Showing 812847 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Papurau T. J. Morgan,

  • GB 0210 TJMORGAN
  • fonds
  • 1862-1987 (crynhowyd [1940]-1986) /

Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor, 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn (Llywelyn Ddu o Lan Tawe), Abertawe, [c. ...

Morgan, T. J.

Papurau Llewellyn Llewellyn

Mae'r grŵp yn cynnwys llythyrau, gan mwyaf at Llewellyn Llewellyn a'i wraig Priscilla, oddi wrth eu teulu, ac hefyd, oddi wrth ffrindiau a chydnabod, 1880-1926. Mae'r ohebiaeth, gan mwyaf, yn ymwneud â Llewellyn Llewellyn a'i d...

Llewellyn, Llewellyn, 1843-1927

Gohebiaeth

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau a chardiau post, 1923-1926, a rhai heb ddyddiadau arnynt.

Papurau llenyddol

Mae'r gyfres yn cynnwys drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'r ddrama 'Yr Hen Dŷ a'r Tŷ Newydd', drafft teipysgrif o'r ddrama 'Cartref y Gweithiwr', drafft llawysgrif o'r ddrama 'Tywyll a Golau...

'Yr Hen Dŷ'

Drafft llawysgrif, a drafft teipysgrif o'r ddrama 'Yr Hen Dŷ a'r Tŷ Newydd' heb eu dyddio.

Llys y Llyfrgell

Cofnodion cyfarfod Llys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1945, ynghyd â llythyr yn cyhoeddi'r cyfarfod a mantolen, 1945.

Gweithiau gwreiddiol

Sgript deipysgrif o'r ddrama 'Cadw Noswyl', 1937, a chwech o bregethau llawysgrif R. G. Berry, heb eu dyddio, yn ogystal â nodiadau amdano.

Berry, R. G. (Robert Griffith), 1869-1945

Llythyrau

Tri llythyr at T. J. Morgan yn ymwneud â'r Rhaglen Nodwedd, 1954, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Jack Jones ac Aneirin Talfan Davies, 1954.

Jones, Jack, 1884-1970

Llythyrau a drafftiau

19 llythyr a 24 drafft, gan fwyaf o erthyglau, a phapurau amrywiol yn cynnwys cyfraniadau oddi wrth Idris Bell, 1930, Dilys Cadwaladr, 1931, M. G. Dawkins, 1939, T. I. Ellis, 1941, ac R. G. Berry, heb ei ddyddio. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys ...

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau a drafftiau

9 llythyr a 13 drafft, gan fwyaf o straeon byrion, yn cynnwys 'Y Dyn Bach 'Ny o'r Wlad' gan Islwyn Williams, [1946]. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys rhestr 'Storiau' rhwng 1925 a 1941, ond nid yw rhan helaeth o'...

Results 810821 to 810840 of 812847