Dangos 701975 canlyniad

Disgrifiad archifol
Ffeil
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

'Colofn Awen'

Cyfrol yn cynnwys torion, Tachwedd 1916-Rhagfyr 1918, o 'Colofn Awen', colofn Cybi yn Yr Udgorn, papur newydd ardal Pwllheli (ff. i, 1-77 (rectos a 64 verso yn unig), tu mewn i'r clawr cefn). Defnyddiwyd y gyfrol yn wreiddiol gan Cy...

Cybi.

'Colofn Awen'

Cyfrol yn cynnwys torion, Rhagfyr 1918-Mehefin 1921, o 'Colofn Awen', colofn Cybi yn Yr Udgorn, papur newydd ardal Pwllheli (ff. 1-72 (rectos yn unig), 73-75, 76 recto-verso, tu mewn i'r clawr cefn). = A volume containing pasted-in ...

Cybi.

'Dolen Cymru'

Copïau o gylchlythyr chwe-misol 'Dolen Cymru' (rhif 1-46, gyda bylchau).

'O Eifion i Arfon'

Cyfrol yn cynnwys torion, 1921, o golofn Cybi 'O Eifion i Arfon' yn Y Genedl Gymreig, yn ogystal ag ambell i ysgrif arall ganddo i'r wasg, 1918-1921 (ff. 1-27). = A volume containing pasted-in cuttings, 1921, of Cybi's column &...

Cybi.

Addysg i oedolion

Llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithiau ar gyfer cyrsiau a gynhaliwyd gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) yng Nghorwen a Dinbych, Dinbych a Henllan a'r Rhyl ar lenyddiaeth Gymraeg.

Adlais,

Sgôr mewn llawysgrif a llungopïau o'r alaw 'Adlais' gan Gilmor Griffiths, geiriau gan Dorothy Jones (Langwm). Dau wahanol gywair.

Adroddiadau a phapurau trafod

Copïau o 'Darlith i ddathlu 75 mlwyddiant Plaid Cymru - The Party of Wales; traddodwyd ar Awst 9 yn Eisteddfod Genedlaethol Llanelli, 2000 gan Dr John Davies'; 'Adroddiad y Comisiwn Polisi Daioni: Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol&...

Adroddiadau darllenwyr

Adroddiad gan Nesta Wyn Jones ar y nofel Brychan dir gyda'i theitl gwreiddiol 'Rhwng dau dywysog', Y rhod yn troi gan R. Cyril Hughes a Dan faner Dafydd Gam gan Philip Wyn Jones, 1987-1991.

Jones, Nesta Wyn.

Adroddiadau iechyd a phapurau cysylltiedig

Adroddiadau a phapurau amrywiol yn ymwneud â materion iechyd Lesotho a chysylltiadau iechyd Dolen Cymru, gan gynnwys Beth Hookey, 'Evaluation of the Mantsonyane AIDS program, St James Mission Hospital', 2002; Judith Stammers ac Andy Scra...

Adroddiadau iechyd a phapurau cysylltiedig

Adroddiadau a phapurau amrywiol yn ymwneud â materion iechyd Lesotho a chysylltiadau iechyd Dolen Cymru, gan gynnwys Action Aid Lesotho, 'Measures to prevent the spread of AIDS in Lesotho: a project proposal', 1986; gohebiaeth â Chymdeit...

Canlyniadau 1 i 20 o 701975