Showing 812899 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

CMA: Cofnodion Capel Newydd y Brithdir, Gwynedd

 • GB 0210 NEWBRI
 • fonds
 • 1912-2000

Mae'r fonds yn cynnwys llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1912-1973, llyfrau cyfrifon, 1912-2000, Capel Newydd y Brithdir, ynghyd â phapurau'n ymwneud â gwerthu'r Foelas (Tŷ'r Gweinidog), 1971-1973.

Capel Newydd y Brithdir (Brithdir, Gwynedd, Wales)

Englyn i J. B. Thomas

Englyn yn llaw Hedd Wynn [sic], [1917], at ei gyfaill a'i gyd-filwr J. B. Thomas. Cyhoeddwyd yr englyn yn J. B. Thomas, 'Hedd Wyn - A Minnau', Y Drysorfa, 109 (1939), 464-467 (t. 465) (gw. hefyd Alan Llwyd, Gwae Fi Fy Myw: Cofiant H...

Hedd Wyn, 1887-1917.

I Rhiannon,

Cerdd, [Ionawr 1902], yn llaw'r Parch. Owen Griffith Owen (Alafon), at Rhiannon [Morris Jones], Llanfairpwllgwyngyll, merch tair mlwydd oed John Morris Jones, yn diolch iddi am lun (f. 3). Ceir hefyd nodyn byr oddi wrth Alafon at Rhiannon (f....

Alafon, 1847-1916.

CMA: Cofysgrifau Capel Moriah, Mynydd Cynffig

 • GB 0210 MORCYN
 • fonds
 • 1850-2001

Mae'r casgliad yn cynnwys pum cyfrol o lyfrau cyfrifon Capel Moriah, Mynydd Cynffig, 1850-2001, yn nodi derbyniadau a thaliadau cyffredinol yn ymwneud â'r Capel.

Capel Moriah (Kenfig Hill, Wales)

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,

 • GB 0210 GIRJONES
 • fonds
 • 1915-1978 /

Papurau'r Parch. Giraldus Jones,1915-1978, yn cynnwys anerchiadau ar Ben Davies, Pant-teg, a T. Eirug Davies; papurau'n ymwneud ag achos yr Annibynwyr yn Esgairdawe a Ffaldybrenin; a deunydd amrywiol arall = Papers of the Rev. Giraldus J...

Jones, Giraldus, 1895-1978

Llawysgrifau Gwilym Elian

 • GB 0210 MSGWILEL
 • Fonds
 • 1856-1900

Llyfrau nodiadau o waith William Cosslett (Gwilym Elian) yn cynnwys cerddi holograff, 1856-1900, ar amryw destunau. = Notebooks of William Cosslett (Gwilym Elian) containing holograph poems, 1856-1900, on various subjects.

Cosslett, William, 1831-1904.

Llawysgrif gyntaf Gwilym Elian

Llyfr nodiadau yn cynnwys barddoniaeth, 1856-1859, yn llaw William Cosslett (Gwilym Elian), ar amrywiol bynciau yn ymwneud yn bennaf ag ardaloedd Pontypridd a Chaerffili. = A notebook containing holograph poetry, 1856-1859, of William Cosslett (Gw...

Papurau Evan Wyn Williams,

 • GB 0210 EVAIAMS
 • fonds
 • 1966-1969 /

Papurau y Parch. Evan Wyn Williams, 1966-1969, yn cynnwys papurau'n ymwneud â thrychineb Aberfan, 1966-1968; a phapurau'n ymwneud â chanmlwyddiant Capel Coffa (1869-1969) Edward Jones ym Mathafarn = Papers of Rev. Evan Wyn Williams, 1966...

Williams, Evan Wyn, d. 1988

Papurau'r Gymdeithas Gerdd Dafod,

 • GB 0210 GERFOD
 • fonds
 • 1976-1987 /

Rhestri, gohebiaeth etc.; yn ymwneud ag aelodaeth, 1976-1979,1983-1987; gohebiaeth yn ymwneud â Barddas a chyhoeddiadau Barddas,1976-1986; gohebiaeth gyffredinol,1976-1978; a chylchlythyrau, adroddiadau a ffurflenni glân 1976-1978 = Lists, corresp...

Cymdeithas Cerdd Dafod.

Results 812621 to 812640 of 812899