Showing 816410 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Adroddiadau darllenwyr

Adroddiad gan Nesta Wyn Jones ar y nofel Brychan dir gyda'i theitl gwreiddiol 'Rhwng dau dywysog', Y rhod yn troi gan R. Cyril Hughes a Dan faner Dafydd Gam gan Philip Wyn Jones, 1987-1991.

Jones, Nesta Wyn.

Brychan dir

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'i nofel gyntaf, adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1993, ynghyd â llyfr lloffion, 1985-1988, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gerallt Lloyd Owen ar ran Gwasg Gwynedd. Ceir llythyrau oddi wrth ddarll...

Dan faner Dafydd Gam

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'r nofel a alwyd yn 'Rhwng dau dywysog' yn wreiddiol, ynghyd ag adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1991. [Comisiynwyd y nofel gan Gyngor y Celfyddydau ac fe'i cyhoeddwyd dan nawdd Cyn...

Papurau personol

Gohebiaeth yn ymwneud â’i chyfansoddiadau llenyddol, 1937-2011, papurau'n deillio o’i chyfnod fel disgybl ysgol, 1934-1940, a phersonalia, 1947-2017.

Papurau Marian Pritchard (1918-2002),

  • NLW ex 2695.
  • file
  • 1945-1980 /

Papurau'r genhades Marian Pritchard, 1945-1980, a fu'n fetron yn Ysbyty Jowai, gogledd-ddwyrain yr India tan 1968, gan gynnwys nifer fawr o lythyrau oddi wrthi hi at ei theulu a llythyrau a dderbyniodd hi wedi dychwelyd i Gymru. Mae rhai...

Pritchard , Marian.

Marwnad Richard Hughes

Copi o 'Marwnad Richard Hughes' gan Thomas Edwards o'r Nant (Twm o'r Nant), [19 gan.]. = A copy of an elegy, 'Marwnad Richard Hughes', by Thomas Edwards o'r Nant (Twm o'r Nant), [19 cent.].

Edwards, Thomas, 1739-1810

Drafftiau o'i gerddi

Deg o lyfrau nodiadau yn cynnwys drafftiau o'i gerddi yn bennaf. Mae un ohonynt yn cynnwys llawysgrif ei gyfrol Ffynhonnau uchel (Llandysul, 2012).

Cerddi

Cerddi yn ei law, cyhoeddwyd llawer ohonynt yn Ffynhonnau uchel (2012), ynghyd â 'High Springs' sef cyfieithiad o'r gerdd sy'n dwyn yr un teitl â'r gyfrol a chopi o'r gyfrol hefyd,

Results 816401 to 816410 of 816410