Showing 47 results

Archival description
file Only top-level descriptions
Print preview View:

'Randibŵ' a 'Gwifrau'r Gyfraith'

 • NLW ex 2342
 • file
 • 1935-1947

Copi teipysgrif o ddrama i blant gan Eic Davies, c.1947, a chopi teipysgrif o ddrama mewn un act gan Ronald Gow, wedi ei throsi i'r Gymraeg gan Selwyn Jones, 1935.

Davies, Eic, 1910-1993

'Yr Aipht' : : Pryddest,

 • NLW MS 16674D.
 • file
 • [1884x1898] /

Pryddest yn dwyn y teitl 'Yr Aipht' gan ac yn llaw Edward Ffoulkes, sef yr ymgais fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1884, ynghyd â drafftiau o'r un gwaith a thystysgrif enillydd; llythyr, dyddiedig 12 Ebrill 1885, oddi wrt...

Foulkes, Edward, 1850-1917

Agoriad swyddogol Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

 • NLW ex 2426.
 • file
 • 1999.

Deunydd yn ymwneud ag agoriad swyddogol y Cynulliad, 26 Mai 1999, gan gynnwys rhaglen swyddogol y seremoni agoriadol, rhaglen y gwasanaeth dathlu yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, amserlenni o weithgareddau’r diwrnod, gwahoddiadau a bwydlenni. = Materi...

Baledi ac emyn-donau,

 • NLW MS 16796D.
 • file
 • [1900x1951]

Baledi printiedig, sef torion o'r County Echo (Abergwaun) wedi'u pastio ar bapur, yn dwyn y ffugenwau 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' a 'Glynfab'; ac emyn-donau mewn llawysgrif gan [?ac yn llaw] Ch...

[?Christopher B. Williams ('Alaw Ingli')].

Barddoniaeth John Jones, Ceunant,

 • NLW MS 16829A.
 • file
 • [1875x1925].

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth gan John Jones, Ceunant ac eraill, ynghyd â ryseitiau meddyginiaethol a rhai ar gyfer y gegin a'r tŷ, yr oll mewn [?o leiaf dwy] law anhysbys = A volume of poetry by John Jones, Ceunant and others, together with...

CMA: Cofnodion Eglwys Peel Road, Lerpwl

 • NLW Minor Deposit 1612/vi
 • file
 • 1941-1949

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyron, 1941-1949, yn ymwneud ag Eglwys y Methodistiaid Calfinaidd, Peel Road, Bootle, Lerpwl.

CMA: Cofysgrifau Capel y Cricor

 • NLW Minor Deposit 1612/x
 • file
 • 1944-1971

Cofysgrifau Eglwys y Cricor, Llanfair Dyffryn Clwyd, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1944-1971, a tystysgrifau i gynnal priodasau yn y capel, 1959 a 1961.

Capel y Cricor (Llanfair Dyffryn Clwyd, Wales)

Canmlwyddiant y Wladfa,

 • NLW ex 2480.
 • file
 • 1961-1981.

Deunydd a grynhowyd gan John Roberts, trefnydd ac ysgrifennydd cyffredinol yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ymwneud yn bennaf â dathlu canmlwyddiant y Wladfa yn 1965, gan gynnwys llythyrau at y rhoddwr am y 'bererindod i Batagonia' a drefn...

Clustnodau defaid sir Gaernarfon,

 • NLW MS 16479A.
 • file
 • [19 gan., ail ½].

Llyfr nodiadau, [19 gan., ail ½], mewn llaw anhysbys, yn cofnodi tua saith cant o glustnodau defaid o blwyfi Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir a Dolbenmaen, sir Gaernarfon. = Notebook, [...

Cofnodion Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion,

 • NLW ex 2509.
 • file
 • 1928-1964.

Llyfrau cofnodion Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion, o’r dechrau yn 1928 hyd at 1937, o 1944-1948, a 1957-1964, a hefyd llyfr y trysorydd, 1956-1960. = Minute books of 'Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion a’r Cylch' (Manchester Red D...

Cymdeithas y Ddraig Goch, Manceinion.

Cofnodion seiadau Capel Bethel, Bala,

 • NLW MS 16371B.
 • file
 • 1835-1850.

Llyfr cofnodion seiadau Capel Bethel (M.C.), Bala, sir Feirionnydd (Capel Tegid yn ddiweddarach), Ionawr 1839-Medi 1841 (ff. 22-102), Chwefror 1844 (ff. 102 verso-105) a Hydref-Rhagfyr 1850 (ff. 105-108). = Minute book of seiat (society) meetings ...

Cofrestr aelodau Capel Seion, Treforris,

 • NLW MS 16640B.
 • file
 • 1888-1900 /

Llyfr cofrestr aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn Seion, Treforris, 1888-1900, yn llaw'r Parch. R[obert] Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45). = A register of members of Seion Baptist Church, Morriston, 1888-1900, in the hand of the Rev. Robert Robe...

Roberts, R. (Robert), Meinydd, 1842-1900.

Denbighshire documents,

 • NLW ex 2792.
 • file
 • 1876-1938.

Draft documents etc. concerning the establishment of a Trust for building St Asaph Grammar School, co. Denb., together with two coloured hand drawn plans of Penllan Farm where the school was built, 1876/7. Documents connected with restoration work...

Detholion o gerddi,

 • NLW MSS 16670-1A.
 • file
 • [1862x1891] /

Detholion o gerddi gan ac yn llaw Hugh Jones ('Huw Myfyr') a John Evans ('Isfryn'). Cyhoeddwyd nifer o'r cerddi yng nghyfnodolion y cyfnod (nodir y manylion yn y gyfrol). = Anthologies of autograph poetry by Hugh Jones (&#...

Hugh Jones ('Huw Myfyr') & John Evans ('Isfryn').

Drafft o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg,

 • NLW MS 16881D.
 • file
 • 19 gan.

Drafft pedwaredd ganrif ar bymtheg o lyfr emynau'r Bedyddwyr Cymraeg, sy'n cynnwys emynau llawysgrif a theipysgrif gan Joseph Harris ('Gomer'), William Rees ('Gwilym Hiraethog'), Morgan Rhys, William Williams, Pantyce...

Dyddiadur,

 • NLW MS 16633A.
 • file
 • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-3...

Richard, Thomas, active 1840.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • file
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanw...

'Myfyr'.

Effemera gwleidyddol Hywel ap Robert,

 • NLW ex 2408.
 • file
 • [1970].

Anerchiad etholiadol a thaflenni Hywel ap Robert fel ymgeisydd Plaid Cymru yn etholaeth Ceredigion [Etholiad Cyffredinol 1970], ynghyd â phapurau'n trafod y sefyllfa dai a swyddi yng Nghymru, [1970]. = Election address and leaflets of Hywel a...

Hywel ap Robert, b. 1923.

Results 1 to 20 of 47