Dangos 2 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig Ceredigion. Calvinistic Methodists -- Wales -- Ceredigion.
Rhagolwg argraffu Gweld:

Cymanfa Ganu Dosbarth y Garn,

  • NLW MSS 21811-2B.
  • Ffeil
  • 1928-1968.

Two committee minute-books, 1928-1956 and 1957-1968, of the Garn District, Cardiganshire, Calvinistic Methodist Singing Festival, the earliest also containing accounts, 1939-1951.

Dyddiadur,

  • NLW MS 16633A.
  • ffeil
  • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-39 passim). = A copy of Almanac am 1840…, ed. by John William Thomas (Llanrwst, [1839]), with brief diary entries, January-December 1840 (with gaps), by Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Cardiganshire], mainly recording religious meetings (ff. 10-39 passim).
Ceir cyfeiriadau hefyd at weithio ar y cynhaeaf yn ardal Weobley, swydd Henffordd (ff. 27 verso-28, 29 verso), a chyfrifon parthed ei waith fel saer celfi (f. 20). = Thre are also references to his work on the harvest in the Weobley area, Herefordshire (ff. 27 verso-28, 29 verso), and accounts relating to work as a cabinet maker (f. 20).

Richard, Thomas, active 1840.