiths, the area committee organiser, 1970-1972; papers of the women's section, 1973-1978; central office files, 1961-1967, and printed leaflets from the central office, 1974-1985; minutes of the Dyfed Regional Council, 1975-1977; correspondence and financial papers of the Aberystwyth branch, 1968-1979; Aberystwyth branch minutes, 1959-1978; papers, correspondence and literature relating to general elections, 1959-[1980s], and local elections, 1963-1964. A further group of papers received in 2000 remains uncatalogued.

Mae dau grŵp o bapurau ychwanegol yn dal heb eu catalogio.

Plaid Cymru. Rhanbarth Ceredigion.

Papurau'r Parch. T. J. Davies,

 • GB 0210 TJDAVIES
 • fonds
 • [c. 1957]-[1983] /

Papurau T. J. Davies, [1957]-[1983], yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o rai o'i weithiau cyhoeddedig ynghyd â deunydd ymchwil cysylltiedig,[1974]-[1983]; cerddi, erthyglau a gweithiau eraill, [1957x1983]; torion papur newydd o'r golofn 'O Ben Dinas', 1965-1978; a llythyrau,1958-1961 = Papers of T. J. Davies, [1957]-[1983], including manuscript and typescript copies of some of his published works along with associated research material, [1974]-[1983]; poems, articles and other writings, [1957x1983]; newspaper cuttings of 'O Ben Dinas', 1965-1978; and letters, 1958-1961.

Davies, T. J. (Thomas James)

Morysiaid Môn,

A manuscript in the hand of J. H. Davies recounting the activities of Lewis Morris ('Llywelyn Ddu o Fôn') in Cardiganshire (with particular reference to the incidents at Esgair-mwyn lead mine in 1751-3 which led to his imprisonment); and a typescript article by [J. H. Davies] entitled 'Morysiaid Môn a'u lle yn Hanes Cymru'.

Glan Paith Papers,

 • GB 0210 GLAITH
 • Fonds
 • 1555-1932 /

Deeds, 1555-1918, of clients and relating to properties in Cardiganshire, Merionethshire, Montgomeryshire and Radnorshire, including papers of the Penglais estate in the Aberystwyth area, 1555-1918; Aberystwyth borough records, 1759-1813; letters, 1794-1882; papers of John Parry, solicitors, Aberystwyth, including share certificates of the Aberystwyth Gas and Coke Company, 1839; Bwlch Consolidated Lead Mines, 1847; records concerning the Aberystwyth and Tregaron Bank, 1813-1844; miscellaneous papers, [c. 1783]-1932; printed items, [c. 1783]-1867; certificates of shares in the Aberystwyth Public Rooms, 1818-1821, and the Robinson Gold Mining Company, 1903; letters and papers relating to the estate of Roderick Richards, Penglais, [c. 1830]; builders' accounts, 1845; and tithe receipts, 1927-1932.

Parry, John Thomas Herbert, of Glan-paith (Llanbadarn Fawr), fl. 1813-1847.

Press cuttings, &c.,

An album containing press cuttings, reprints of articles in the Aberystwyth Observer, 1899-1905, posters, etc., mainly relating to Aberystwyth and Cardiganshire, and minutes of the committee of the 'Highgate Men's Club', Whitchurch, Shropshire, founded in 1889, with correspondence and other papers relating to the club.

Deian R. Hopkin Papers,

 • GB 0210 DEIKIN
 • Fonds
 • 1907-2000 (accumulated [1917]-[2000]) /

Papers, 1907-1988, mainly relating to the activities of the Labour Party in Carmarthenshire and Cardiganshire, 1917-1967, including: papers of the Llanelli Trades Council and Divisional Labour Party, including minute books, 1940-1967; accounts, financial papers and cash books, 1925-1967; correspondence, 1921-1967; miscellaneous papers, 1917-1967; press cuttings, 1926-1959; and general election papers, 1931-1964; political and professional papers of Loti Rees Hughes, including correspondence, minute books and press cuttings, 1927-1965; and personal and family papers, 1935-1969; papers of W. Douglas Hughes [c. 1920]-1968, including correspondence, 1932-1967; notebooks, c. [1920]-1966; and correspondence and papers relating to Carmarthenshire County Council, 1944-1968; together with the papers of Dr Deian R. Hopkin, 1907-2000, including correspondence, 1962-2000; and miscellaneous printed material, with some concerning the Labour Party, 1907-1984 and the University College of Wales, Aberystwyth, 1960-1973.

Hopkin, Deian.

T. G. G. Herbert Papers,

 • GB 0210 HERERS
 • Fonds
 • 1736-1988 /

Correspondence and papers of T.G.G. Herbert together with historical records acquired by him, 1736-1899, general and political correspondence, 1953-1986, much of it relating to the work of the Ceredigion District Council; papers relating to the Cardiganshire County Council elections, 1955-1972; personal papers, 1936-1988; and papers relating to his son Rhodri Herbert, 1954-1972.

An additional five boxes of papers were donated February 2006. This group remains uncatalogued. A collection of photographs, slides and postcards were received at the same time, which also remain uncatalogued.

Herbert, T. G. G.

Phillips of Tal-y-bont Papers,

 • GB 0210 PHILBONT
 • Fonds
 • 1839-1954 /

Papers, 1839-1971, relating to farming in Cardiganshire, including agricultural notebooks, 1839-1919, accounts for payments to servants, 1879-1894, accounts of live and dead stock, 1879-1887; business letters, 1890-1918, letters to Richard Phillips, 1890-1901; personal letters, 1868-1971; literary material, late 19th cent.-1940; domestic accounts, 1898-1930; diaries, 1898-1954; papers relating to Tabor Calvinistic Methodist Chapel, Llangwyryfon, 1860-1926; and to Talybont school, and Llanilar parish council papers, 1892-1899.

Phillips family, of Tal-y-bont, Cardiganshire, Wales.

Cardiganshire Liberal Association Records,

 • GB 0210 CARLIB
 • Fonds
 • 1900-1974 /

Records of the Cardiganshire Liberal Association, 1921-1974, including minute books, 1923-1951; correspondence, financial and other papers, 1914-1974; electoral registers, 1951-1964; press cuttings of political interest, 1900-1963.

Cardiganshire Liberal Association.

Tom Owen, HMI, Papers,

 • GB 0210 TOMOWEN
 • Fonds
 • 1898-1966 /

Papers of Tom Owen, HMI, of Aberystwyth, Cardiganshire, 1898-1966, mainly relating to his career in education, including inspector's reports on schools in Montgomeryshire, 1946-1950; reports on St. David's College, Lampeter, Cardiganshire, 1907-1945; and personal papers, 1898-1966.

Owen, Tom, (HMI)

Cardiganshire public records, etc.,

A notebook in the hand of J. H. Davies containing memoranda of public records (16th to 19th century) of Cardiganshire interest; an annotated list of signatories alphabetically extracted from A Word for God (1655); etc.

Miscellanea,

A notebook in the hand of J. H. Davies containing extracts of Welsh interest from public records, e.g. rolls and fines (15th to 19th centuries) relating to Cardiganshire; a list of distinguished Welshmen (16th to 19th century), in alphabetical order of surnames, who were buried in London; lists of, and extracts from, Lloyd (surname) and other probate records (17th to 18th centuries) in the Principal Probate Registry, Somerset House; a bibliography of John Penry; extracts from printed books and from Welsh manuscripts in the British Museum, etc.

Extracts from public records,

A notebook in the hand of J. H. Davies, c. 1900-02, containing extracts from public records largely of Cardiganshire interest, e.g. 'Indices and notes to .... Fines' (temp Geo. I-Geo. II) and other legal records, ministers' accounts temp Ed.III-Ric.II; hearth tax returns for the parishes of Llangeitho, Llanbadarn Od[w]yn and Gwnvill (Gwynfil) and Llanio, 1672; etc.

D. Roy Evans Collection,

 • GB 0210 ROYANS
 • Fonds
 • [1609x1908] /

Deeds and papers accumulated by D. Roy Evans, comprising the papers of Mrs A. A. Puddicombe (Allen Raine), including manuscripts of her work, [1894x1908] and an eighteenth-century manuscript formerly belonging to her; newspaper cuttings relating to the death of, and the inquest upon, Sarah Jacobs of Llether-noyadd-ucha, Llanfihangel-ar-arth, co. Carmarthen, the Welsh fasting girl, 1869-1870; a copy of Mercvrivs Avlicvs, communicating the intelligence and affairs of the Court, to the rest of the Kingdom. From May to May 11, 1645, recording the victory of General Charles Gerard over Major-General Laugharne before Newcastle Emlyn; and deeds and documents relating to properties in the parish of Laugharne, 1609-1756, and to properties in the counties of Cardigan, Carmarthen, and Pembroke, 1695-1900.

Evans, D. Roy

Canlyniadau 1 i 20 o 60