Showing 814975 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Llyfr nodiadau

Mae'r ffeil yn cynnwys dyfyniadau llenyddol a phenillion o waith Ambrose Bebb. Mae dwy gerdd wedi eu dyddio yn 1929.

Traethawd MA

Copi llawysgrif o'i draethawd MA, 'The Contribution of Wales to the British Empire' a gyflwynwyd am radd ym 1920. Mae'r teitl ar y wynebddalen yn awgrymu iddo gael ei gyflwyno i gystadleuaeth eisteddfodol ar un adeg.

Adroddiadau ac areithiau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys adroddiad ar yr Ysgol Sul, [?1943], ei 'araith etholiadol' ar gyfer taflen Etholiad Cyffredinol 1945, ac araith Bebb yn llywydd y dydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 1948.

'Yr Ysgol Sul a'r Beibl'

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o adroddiad yn dwyn y teitl 'Yr Ysgol Sul a'r Beibl' a oedd, cyn hynny, yn 'Adroddiad Pwyllgor y Gogledd am yr Ysgol Sul'. Ysgrifennwyd hwn yn yr un cyfnod â'i lyfryn Yr Ysg...

Torion papur newydd

Mae'r gyfres hon yn cynnwys llungopïau o dorion papur newydd yn cynnwys adolygiadau o'i gyhoeddiadau yn bennaf, 1919-1949.

Crefydd a Hanes Crefydd

Mae'r uned hon yn cynnwys deunydd yn ymwneud â gwaith Bebb ar grefydd a hanes crefydd yng Nghymru. Mae'n cynnwys llawysgrifau a nodiadau ar gyfer rhai o'i gyhoeddiadau, llawysgrif o waith anghyhoeddedig, ynghyd â nodiadau ar hanes y...

'Y Diwygiad Protestannaidd'

Mae'r gyfres hon yn cynnwys proflenni 'Achosion Cyffredinol', sef y rhan gyntaf o erthygl a ymddangosodd mewn dwy ran dan y teitl 'Y Diwygiad Protestannaidd' yn Y Llenor, 1941.

Hanes yr Achos ym Melinbyrhedyn.

Mae'r gyfres yn cynnwys deunydd wedi ei grynhoi gan Ambrose Bebb ar gyfer 'Hanes yr Achos' ym Melinbyrhedyn ynghyd â chopi llawysgrif o'r gwaith. Er i Ambrose Bebb ysgrifennu hanes y Methodistiaid ym Melinbyrhedyn a Darowen ar ...

Sgriptiau

Mae'r uned yn cynnwys drafftiau llawysgrif a theipysgrif o sgriptiau radio a baratowyd gan Ambrose Bebb.

Results 814861 to 814880 of 814975