Showing 814944 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

W. Cadwaladr Davies.

Llundain. Mae'n amgau 2s.6 am gopi o lyfr RDR. Roedd E. O. V. Lloyd, Rhagad, wedi protestio yn erbyn WCD am iddo gynnal cyfarfod ynglyn â'r elusennau, yn ardal Corwen, trwy gyfrwng y Gymraeg.

J. Evans Jones.

[--]. Mae'n anfon tocyn a map ac yn rhoi cyfarwyddiadau iddo ar sut i gyrraedd Llansawel (Briton Ferry) ar y trên. Saesneg/English.

W. Williams,

Corwen. Mae'n dda ganddo glywed bod RDR yn iach ac yn cael pleser yn ei astudiaeth. Bydd y Bala yn well i ddysgu Lladin fel y bu Holt yn well i ddysgu Saesneg. Ei wahodd i aros atynt adeg gwyliau'r Pasg.

[W. Williams],

Corwen. Roedd yn falch o ddeall ei fod yn gwneud cynnydd yn ei bynciau. Rhoddwyd caniatâd iddo sefyll yr arholiad derbyn i Goleg y Bala. Anghyflawn. Saesneg/English.

Roger Edwards,

Yr Wyddgrug. Bydd yn dda ganddo dderbyn ysgrifau RDR ar 'Ryfeddodau y Bibl' ar gyfer Y Drysorfa. [Fe'u cyhoeddwyd yn rhifynnau Chwefror, Mawrth ac Ebrill 1886 o'r Drysorfa].

David Jenkins,

Aberystwyth. Mae'n anfon adroddiad o'r perfformiad ardderchog a gafwyd o 'Dafydd a Goliaeth' yng nghyfarfod cyntaf Cymdeithas y Cerddorion ym Merthyr. Mae'r gantawd i'w pherfformio yn Utica, UDA, cyn bo hir.

D. L. Jones,

Llansawel (Briton Ferry). Gofyn i RDR ddod i lenwi Sul gwag sydd ganddynt ym Methel ar 16 Medi. O ystyried y pellter, mae'n cynnig trefnu amryw nosweithiau iddo yn yr wythnos hefyd.

Richard Thomas,

Crewe. Mae'n gofyn i RDR ddod i bregethu atynt oherwydd bod nifer o Suliau gweigion ganddynt yn dilyn ymadawiad eu gweinidog, H. R. Davies.

O. M. Edwards,

Llanuwchllyn. Gofyn a oes modd cael erthygl ar Goleufryn, neu awgrymu enw rhywun arall. Cerdyn post.

'Llew Llwyfo', [Lewis William Lewis],

Llanrug. Mae'n diolch i RDR am y calennig. Sôn am gyfarfod cystadleuol blynyddol Llanrug. Mae wedi bod yn gorffen cyfres o ysgrifau eisteddfodol a gychwynnodd flynyddoedd yn ôl yn Y Geninen. Gofyn am gymorth awdurdodau'r Herald i gael ll...

'Plenydd', [H. J. Williams],

Chwilog. Diolch i RDR am feirniadaeth deg ar englyn Eifion Wyn ["Blodau'r Grug"], yn Y Faner ["Englynion ac Englynwyr" yn "Y Golofn Llenyddol", Baner ac Amserau Cymru (19 Medi 1906), t. 6]. Ei fai oedd ei fod yn ...

J[ohn] Morris Jones,

Llanfairpwll. Mae'n disgwyl y bydd y rhifynnau nesaf o Y Beirniad yn gryfach ac yn gofyn am erthygl gan RDR. Mae'n cael trafferth â hawlfraint "Ffrwd y Mynydd" o Awel a Heulwen.

'Alafon', [O. G. Owen],

Cwm-y-glo. Mae'n diolch am y geiriau caredig yn 'Y Golofn Lenyddol'. Clywodd bod RDR a'i wraig wedi bod yn Môn ond ni wyddai sut i gysylltu ag ef yno.

Results 811181 to 811200 of 814944