Dangos 3 canlyniad

Disgrifiad archifol
Rhagolwg argraffu Gweld:

Dyddiadur,

  • NLW MS 16633A.
  • ffeil
  • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-39 passim). = A copy of Almanac am 1840…, ed. by John William Thomas (Llanrwst, [1839]), with brief diary entries, January-December 1840 (with gaps), by Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Cardiganshire], mainly recording religious meetings (ff. 10-39 passim).
Ceir cyfeiriadau hefyd at weithio ar y cynhaeaf yn ardal Weobley, swydd Henffordd (ff. 27 verso-28, 29 verso), a chyfrifon parthed ei waith fel saer celfi (f. 20). = Thre are also references to his work on the harvest in the Weobley area, Herefordshire (ff. 27 verso-28, 29 verso), and accounts relating to work as a cabinet maker (f. 20).

Richard, Thomas, active 1840.

Dyddiadur Derfel Meirion,

  • NLW MS 16150A.
  • ffeil
  • 1847 /

Y Dyddiadur Methodistaidd am 1847 a fu'n eiddo i Robert Edwards (Derfel Meirion), Llandderfel, sir Feirionnydd, yn cynnwys cofnodion, 24 Ionawr-31 Rhagfyr 1847, yn nodi ei waith fel garddwr, saer maen a llafurwr, ei amser hamdden, ei addoli a'r tywydd (tt. 9-57). = Y Dyddiadur Methodistaidd, 1847, belonging to Robert Edwards (Derfel Meirion) of Llandderfel, Merionethshire, containing entries, 24 January-31 December 1847, recording his work as a gardener, monumental mason, farm labourer and handyman, his leisure pursuits, worship and the weather (pp. 9-57).
Ceir nodyn gan Derfel Meirion, 22 Mai 1880, ar t. ii. = A note by Derfel Meirion, 22 May 1880, is on p. ii.

Edwards, Robert D., 1813-1889.

Personal memoranda,

  • NLW MS 23004B.
  • Ffeil
  • 1816-1817.

Memoranda, 1816-1817, of John Williams of Street, Llanfwrog, co. Denbigh, farmer, relating mainly to his family, farming, preaching engagements and local events, written in an interleaved volume containing the almanacs Cyfaill Tangnefeddus (Dublin, 1816) and Cyfaill Galarus (Dublin, 1817).

Williams, John, of Llanfwrog, fl. 1816-1817.