Showing 816372 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

'Aelwyd y teulu'

Cyflwynwyd y gyfrol er cof am ei rieni ac yn anrheg 'I Tydfor fy nai ar ei seithfed penblwydd, Medi 2 1941, Wncwl John'. Mae'n cynnwys 'Englynion bore'; 'Englynion yr alltud' i'w frodyr a'i chwiorydd a...

Papurau Nansi Selwood

  • GB 0210 NANWOOD
  • Fonds
  • [1934]-2017

Papurau’r nofelydd a’r hanesydd lleol Nansi Selwood, [1934]-2017, yn cynnwys gohebiaeth, drafftiau o'i nofelau Brychan dir, Dan faner Dafydd Gam a Y rhod yn troi, erthyglau a sgriptiau radio. = Papers of the novelist and local historian Nansi...

Selwood, Nansi

Adroddiadau darllenwyr

Adroddiad gan Nesta Wyn Jones ar y nofel Brychan dir gyda'i theitl gwreiddiol 'Rhwng dau dywysog', Y rhod yn troi gan R. Cyril Hughes a Dan faner Dafydd Gam gan Philip Wyn Jones, 1987-1991.

Jones, Nesta Wyn.

Brychan dir

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'i nofel gyntaf, adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1993, ynghyd â llyfr lloffion, 1985-1988, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gerallt Lloyd Owen ar ran Gwasg Gwynedd. Ceir llythyrau oddi wrth ddarll...

Dan faner Dafydd Gam

Drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'r nofel a alwyd yn 'Rhwng dau dywysog' yn wreiddiol, ynghyd ag adolygiadau o'r nofel a gyhoeddwyd yn 1991. [Comisiynwyd y nofel gan Gyngor y Celfyddydau ac fe'i cyhoeddwyd dan nawdd Cyn...

Papurau personol

Gohebiaeth yn ymwneud â’i chyfansoddiadau llenyddol, 1937-2011, papurau'n deillio o’i chyfnod fel disgybl ysgol, 1934-1940, a phersonalia, 1947-2017.

Papurau Marian Pritchard (1918-2002),

  • NLW ex 2695.
  • file
  • 1945-1980 /

Papurau'r genhades Marian Pritchard, 1945-1980, a fu'n fetron yn Ysbyty Jowai, gogledd-ddwyrain yr India tan 1968, gan gynnwys nifer fawr o lythyrau oddi wrthi hi at ei theulu a llythyrau a dderbyniodd hi wedi dychwelyd i Gymru. Mae rhai...

Pritchard , Marian.

Results 816361 to 816372 of 816372