Showing 812325 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Gohebiaeth gyffredinol 1960au,

Llythyrau yn dyddio o'r blynyddoedd cyn i'r wasg gael ei sefydlu a'r blynyddoedd cynnar. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Ifor Puw, Gwynfor Evans, Islwyn Ffowc Elis, a Ruth Stephens. Trafodir yr angen am rywle i gyhoeddi gweithiau Cym...

Gohebiaeth gyffredinol 1970-1974,

Ymhlith y gohebwyr mae Bernard Picton (Knight), Dafydd Iwan, John Jenkins o garchar Albany yn cynnig syniad am gardiau i garcharorion 'gwleidyddol', Judith Maro yn trafod ei nofelau, Gareth Miles yn trafod ei gyfraniad at LOL a gweithiau...

Gohebiaeth gyffredinol 1983,

Llythyrau oddi wrth ohebwyr yn cynnwys Eleri Llewelyn Morris yn trafod Pais, Teledu Twf a llyfr ffasiwn, John Morris ynghylch llun a brynwyd gan Robat Gruffudd a'r posibilrwydd o hysbysebu gwaith John Morris, Judith Maro, Catrin Stevens ynghy...

Gohebiaeth gyffredinol 1984,

Llythyrau oddi wrth ohebwyr yn cynnwys Eleri Llewelyn Morris, Dafydd Ladd a llungopi o'i sylwadau ar y llyfr Police Conspiracy?, Judith Maro, Dafydd Parri yn cynnwys crynodeb o Doethion Aberdwli, ac Emrys Roberts. Ceir hefyd lythyrau yn trafo...

Gohebiaeth gyffredinol 1988,

Llythyrau oddi wrth ohebwyr amrywiol yn cynnwys Islwyn Ffowc Elis yn trafod llyfr o ganeuon a'r posibilrwydd o recordio gyda Sain, Ieuan Rhys yn trafod Hwyl a Hafoc, Gwynfor Evans yn trafod llyfr ar genhedloedd bach megis Estonia a Latfia a C...

Gohebiaeth gyffredinol 1995,

Llythyrau oddi wrth ohebwyr yn cynnwys Arwel Vittle a'i ymateb i feirniadaethau negyddol o'i lyfr Post Mortem. Mae'r pynciau a drafodir yn y ffeil yn cynnwys defnydd o'r iaith Gymraeg a chwynion Robat Gruffudd ynglŷn â dyfarnia...

Gohebiaeth gyffredinol 1997,

Llythyrau oddi wrth ohebwyr yn cynnwys Richard Booth yn trafod ei hunan-fywgraffiad, ac Eileen Beasley. Ceir trafodaethau ar ben-blwydd y Lolfa yn 30 mlwydd oed, yn cynnwys llythyrau yn diolch am wahoddiadau i'r parti a thrafodaeth ar brynu C...

Gohebiaeth gyffredinol 1999,

Llythyrau, copïau o atebion Robat Gruffudd a phapurau ynghylch cynnig Ralph Maud am lyfr ar hanes gweledol Cymru, Llyfr y Ganrif a'r lawnsiad. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Tom Davies ynglŷn â'r Celtic Alliance, Siân Ifan yn trafod coff...

G. O. Roberts,

Llythyrau oddi wrth yr Athro Gwilym O. Roberts a chopïau o atebion Robat Gruffudd yn trafod cyhoeddi Amddifad Gri, eitemau yn LOL a chyfnodolion a phapurau eraill, y Gymru gyfoes, crefydd, a'r sefydliad, 1974-1979.

Results 810821 to 810840 of 812325