Showing 811096 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen

 • GB 0210 CYMWEN
 • fonds
 • 1976-2006

Cofnodion Cymdeithas Bob Owen, yn cynnwys papurau yn ymwneud â sefydlu'r gymdeithas, agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgor gwaith a chyfarfodydd blynyddol, ffurflenni tanysgrifio a rhestri aelodaeth, cofnodion ariannol, torion papur new...

Cymdeithas Bob Owen.

Dysgwyr

Cerdd: ‘Pellter’ (cystadleuaeth y gadair); darn o ryddiaith: ‘Darganfod’ (tlws rhyddiaith); llythyr i’w roi mewn capsiwl amser; Fy hoff Ap.; sgwrs rhwng 2 berson dros y ffens; darn i bapur bro yn hysbysebu digwyddiad; gwaith grŵp neu unigol; a tha...

Rhyddiaith

Blog ar un elfen o fywyd cyfoes; erthygl newyddiadurol yn cynnig ymdriniaeth o destun cyfoes; casgliad o dair stori fydd yn apelio at bobl ifanc 14-16 oed; a darn neu ddarn o lenyddiaeth, ffeithiol neu greadigol ... a ysgogwyd wrth ddarllen enwau&...

Dysgwyr

Cerdd: 'Llwybrau' (cystadleuaeth y gadair); darn o ryddiaith: ‘Llanw’ (tlws rhyddiaith); sgwrs o flaen y teledu; llythyr neu ebost yn canmol; adolygiad o westy neu dŷ bwyta; blog fideo (grŵp neu unigol); a pharatoi deunydd ar gyfer dysgwyr.

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 21702E.
 • File
 • 1663-1994

Barddoniaeth o'r ail ganrif ar bymtheg hyd yr ugeinfed ganrif, gan gynnwys gweithiau gan Alan Llwyd (f. 2), W. J. Gruffydd (f. 14), Richard Davies (Mynyddog) (f. 76), Ray Howard-Jones (ff. 98-104), R. Williams Parry (ff. 106-110), Saunders Le...

Llwyd, Alan.

Englyn i Philip Thomas, Castellnedd,

Copi teipysgrif, [20 gan., canol], o englyn i Philip Thomas, Castellnedd, gan R. Williams Parry, dyddiedig 20 Awst 1924. = Typescript copy, [mid 20 cent.], of an englyn to Philip Thomas of Neath by R. Williams Parry, dated 20 August 1924.Cyhoeddwy...

Parry, Robert Williams

Barddoniaeth R. Williams Parry,

'Detholion o farddoniaeth R. Williams-Parry, MA', llyfryn ar gyfer Ysgol Uch-Safonol y Cefnfaes, Bethesda, [1918x1951], wedi ei atgynhyrchu drwy cyclostyle. = An anthology of poetry by R. Williams Parry for Cefnfaes School, Bethesda, [19...

Parry, Robert Williams

Arnodiadau Morrisiaid Môn,

 • NLW MS 23966B.
 • file
 • 1603-1759

Copi anghyflawn o gyfrol William Middelton, 'Psalmae y brenhinol brophwyd Dafydh' (Llunden, 1603) [Libri Walliae 466-9, ESTC S90848], gyda'r chwe dalen gyntaf, a dalennau 1-30, 229-30, 233-87 ar goll (awgryma nodyn ar f. 118 verso i...

Morris, Lewis, 1701-1765

Timothy Richard

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau (heb eu trefnu'n gronolegol) oddi wrth Timothy Richard, a dau oddi wrth ei wraig Mary (ff. 1 a 6), wedi eu hysgrifennu yn bennaf at ei fam. Sonnir ynddynt am ei waith cenhadol a'r Eglwys yn China.

Richard, Timothy, 1845-1919

Papurau Bobi Jones

 • GB 0210 BOBJON
 • Fonds
 • 1923-2016

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-[1990au], yn...

Jones, Bobi, 1929-2017

Results 811081 to 811096 of 811096