Dangos 3 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig Calvinistic Methodists -- Wales -- Ceredigion.
Rhagolwg argraffu Gweld:

Dyddiadur

  • NLW MS 22070B.
  • Ffeil
  • 1756-1909

The diary, 1756-1760, of John Thomas, Tre-main, co. Cardigan, a teacher at Griffith Jones's Circulating Schools, recording his spiritual pilgrimage and including an account of his conversion experience in 1757 (ff. 33-5) as well as his soul-searching in response to some four hundred and seventy sermons by Daniel Rowland, William Williams, Howel Davies, Peter Williams, John Popkin, Richard Tibbott, William Richard and other Methodist clergy and exhorters. Also included are autobiographical notes (ff. 21 verso-5) and transcripts of letters from the hymnist Morgan Rhys (ff. 41, 87 verso-8 verso). The diary has been transcribed by John Thickens and published in Y Drysorfa, 101-3 (1931-1933) and Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Cymru, 56 (1971) and 57 (1972). Three letters, 1909, to the Reverend Gwilym Lewis, rector of Aber, co. Caernarfon, from 1925, found loose inside the volume, have been tipped in (ff. 103-8).

Thomas, John, 1733-1784.

Cymanfa Ganu Dosbarth y Garn,

  • NLW MSS 21811-2B.
  • Ffeil
  • 1928-1968.

Two committee minute-books, 1928-1956 and 1957-1968, of the Garn District, Cardiganshire, Calvinistic Methodist Singing Festival, the earliest also containing accounts, 1939-1951.

Dyddiadur,

  • NLW MS 16633A.
  • ffeil
  • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-39 passim). = A copy of Almanac am 1840…, ed. by John William Thomas (Llanrwst, [1839]), with brief diary entries, January-December 1840 (with gaps), by Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Cardiganshire], mainly recording religious meetings (ff. 10-39 passim).
Ceir cyfeiriadau hefyd at weithio ar y cynhaeaf yn ardal Weobley, swydd Henffordd (ff. 27 verso-28, 29 verso), a chyfrifon parthed ei waith fel saer celfi (f. 20). = Thre are also references to his work on the harvest in the Weobley area, Herefordshire (ff. 27 verso-28, 29 verso), and accounts relating to work as a cabinet maker (f. 20).

Richard, Thomas, active 1840.