Showing 811114 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

O. M. Edwards,

Llanuwchllyn. Gofyn a oes modd cael erthygl ar Goleufryn, neu awgrymu enw rhywun arall. Cerdyn post.

'Llew Llwyfo', [Lewis William Lewis],

Llanrug. Mae'n diolch i RDR am y calennig. Sôn am gyfarfod cystadleuol blynyddol Llanrug. Mae wedi bod yn gorffen cyfres o ysgrifau eisteddfodol a gychwynnodd flynyddoedd yn ôl yn Y Geninen. Gofyn am gymorth awdurdodau'r Herald i gael ll...

'Plenydd', [H. J. Williams],

Chwilog. Diolch i RDR am feirniadaeth deg ar englyn Eifion Wyn ["Blodau'r Grug"], yn Y Faner ["Englynion ac Englynwyr" yn "Y Golofn Llenyddol", Baner ac Amserau Cymru (19 Medi 1906), t. 6]. Ei fai oedd ei fod yn ...

J[ohn] Morris Jones,

Llanfairpwll. Mae'n disgwyl y bydd y rhifynnau nesaf o Y Beirniad yn gryfach ac yn gofyn am erthygl gan RDR. Mae'n cael trafferth â hawlfraint "Ffrwd y Mynydd" o Awel a Heulwen.

'Alafon', [O. G. Owen],

Cwm-y-glo. Mae'n diolch am y geiriau caredig yn 'Y Golofn Lenyddol'. Clywodd bod RDR a'i wraig wedi bod yn Môn ond ni wyddai sut i gysylltu ag ef yno.

D. Cunllo Davies,

Machynlleth. Llongyfarch RDR ar gael ei benodi'n olygydd Trysorfa'r Plant a dymuno rhwydd hynt i'r olygyddiaeth. Yr oedd ef yn un o'r ymgeiswyr anfuddugol am y swydd. Cerdyn post.

T. E. Levi,

Lerpwl. Mae'n addo anfon darlun ac ychydig linellau ynglyn â'i dad a fydd o gymorth i RDR lunio erthygl amdano. Diolch am y llythyrau a dderbyniodd ganddo a llongyfarch RDR ar ei benodiad [yn olygydd Trysorfa'r Plant].

Gomer Roberts,

Rhuthun. Diolch am lythyr RDR. Wedi cael ei benodi gan Fwrdd y Cyllid Gwladol. Mae'n gweithio yn Uwch Aled ac yn trafod y lleoedd y mae wedi bod yn eu prisio yn unol â Deddf Gyllid 1909-10, sef Llys Rhirid Flaidd, Plas Iolyn, Y Giler, Perthil...

T. Gwynn Jones,

Aberystwyth. Mae wedi ysgrifennu llith i'r Faner ar nofelau. Dywed mai RDR yw'r awdur mwyaf llwyddiannus yng Nghymru ac mae'n awgrymu y dylai gyfieithu ei nofelau i'r Saesneg. Mae'n diolch am yr ysgrif ar y stemar bach a y...

J. Lloyd Williams,

Dinbych. Mae'n dda ganddo bod RDR yn barod i'w wasanaethu ar y telerau a nodwyd. Mae copi o The North Wales Times wedi'i gyfeirio ato.

Hughes A'i Fab,

Wrecsam. Diolch am y siec ar gyfer copïau o Rhamant Eryri o waith Gwilym Peris. Saesneg/English.

Evan Davies,

Llansannan. Mae wedi darllen sylwadau RDR ar Bont y Borth. Mae'n ei longyfarch ac yn diolch iddo am ei wasanaeth i lenyddiaeth ac i'r genedl.

Gomer [Roberts],

Rhuthun. Mae'n dymuno blwyddyn newydd dda. Dywed iddo ddarllen cryn dipyn o gynnyrch RDR.

Results 807321 to 807340 of 811114