Dangos 4 canlyniad

Disgrifiad archifol
Disgrifiadau lefel uchaf yn unig Evans, D. Tecwyn (David Tecwyn), 1876-1957
Rhagolwg argraffu Gweld:

H. Cernyw Williams,

 • NLW MS 10071C.
 • Ffeil
 • 1878, 1899-1907.

Reviews of Owen Davies and H. Cernyw Williams: Efengyl Ioan gyda Rhagarweiniad a Nodiadau, 1899-1900, and H. Cernyw Williams: Yr Arweinydd Dwyfol, 1907, and letters relating to the same works from Charles Davies, Cardiff, David Davies, Llandudno, J. M. Davies, Cardiff, D. Tecwyn Evans, Portdinorwic, W. Hobley, Bontnewydd, Gwilym H. Havard, London, John Hughes, Pwllheli, John Hughes, Liverpool, R. Humphreys, Liverpool, H. T. Jacob, Peniel, J. Cynddylan Jones, Cardiff, Rees Jenkin Jones, Aberdare, R. G. Roberts, Caernarvon, and Peter Williams ('Pedr Hir'); and a letter, 1878, from Robert Thomas ('Ap Vychan'), in appreciation of H. Cernyw Williams: Hynafiaethau Edeyrnion.

Negeseuau i'r Cymro,

 • NLW MS 11036C
 • Ffeil
 • 1932.

Holograph, autograph, and typescript messages of greetings for publication in the first number of Y Cymro, 3 December, 1932. The writers include D[avid] Miall Edwards; Ifan ab Owen Edwards (with a covering letter from R. E. Griffith); D[avid] Emrys Evans, University College of North Wales, Bangor; D[avid] Tecwyn Evans; D[avid] Lloyd George (with a covering letter from A. J. Sylvester); Peter Hughes Griffiths; W. J. Gruffydd; E[dward] Ernest Hughes; John Jenkins ('Gwili'); C[adwaladr] Bryner Jones; and T. Gwynn Jones.

Unawdau, deuawdau ac emyn-donau ,

 • NLW MS 17409D.
 • ffeil
 • 1909-1923 /

Cerddoriaeth sol-ffa a hen nodiant yn bennaf gan, neu a drefnwyd gan, ac yn llaw, y Parchedig W. E. Penllyn Jones, gan gynnwys unawdau, deuawdau, cytganau, emyn-donau ac emynau = Music, both sol-ffa and old notation, chiefly by, or arranged by, and in the hand of, the Reverend W. E. Penllyn Jones, and which includes solos, duets, choruses, hymn-tunes and hymns.
Ceir emyn-donau hefyd gan R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) ac eraill; emyn gan y Parchedig D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); a chopi o gytgan, ynghyd â nodyn byr, yn llaw 'L. D. J.' sef Lewis Davies Jones ('Llew Tegid') (f. 60) = Also included are hymn tunes by R[owland] H[uw] Pritchard (f. 43), James Leach (f. 82), Chester G. Allen (f. 104) and others; a hymn by the Reverend D[avid] Tecwyn Evans (f. 48); and a copy of a chorus, together with a brief note, in the hand of 'L. D. J.' (Lewis Davies Jones ('Llew Tegid')) (f. 60).

Jones, W. E. (William Evans), 1854-1938.

Griffith T. Roberts Papers.

 • NLW ex 2202
 • Ffeil
 • 1912-1974

Papers of the Rev. Griffith Thomas Roberts, Wesleyan minister, and an historian of the denomination, including notebooks containing details of minutes of various meetings and notes of discussions with church officials regarding Christian unity, typescript minutes of meetings of the Council of Churches for Wales, and papers relating mainly to a new translation of the Welsh Bible in relation to the religious denominations in Wales, together with printed items and correspondence, including letters from D. Tecwyn Evans.

Roberts, Griffith T. (Griffith Thomas), 1912-1991