Showing 14941 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Y Cythreuliaid,

 • NLW ex 2472.
 • file
 • 1965.

Copi llawysgrif yn llaw D. Tecwyn Lloyd (1914-1992) o 'Y Cythreuliaid' sef ei drosiad o ddrama The Devils [1961] gan John Whiting (1917-1963), a luniwyd ar gyfer Gŵyl Ddrama Llangefni, 1965, ynghyd â llythyr ganddo at y rhoddwr Anne Love...

Lloyd, D. Tecwyn (David Tecwyn).

Papurau Cymdeithas Cymry Durham,

 • NLW ex 2483.
 • file
 • 1966-2006.

Papurau, 1966-2006, gan gynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, papurau ariannol, rhaglenni a phapurau amrywiol eraill yn ymwneud â'r gymdeithas. Bu Dr Lewis Davies (m. 2006), diweddar ŵr y rhoddwr, yn ysgrifennydd a thrysorydd y gymdeitha...

Durham Welsh Society.

Papurau Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed Papers,

 • NLW ex 2753.
 • file
 • 1998-2011.

Deunydd hyrwyddo, rhaglenni a phapurau eraill, 1998-2011, yn ymwneud â chystadleuaeth Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed a drefnir gan Cerddorion Ifanc Dyfed / Young Music Makers of Dyfed. = Advertising material, programmes and other papers relating to the ...

Achosion i'w clywed yn Gymraeg gan yr ynadon ym Mhwllheli,

 • NLW Misc. Records 305.
 • file
 • 1975.

Copi (teipiedig gydag ychwanegiadau yn llaw J. E. Roberts) o'r 'Rhestr o'r achosion i'w clywed gan yr ynadon ym Mhwllheli Medi 24, 1975', gyda'r dyfarniadau; a chopi ffotograffig o'r sylwadau a wnaed gan y rhoddw...

Llythyr gan Carneddog,

 • NLW MS 24012D.
 • file
 • 1902-1929 /

Llythyr, dyddiedig 6 Mehefin 1929, gan Richard Griffith (Carneddog) at ei chwaer-yng-nghyfraith Elin Griffith a'i nith Jane, yng Nghicieth, yn cynnwys yn bennaf newyddion teuluol (ff. 1-20). Mae'r llythyr yn cynnwys englynion ganddo er c...

Carneddog, 1861-1947.

Traethodau gan D. T. Evans, Llandysul,

 • NLW Misc. Records 538-539.
 • file
 • 1921-1923.

Two essays submitted by D. T. Evans, Cross Lane, Croes-lan Llandysul for local eisteddfodau, namely 'Tai Dadfeiliedig Plwyfi Bangor, Llanfair, a Llandysul hyd ochr orllewinol Afon Cerdin' (1921), and 'Diffygion Amaethyddiaeth Sir Ab...

Papurau'r emynydd David Evans,

 • NLW ex 2705.
 • file
 • 1898-1959, 2010 /

Papurau David Evans, awdur yr emyn pobogaidd 'Côr Caersalem', 1898-1959, yn cynnwys llyfr o ddyfyniadau a dywediadau, llyfr lloffion yn cynnwys llawer o’i waith cyhoeddedig fel galargan a luniodd i’w dad-cu David Evans, Blaenpennal, 1898...

Evans, David, 1879-1965.

Papurau Marian Pritchard (1918-2002),

 • NLW ex 2695.
 • file
 • 1945-1980 /

Papurau'r genhades Marian Pritchard, 1945-1980, a fu'n fetron yn Ysbyty Jowai, gogledd-ddwyrain yr India tan 1968, gan gynnwys nifer fawr o lythyrau oddi wrthi hi at ei theulu a llythyrau a dderbyniodd hi wedi dychwelyd i Gymru. Mae rhai...

Pritchard , Marian.

Papurau Dafydd Morris Jones,

 • NLW ex 2657.
 • file
 • 1889-1952.

Papurau Dafydd Morris Jones, 1889-1952, yn deiliio o'i gyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth gan gynnwys dau lythyr a dderbyniodd wrth yr actor Hugh Griffith fel llywydd Cymdeithas y Geltaidd. Bu Dafydd Morris Jones yn ysgrifennydd Cyngor Gwlad Ce...

Jones, Dafydd Morris-

Papurau'r Parch. D. R. Griffith,

 • GB 0210 DRGRIFF
 • fonds
 • 1929-1984 /

Mae'r papurau yn cynnwys llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithoedd ar y Testament Newydd yn bennaf; nodiadau pregethau; gohebiaeth, 1929-1980; nodiadau darlithoedd ac ymchwil; drafftiau teipysgrif o gyfieithiadau ar gyfer Beibl Cymraeg...

Griffith, D. R. (David Robert)

Gosodiadau cerdd dant Gareth Mitford Williams,

 • NLW ex 2416.
 • file
 • 1974-1980.

Gosodiadau cerdd dant gan Gareth Mitford Williams (1951-1982) ar gyfer cystadlaethau unawdau a deuawdau mewn gwyliau cerdd dant; gosodiad o 'Y Pensaer' gan Gwenallt ar gyfer ymweliad â Brest, Llydaw, yn 1980; gosodiadau ar gyfer Parti’r ...

Williams, Gareth Mitford.

Sgriptiau radio R. Geraint a Luned Gruffydd,

 • NLW ex 2524.
 • file
 • 1950-1970.

Sgriptiau, 1950-1970, a ddarlledwyd gan y BBC ac a luniwyd gan yr Athro Emeritws R. Geraint Gruffydd yn bennaf, ynghyd â rhai gan ei wraig Luned Gruffydd, neu rhai y buont ynghlwm wrthynt. = Scripts, 1950-1970, transmitted by the BBC, written main...

Gruffydd, R. Geraint.

Llythyrau Kate Roberts at Olwen Samuel,

 • NLW MS 23991i-ivE.
 • file
 • 1929-1983 /

Cyfres o 241 llythyr, 1929-1983, oddi wrth Kate Roberts at Mrs Olwen Margaret Samuel (née Rees), Glynebwy. Bu'r derbynydd yn ddisgybl i Kate Roberts yn Ysgol Ramadeg y Merched, Aberdâr, a chyfranodd atgofion yn Bobi Jones (gol.), Kate Roberts...

Roberts, Kate, 1891-1985.

Sgriptiau Eurwyn Williams,

 • fonds
 • 1982-1998/

Mae'r casgliad yn cynnwys sgriptiau ffilm a baratowyd yn ystod y 1980au a'r 1990au gan Eurwyn Williams fel aelod o amrywiol griwiau ffilm, yn bennaf ar gyfer Ffilmiau Eryri. Ceir hefyd nifer o daflenni gan gynnwys amserlenni ffilmio, lle...

Eurwyn Williams (ganed 1958)

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

 • GB 0210 NODDFA
 • fonds
 • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1...

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).

Llyfr Tonau William Jenkins,

 • NLW MS 23995A.
 • file
 • [1818]-1852.

Llyfr tonau William Jenkins, Blaenbarthen, plwyf Llangoedmor, sir Aberteifi, a enwir fel saer maen 50 oed yng Nghyfrifiad 1851. Cynhwysa'r gyfrol donau, a rhai anthemau, a nodwyd gan Thomas John, 1820-1825 (ff. 39-106), a William Jenkins, 182...

Cyfansoddiadau cerddorol David Hughes ('Cristiolus Môn'),

 • NLW ex 2439.
 • file
 • 1838-1866.

Llyfrau tonau David Hughes, ysgolfeistr a cherddor, a anwyd yn Llangristiolus, Môn, yn cynnwys emyn-donau, salm-donau ac anthemau ganddo, ynghyd â llythyr o werthfawrogiad, 1866, o Efrog Newydd, yn gofyn iddo anfon 'dwsin neu ddau ddwsin'...

Hughes, David, 1810-1881.

Emyn-donau D. Afan Thomas,

 • NLW ex 2413.
 • file
 • [1916]-[1923].

Llawysgrif gerddorol y cyfansoddwr D. Afan Thomas (1881-1928), Cwmafan, gan gynnwys tair emyn-dôn 'Cwm Clais' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin Afan. Rhan I (Aberafan, 1916)], 'The Mill Wheel' [cyhoeddwyd mewn sol-ffa yn Eirin ...

Thomas, Afan, d. 1928.

Sgriptiau D. J. Williams,

 • NLW ex 2451.
 • file
 • 1936, 1939.

Copïau teipysgrif o dair sgript sef 'Shemi Wâd' (sgwrs gan Bili John a D. J. Williams), 1936, 'Storïau'r Môr' (gan dri hen forwr o Abergwaun), 1936, a 'Dychangerddi Letys Het' (D. J. Williams a Bili John), [fe�...

Williams, D. J. (David John), 1885-1970.

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul

 • NLW MS 24130A.
 • File
 • 1876-1885

Dyddiadur Evan Isaac Thomas, Llandysul, sir Aberteifi, ar gyfer 1 Ionawr 1876-31 Rhagfyr 1885, yn cynnwys cofnodion byr (dwy dudalen y mis) yn bennaf ynglŷn â'i waith fel saer dodrefn, trefnydd angladdau a ffermwr, ei ddyletswyddau fel ysgrif...

Thomas, Evan Isaac, 1823-1908

Results 14921 to 14940 of 14941