Showing 811230 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

W. R. Jones,

Bangor. Anfon cofion Cyfarfod Misol Arfon ato gan fynegi dymuniad i gael ei gwmni yn y Cyfarfod Misol.

Owen M. Griffith,

Poultney, UDA. Gofyn am fersiwn Saesneg o'r ysgrif ar y Parchedig Evan Richardson a ymddangosodd yn Trysorfa'r Plant.

L. Owen,

Y Dyffryn, Môn. Mae'n mwynhau ysgrifau RDR yn Yr Herald. Daeth ar draws hen rifyn o'r Herald Cymraeg ac ynddo hanes Anthropos yn derbyn gwobr mewn Cyfarfod Llenyddol ym Mhorthmadog.

Evan T. Davies,

Llundain. Mae newydd glywed am Bensiwn y Rhestr Sifil. Dylai fod cywilydd ar ddoethion y Brifysgol.

J. Hughes,

Bangor. Llongyfarch RDR ar dderbyn cydnabyddiaeth am ei lafur a'i ffyddlondeb dros oes faith.

Thomas Williams,

Gwalchmai. Llongyfarch RDR ar derfyn hanner canrif ei weinidogaeth. Safodd holl aelodau Cymdeithasfa'r Gogledd i ddangos parch tuag ato.

Thomas Williams,

Gwalchmai. Cydymdeimlo ag RDR yn ei helynt. Mae'n falch o glywed ei fod yn gwella cystal.

D. Francis Roberts,

Bala. Cyflwyno cofion a dymuniadau da brodyr Cymdeithasfa'r Gogledd i RDR ar gyrraedd oedran teg. Teipiedig.

Anthony Bevin,

Llundain. Mae'n gofyn a fyddai RDR yn fodlon derbyn codiad o ddeg punt yn ei Bensiwn Sifil gan fod y cwestiwn a ddylid cynyddu'r blwydd-dâl, o dan ystyriaeth. Teipiedig. Saesneg/English.

Anthony Bevin,

Llundain. Mae ar ddeall nad yw RDR wedi ymgeisio am y Pensiwn Rhestr Sifil Atodol a ddyfarnwyd iddo ym mis Mawrth. Teipiedig. Saesneg/English.

Results 807441 to 807460 of 811230