Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 3791 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

Cystadlaethau amrywiol,

Llyfr taith trwy Gymru; drama fer ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg; cyfres o chwech o sgyrsiau; cywaith grŵp : paratoi papur ar lun Papur Bro; cyfansoddi dawns yn y traddodiad Morris Cymreig; llyfryn o weithgareddau mathemategol; tair erthygl ar unrhyw agwedd o fyd natur; dwy erthygl ar bynciau meddygol yn addas i'w cyhoeddi.

Dwy briodas Ann,

Proflen hir o 'Dwy briodas Ann' yn dwyn cywiriadau Saunders Lewis [a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Taliesin, Rhagfyr 1973].

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llythyrau K-O,

Ymhlith y gohebwyr mae Saunders Lewis (8); Gareth Miles (2); Derec Llwyd Morgan (5); Dyfnallt Morgan (3); Prys Morgan (1); T. J. Morgan (2); W. Rhys Nicholas (4); Dyddgu Owen (1); Gerallt Lloyd Owen (1); ynghyd â chopi o dystysgrif marwolaeth ei dad John Lloyd, 1979.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Garthewin, 12.9.48,

  • NLW Facs 1070.
  • ffeil
  • [2012] /

Llungopi o ddau bennill a ysgrifennwyd yn llaw Saunders Lewis mewn copi o'i ddrama Blodeuwedd yn cyfeirio at Dad y rhoddwr 'Tom' yn chwyrnu. = A photocopy of two verses containing a cheerful reference to the donor's father 'Tom' snoring written on the endpapers of Saunders Lewis's copy of his drama Blodeuwedd.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

  • NLW Facs 1000.
  • ffeil
  • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Dwyieithrwydd yn Ysgolion Abertawe

Papurau y Pwyllgor Dwyieithrwydd yn Abertawe, yn ymwneud â dwyieithrwydd yn ysgolion Abertawe, 1953-1954, sef llyfryn Pwyllgor Addysg Abertawe Statistics Showing the Position of the Welsh Language in County and Voluntary Schools in Swansea at April 1953, ynghyd ag adroddiadau, llythyrau, agenda a chofnodion.

Llythyrau awduron at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, 1909-1949, gan gynnwys rhai oddi wrth E. Tegla Davies, O. M. Edwards (12), T. Gwynn Jones (13), H. Elvet Lewis (2), Thomas Richards, 'Meuryn', 'Moelona' (4), J. Ellis Williams (3) a R[ichard] Hughes Williams (2).

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967.

Llythyrau at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, [1892]-[1917], at y wasg gan gynwys rhai oddi wrth O. M. Edwards a John Richards (Isalaw). Ceir llythyr yn Gymraeg oddi wrth John Owen (Ap Glaslyn).

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau, 1970-1975,

Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym Prys Davies, Eirene White, Dr Emyr Wyn Jones, Iorwerth [Peate] (3), Llywelyn ap Gwynn, Rhys Davies, [R.] Geraint Gruffydd (2), Bobi Jones, Aneirin Talfan Davies, R. S. Thomas, T[homas] P[arry] (2), Glyn [Tegai Hughes], Kitty Idwal Jones, Idris [Foster] (3), Bedwyr Lewis Jones, Alun Talfan Davies, A. J. Sylvester (2), Mathonwy Hughes, Arthur [ap Gwynn] a Raymond Edwards.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017

The Young Mr Burton,

Copi o stori yn seiliedig ar hanes Richard Burton yn fachgen ifanc yn dwyn y teitl The Young Mr Burton, [1975x1990].

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Marwnad i'r diweddar Mrs E. Llewelyn,

  • NLW Facs 1059.
  • ffeil
  • 2010 /

Copi o farwnad gan Myfyr Wyn i Mrs E. Llewelyn, priod Mr Rowland Llewelyn, Clungwyn, Blaenrhondda, a fu farw 24 Mai 1887 yn 64 mlwydd oed. Fe'i hargraffwyd gan I. Jones, Treherbert.

Myfyr Wyn, 1849-1900.

Llythyrau Williams (M-T)

Llythyrau, [1915]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Morris [T.] Williams (1), [R.] Bryn [Williams] (1), Stephen [J. Williams] (5) a T. H. Parry-Williams (36).

Williams, Morris T. (Morris Thomas), 1900-1946.

Llythyrau W,

Ymhlith y gohebwyr mae Harri Webb (1); D. J. Williams (3); Glanmor Williams (1); J. E. Caerwyn Williams (3); R. Bryn Williams (3); a T. H. Parry-Williams (12).

Webb, Harri, 1920-

Llythyrau W

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth D. J. Williams (Abergwaun) (7), G. J. Williams (8), John Roberts Williams (1), T. H. Parry-Williams (2), T. Hudson-Williams (4) a William Nantlais Williams (1) ymysg eraill.

Williams, D. J. (David John), 1885-1970

Llythyrau P-W,

Llythyrau, [1956]-[1970]. Ymhllith y gohebwyr mae Tom [Parry] (6), T. H. P[arry]-W[illiams] (13), W. W. Price (2), Gwynedd O. Pierce, Iorwerth [Peate] (5), Caradog [Prichard], Eigra Lewis Roberts (7), Melville Richards, Kate Roberts (2), John Rowlands, Edward [Ned Thomas] (4), Gwyn [Thomas] (4), G[ruffydd] Aled Williams, D. J. [Williams] (13), J. E. Caerwyn Williams (4), Glanmor Williams (4), Waldo [Williams], a Jac L. Williams.

Parry, Thomas, 1904-1985

Llythyrau P

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae R. Williams Parry (65, gan gynnwys teipysgrif o'r soned 'Y Dieithryn (John Saunders Lewis)', ac un cerdyn post, 1951, at Saunders Lewis), Syr Thomas Parry (25), Syr T.H. Parry-Williams (7), Ffransis G. Payne (20), Iorwerth C. Peate (17), a W. W. Price (7, un at R. T. Jenkins).

Llythyrau amrywiol,

Llythyrau, [1934]-[1991], gan gynnwys rhai oddi wrth H. I. Bell, G. J. Williams, D. Gwenallt Jones, T[homas] P[arry] (2), Maurice [James], H. E. G. Rope (2) yn amgau ei gerdd 'Christmas 1960. Midnight Mass', Alun Llywelyn-Williams, Huw T. Edwards, T. H. Parry-Williams, ynghyd â chopi o erthygl 'Pendraphendod' a adargraffwyd o'r Gwyddonydd, 1963, a David Thomas (Lleufer) (2) .

Williams, Ifor, Sir, 1881-1965.

Llythyrau O-W,

Llythyrau, [1952]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae W. W. Price (3), Tom Parry (3), Iorwerth Peate (3), T. H. P[arry] W[illiams] (2), Henry E. G. Rope (6), Melville Richards (3), Kate Roberts (2), G[oronwy] O[wen R[oberts], [David Thomas (Lleufer) (6), Ifor Williams (2), D. J. [Williams], W. D. [Williams], Jac L. Williams, Waldo [Williams], [R.] Bryn [Williams] ac un llythyr mewn Eidaleg, ynghyd â thaflenni, 1962, ar gyfer cyfarfod teyrnged i Llwyd o'r Bryn a dadorchuddio cofeb i'r Parch. J. Puleston Jones.

Price, W. W. (Watkin William), 1873-1967.

Canlyniadau 1 i 20 o 3791