Showing 1011 results

Archival description
Wales English
Advanced search options
Print preview View:

D. M. D. James's geological studies

 • NLW ex 1802
 • File
 • 1996

A copy of the first volume of D. M. D. James's printed work 'Geological Studies in the Late Ordovician to Early Silurian of Central and South Wales', 1996.

History of the Knights of co. Carnarvon

 • NLW ex 1800
 • File

An essay entitled 'History of the Knights of the County of Carnarvon from 1542 to 1870' written by an unknown author, n. d., under the pseudonym "Rossell of Isgorfai".

'Pabyddiaeth yn Llanrwst' gan Tom Jones

 • NLW ex 1811
 • File

Llythyr, heb ddyddiad, oddi wrth 'Dalethin' (?y Parchedig Tom Jones, Llanrwst) at olygydd Y Rhedegydd yn ymwneud â phabyddiaeth yn Llanrwst, sir Ddinbych; ynghyd â ffotograff o'r Parch Tom Jones. / An undated letter in Welsh address...

History of Bethel Baptist Church, Mynachlog-ddu

 • NLW ex 1812
 • File

Traethawd, 1884, ar hanes eglwys y Bedyddwyr, Bethel, Mynachlog-ddu, sir Benfro, gan 'Croniclwr', sef Thomas Rees, Felin Dyrch, Mynachlog-ddu, hendaid y rhoddwr. / An essay, 1884, in Welsh, on the history of Bethel Baptist Church, Mynach...

Rheilffordd Ffestiniog / Ffestiniog railway

 • NLW ex 1689
 • File

Ffotogopïau yn ymwneud â rheilffordd Ffestiniog i'w hychwanegu at y gyfrol a dderbyniwyd gan John Sam Efans ym mis Medi 1995 / Photocopies relating to the Ffestiniog railway to be added to the volume donated by John Sam Efans in September 1995.

Devolution press cuttings

 • NLW ex 1832
 • File
 • 1968-1979

A scrapbook of press cuttings, 1973-1975, together with loose cuttings and a leaflet, 1968-1979, relating to the devolution question in Wales and the campaign for a Welsh Assembly.

John Sam Efans Papers

 • NLW ex 1689
 • File

Ffotogopïau o nodiadau gan John Sam Efans yn ymwneud â'i gysylltiad â rheilffordd Ffestiniog. / Photocopies of notes by John Sam Efans relating to his connection with the Ffestiniog Railway.

Efans, John Sam Caernarfon

Prison Recollections of D. M. Lewis

 • NLW ex 1835
 • File

Atgofion teipysgrif David Morris Lewis yn dwyn y teitl 'From Prison to Prison', yn ymwneud â'i yrfa yng ngharchardai Wakefield, Wandsworth, Amwythig, Abertawe, Dartmoor, Caerloyw, Canolfan Gadw Brynbuga ac Albany, Ynys Wyth, 1937-19...

Beirdd Cwm-du

 • NLW ex 1836
 • File

Copi teipysgrif o waith y Parch. Ieuan S. Jones yn ymdrin â hanes beirdd Cwm-du ger Castellnewydd Emlyn. / A typescript copy of the Rev. Ieuan S. Jones's work (in Welsh) relating to the history of the poets of Cwm-du, Newcastle Emlyn.

Dolwyddelan fishing licences

 • NLW ex 1904
 • File
 • 1916-1932

Trwyddedau pysgota, 1916-32, Miss K. Monica Davies, Glasynys, Dolwyddelan, sir Gaernarfon; ynghyd â chardiau aelodaeth, 1919-23, Cymdeithas Bysgota Dolwyddelan, a alwyd yn 'Cymdeithas Enweiriawl Dolwyddelan' / Fishing licences, 1916-32, ...

Llyfr cofnodion Cyfundeb Annibynwyr Ceredigion

 • Mân Adnau / Minor Deposit 1610
 • File

Llyfr cofnodion, 1987-1989, cyfarfodydd chwarterol Cyfundeb Annibynwyr Ceredigion (gweler hefyd Mân Adneuon 466-8, 482 & 1557-8). / Minute book, 1987-1989, of quarterly meetings of the Cardiganshire Congregationalist Union (see also Minor Depo...

Printed political ephemera

 • NLW ex 1924
 • File

Printed material, leaflets, newsletters and circular correspondence relating to trade unions, pressure groups and left-wing organizations, c 1970s-80s, including the Communist Party Welsh Congress, 1972; the Welsh Committee Against Racialism, 1977...

Nesta L. Harries, 'The Welsh Woollen Industry'

 • NLW ex 1949
 • File
 • Early 1950s

A copy of Nesta L. Harries's study entitled 'The Welsh Woollen Industry' written for her final examination at St Catharine's College, Tottenham, London, early 1950s, and containing samples of materials produced in woollen mills...

Harries, Nesta Ladd

The Wells of Burton Parish

 • NLW ex 1986
 • File
 • 1993

A copy of a typescript work compiled by Grace Childs entitled 'Water in the Community. The Wells of Burton Parish, Pembrokeshire', including photographs and a map showing the location of each well.

Childs, Grace M.,

Papurau Cymdeithas Brodwaith Cymru,

 • NLW ex 1988.
 • File
 • 1998.

Papurau Cymdeithas Brodwaith Cymru a sefydlwyd ym mis Mai 1998, yn cynnwys cyfansoddiad y Gymdeithas, cylchlythyr (rhif 1, Hydref 1998), ffurflen ymaelodi a rhestr o'r cynrychiolwyr lleol.

Cymdeithas Brodwaith Cymru

Press cuttings relating to the Tithe War

 • NLW ex 2083
 • File
 • 1887-1898

A volume containing press cuttings, 1887-1898, relating mainly to the Tithe War in Wales, including an index at the front of the volume.

Results 81 to 100 of 1011