Showing 815263 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Erthyglau teipysgrif

Erthyglau gan gynnwys 'David William Williams - arloeswr meddygaeth Gymraeg' a gyhoeddwyd yn Cennad, rhif 14 (1995); 'Modd i fyw - nodiadau ar bynciau maethegol'; 'Enwau blodau yng Ngwent'; 'Charles Varley a Chym...

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

Thomas Jones o Ddinbych

Sgript 'Plas Penucha', 1969, y bu'n cymryd rhan yn y darllediad ac yn annerch yn seremoni cyflwyno plac i goffau Thomas Jones ym Mhlas Penucha, Caerwys.

The vale of peace

Cyfieithiad o’r gerdd ‘Cwm tawelwch’ gan Kenneth Lloyd Jones, disgybl chweched dosbarth o Ysgol Quarry bank, Lerpwl, ynghyd â llythyr oddi wrth y cyfieithydd at Gwilym R. Jones. Fe’i cyhoeddwyd yn 'The Quarry', cylchgrawn yr ysgol yn 1955,

Cyfansoddiadau

Pryddest ‘Y gorwel’, Eisteddfod Genedlaethol Castell-nedd 1934; pryddest fuddugol ‘Ynys Enlli’, Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1935; awdl ‘Y ffin’, awdl anfuddugol Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth 1937; a 'Rwy'n edrych dros y bry...

Cerddi

Cerddi, 1937-[1988], gan gynnwys 'Codasom gaer' mewn copi o Tir newydd, Tachwedd 1937; 'Siwrnai'r dewiniaid', trosiad o [Journey of the Magi] gan T. S. Eliot; ‘Cyfarchiad i’r Cymry ar wasgar’ a ‘Mynydd fy mynyddoedd’.

Cofnodion Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

  • GB 0210 UWCHEFRYD
  • Fonds
  • [1921x1930], a 1970-2017

Gohebiaeth a phapurau, [1921x1930]; 1970-2017, yn ymwneud â sefydlu Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a gweithgareddau'r Ganolfan, ac adran cyntaf Ysgol Astudiaethau Celtaidd Coleg Prifysgol Cymru, y rhan fwyaf yn cynn...

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Datblygiad sefydliadol

Mae’r grŵp yn cynnwys gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â datblygiad sefydliadol y Ganolfan, [1921x1930] a 1970-1993, yn cynnwys papurau Ysgol Astudiaethau Celtaidd Coleg Prifysgol Cymru; trefnu agoriad swyddogol y Ganolfan; cynllunio adeilad y Gan...

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Tŷ ar y Tywod,

Papurau'n ymwneud â'r ddrama, Tŷ ar y Tywod, [1968]-1977, gan gynnwys drafftiau teipysgrif a chopi terfynol o'r gwaith, [1968]; copi o'r cyfieithiad Saesneg gan Rhydderch Jones a ddefnyddiwyd gan Orbit Theatre yn 1977; barn myf...

Jones, Rhydderch, d. 1987

Results 815241 to 815260 of 815263