Dangos 137 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Unawdau, deuawdau ac emyn-donau ,

  • NLW MS 17409D.
  • ffeil
  • 1909-1923 /

Cerddoriaeth sol-ffa a hen nodiant yn bennaf gan, neu a drefnwyd gan, ac yn llaw, y Parchedig W. E. Penllyn Jones, gan gynnwys unawdau, deuawdau, cytganau, emyn-donau ac emynau = Music, both sol-ffa and old notation, chiefly by, or arranged by, and in the hand of, the Reverend W. E. Penllyn Jones, and which includes solos, duets, choruses, hymn-tunes and hymns.
Ceir emyn-donau hefyd gan R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) ac eraill; emyn gan y Parchedig D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); a chopi o gytgan, ynghyd â nodyn byr, yn llaw 'L. D. J.' sef Lewis Davies Jones ('Llew Tegid') (f. 60) = Also included are hymn tunes by R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) and others; a hymn by the Reverend D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); and a copy of a chorus, together with a brief note, in the hand of 'L. D. J.' (Lewis Davies Jones ('Llew Tegid')) (f. 60).

Jones, W. E. (William Evans), 1854-1938.

Llyfr Tonau William Jenkins,

  • NLW MS 23995A.
  • ffeil
  • [1818]-1852.

Llyfr tonau William Jenkins, Blaenbarthen, plwyf Llangoedmor, sir Aberteifi, a enwir fel saer maen 50 oed yng Nghyfrifiad 1851. Cynhwysa'r gyfrol donau, a rhai anthemau, a nodwyd gan Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106), a William Jenkins, 1824-1852 (ff. 57-255), rai ohonynt yn dwyn geiriau. Rhwymwyd yn y gyfrol hefyd hyfforddwr cerddorol Saesneg printiedig o 32 tt., [1818x1820], yn dwyn y teitl 'The Vocal Preceptor' (ff. 17-33). = The tune-book of William Jenkins, Blaenbarthen, parish of Llangoedmor, Cardiganshire, who is named as a 50 year old mason in the Census of 1851. The volume contains hymn-tunes, and some anthems, noted by Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106) and William Jenkins, 1824-1852 (ff. 57-255), some accompanied by texts. Bound in the volume is a 32 pp. English printed musical instruction manual, [1818x1820], entitled 'The Vocal Preceptor' (ff. 17-33).
Nodir dyddiad wrth gofnodi mwyafrif y tonau, ac ychwanegwyd manylion ffynhonnell yn achlysurol, gan gynnwys y Parch. Daniel Davies, 1830-1832 (ff. 135, 148, 159-60, 163), ynghyd â rhai priodoliadau (ff. 56, 72, 162). Ceir mynegai i'r tonau ar ff. 1-12. = Accompanying dates are noted with the majority of tunes, and sources are occasionally noted, including the Revd. Daniel Davies, 1830-1832 (ff. 135, 148, 159-60, 163), together with some attributions (ff. 56, 72, 162). There is an index to the tunes on ff. 1-12.

Llyfr tonau

The tune book of John Lewis, 1850, containing transcripts of hymn-tunes, anthems and songs, including compositions and arrangements by David Lewis.

Llyfr tonau

The tune book of Lewis Lewis, Tŷ'n lôn, 1815, containing hymn-tunes, anthems and songs by John Williams, D[avid] Harri[e]s, Carno, John Jeffreys, Evan Evans, Caerlleon, John Ffransis [Francis], Rhyd-hir, John Ellis, Llynlleifiad, James Mills, Llanidloes, John Edwards, Llangadog, S[tephen] Llwyd, Abergwaun and Lewis Lewis (the compiler); with some notes on the rudiments of music.

Llyfr tonau

The tune book of Richard Davies, 1839. The book contains hymn-tunes probably copied by Thomas Jenkins, Corn, whose name is written on a fly-leaf. A short biography of Thomas Jenkins taken from his dictation by David Lewis is written by the latter.

Music

Hymn-tunes and psalm-tunes in two- and three-part harmony, together with a copy of W. Owen, Y Caniedydd Crefyddol (1828), and a Welsh translation by David Harris, Carno, of John Wesley's advice on congregational singing.

Music

Unharmonised hymn-tunes, anthems, and psalm-tunes.

Music

Hymn-tunes and psalm-tunes in four-part harmony.

'Udgorn Sion'

'Udgorn Sion, sef casgliad o donau cynulleidfaol gan David Jones ('Dewi Wyllt'), Caernarfon', transcribed by Thomas Jones, Ty'n llan, Llantrisant, 13 November 1861. The collection includes hymn-tunes by David Jones ('Dewi Wyllt'), W[illiam] J[ohn] Hughes, Sandbach, Owen [Humphrey] Davies ('Eos Llechid'), Madog Owen, E. Pughe, Bangor, W. Williams, Llanfairfechan, E[dward] Evans ('Heman Gwent'), J[ohn] Ambrose Lloyd (hymn-tunes adjudged best at the Manchester Literary Festival, St David's Day, 1856), John Owen ('Owain Alaw'), D. Thomas, Maesteg, and Morris Jones, Mallwyd.

Llyfr tonau

A large collection of hymn-tunes, including works by J[ohn] Williams ['Ieuan Rhagfyr'], W[illiam] Pugh and John Edwards [Llangadog] ('Aberafon'), and an arrangement of 'Y Delyn Aur' by John Morgan ['Cadnant'].

Llyfr tonau

The tune book of Thomas Jones, Newhavren at the age of twenty, 1838. It contains a large collection of hymn-tunes and psalm-tunes, mostly unsigned. Signed tunes are by Hugh Jones, Pen y Bwth, John Ellis, Robert Williams, Richard Roberts, Llandrygarn and Edward Jones.

Llyfr tonau

The tune book of 'master' John Evans, Pantgwyn, 1868, containing anthems by John Owen ('Ow[ai]n Alaw') and others.

Evans, John, Pantgwyn, Llanfair Orllwyn

Llyfr tonau

The tune book of Jane Rogers, 1824, containing hymn-tunes by Hugh Price, Thomas Evans, Holywell, John Edwards, Llangadog and others.

Rogers, Jane

Music

'The "Te Deum" arranged to be sung to 10 Double & 9 Single Chants-following each other, in order to avoid the monotony of singing the whole to one Chant', 'Jubilate', and hymns and psalm-tunes, most of them composed by John Orlando Parry when he was organist of St. Jude's Church, Southsea.

Canlyniadau 1 i 20 o 137