Showing 56319 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys cofnodion cyfarfod cyffredinol LWL, Rhag. 2013; nodiadau ar gyfer cyfarfod bwrdd crwn rhwng Dr Thomas Thabane, prif weinidog Lesotho, a Mike German, llywydd Dolen Cymru, Ebrill; nodyn hunangofianno...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys yn ymwneud â'r anhwylder ar ôl etholiad cyffredinol 1998, ymyrraeth filwrol allanol, a dinistr rhithwir Maseru â thân; 'The king - the people - the land / Ba re hloileng ba ea ra hlohonol...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys taith gwesteion Lesotho Wales Link, Ion.; cynnig am swydd swyddog addysg, Chw.; dinistrio a disodli llyfrau a gasglwyd yn ysgolion Cymru i'w defnyddio yn ysgolion Lesotho, Mawrth; ymweliad y F...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys yn ymwneud â phriodas y Brenin Letsie III; cau cyfleuster y Cyngor Prydeinig yn Maseru, a phosibilrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefnogi ei llyfrgell, Rhag.; a thrafodaethau gyda'r West...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys cofnodion CCB Lesotho Wales Link, Ion .; 'Developing a strategy for 2001-2006: a discussion paper', Mawrth; ymweliad gan Lebohang Ramohlanka, comisiynydd uchel Lesotho i'r DU, i Gynu...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys rhaglen ar gyfer ymweliad dirprwyaeth seneddol Lesotho â Chymru, Chw.; cyllid LlCC ar gyfer cyfarwyddwr datblygu, Chw.; cynhadledd undydd a drefnwyd gan Dolen Cymru, 'Ysbryd cyfeillgarwch'...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys taith taith feicio yng Nghymru ac Iwerddon, Mehefin-Gorffennaf; cais Dolen Cymru i raglen grantiau rhyngwladol y Gronfa Gymunedol, Awst; a dyddiadur dirprwyaeth is-bwyllgor Dolen Cymru yn ymweld â ...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys yn ymwneud â marwolaeth (Medi 2003) y Frenhines 'Mamohato; 'Summary of events in Lesotho', cyf. 11, rhifau 1-4 (Q1-Q4 2004); ymweliad Lesotho Wales Link â Chymru, Mawrth; sefydlu dol...

Cyffredinol

Llythyrau amrywiol a phapurau eraill, gan gynnwys 'Summary of events in Lesotho', cyf. 12, rhif 1 (Q1 2005); ymweliad gan gôr eciwmenaidd o Lesotho, Meh.-Gorff.; ymweliad gan arweinwyr eglwysig o Lesotho, Medi-Hydref; ymweliad Cymdeithas...

Toriadau o'r wasg

Toriadau o bapurau newydd, papurau bro, cylchgronau ac ati am weithgareddau Dolen Cymru a Lesotho yn gyffredinol.

Cyhoeddiadau amrwyiol

Cyhoeddiadau o Lesotho ac am Lesotho, gan gynnwys pecynnau gwybodaeth a chanllawiau Dolen Cymru ar gyfer busnesau, eglwysi a thwristiaid, c.1980-c.1989; rhaglen Gŵyl Elái, gan gynnwys perfformiad gan Gôr Athrawon Maseru, 1988; a thaithlyfr i eglwy...

Results 121 to 140 of 56319