Dangos 812510 canlyniad

Disgrifiad archifol
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Papurau

Papurau, gan gynnwys gohebiaeth, 2006-2012, papurau cyfarfodydd cyngor y gymdeithas ('pwyllgor' ers 2014), 1997-2014 (2010-2014 yn bennaf), copïau o 'Llygad y ffynnon', rhifau 21, 28-29, 31 a 34-35 (2006-2013), ac adroddiad ar ...

Gohebiaeth

Llythyrau ac ebyst, yn cynnwys gohebiaeth gyda pherchnogion a rheolwyr tir, darparwyr grantiau, a chynghorau cymuned. Hefyd nodiadau ymchwil, dyfyniadau a llungopïau o nifer o ffynhonnau unigol, yn eu plith Ffynnon Ddyfnog, p. Llanrhaeadr, Ffynnon...

Gohebiaeth

Llythyrau ac ebyst, yn cynnwys gohebiaeth gydag aelodau, gohebwyr lleol, cymdeithasau a sefydliadau (yn gynnwys y Comisiwn Elusennau, Eisteddfod Môn 1999, Wellsprings Fellowship, Sacred Land Project a Chymdeithas Edward Llwyd), cynghorau cymuned a...

Nodiadau ar ffynhonnau

Nodiadau llawysgrif, llungopïau ac allbrintiau yn ymwneud â nifer o ffynhonnau unigol, yn cynnwys Ffynnon Bryn Fendigaid, p. Aberffraw, ffynhonnau Llandrindod, Ffynnon Cegin Arthur, p. Llanddeiniolen, Ffynnon Gwynwy, p. Llangelynnin, Ffynnon Geinw...

Nodiadau ar ffynhonnau

Nodiadau ysgrifenedig, lluniadau technegol, llythyrau, llungopïau ac allbrintiau yn ymwneud â gwahanol ffynhonnau, gan gynnwys Ffair Capel Ffynnon, p. Cefn, Ffynnon Dydecho, p. Cemais, Ffynnon Deilo, p. Llandeilo Llwydiarth, Ffynnon Tudno, p. Llan...

Ffynnon Beuno a ffynhonnau eraill

Cyfeiriadau, torion papur newydd, lluniau, ebyst a llythyrau yn ymwneud â sawl ffynnon, yn enwedig Ffynnon Beuno, p. Clynnog, ond hefyd yn cynnwys Ffynnon Armon, p. Capel Garmon, Ffynnon Elan, p. Dolwyddelan, Ffynnon Bedr, p. Llanbedrycennin, Ffyn...

Nodiadau ar ffynhonnau

Adroddiadau, cyfeiriadau, darluniau a ffotograffau o amryw ffynhonnau, yn cynnwys Ffynnon Fair, p. Aberdaron, Ffynnon Beuno, p. Clynnog Fawr, ffynhonnau Llandrindod, ffynhonnau'r Gogarth, p. Llandudno, Capel Ffynnon Fair, p. Llanelwy, Ffynnon...

Nodiadau ar ffynhonnau

Cyfeiriadau, torion papur newydd, lluniau, ebyst a llythyrau yn ymwneud ag amryw ffynnon, yn cynnwys Ffynnon Bedr, p. Llanbedrycennin, Ffynnon Eilian, p. Llaneilian, Ffynnon Elli, p. Llanelli, Capel Ffynnon Fair, p. Llanelwy, Ffynnon Cadfan, p. Ll...

T. Lloyd the Harpist

Full-length portrait of a middle-aged man with a harp standing in front of the doorway to a stone built house. He is wearing a medal on his chest, possibly signifying a win at a local eisteddfod. This could possibly be Tom Lloyd the harpist (1848...

Canlyniadau 1 i 20 o 812510