Showing 807340 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Llythyrau, 1941-[1971]

Llythyrau a phapurau'n ymwneud â'i yrfa, ynghyd â llythyr o Malta, 1948, yn nodi iddo fynychu cyfres o ddarlithiau ar Gemeg Organig yn y Brifysgol yn Valletta a'i gerdyn adnabyddiaeth fel gohebyddd i'r BBC, [1971].

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, gan gynnwys ei ddogfen awdurdodi adeg Yr Arwisgo, 1969, fel newyddiadurwr i’r BBC; rhaglenni cymdeithasau y bu’n eu hannerch am farddoni yn 1957, a Chymdeithas Gymreig Sir Gaerloyw, 1982; ynghyd â thaflen ei angladd ar 14 Ebrill ...

Cerddi

Cyfrol o gerddi yn ei law, ynghyd â cherddi teipysgrif yn rhydd yn y gyfrol. Nodir lle cyfansoddwyd y cerddi, nifer ohonynt ym Machynlleth a hefyd os cawsant eu cyhoeddi, yn Y Faner yn bennaf.

Llwch

Drafftiau o’i bryddest anfuddugol ‘Llwch’, Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun, 1986, ynghyd â nodiadau gwreiddiol a'r drafft cyntaf .

Rhyddiaith

Sgriptiau dramâu, sgriptiau ar gyfer rhaglenni radio a phapurau'n ymwneud â'i nofel Marged.

Sgriptiau radio

Sgriptiau rhaglenni radio, 1957-1988, yn y cyfresi 'Ddoe yn ôl', 'Tasa' ac ' Ar fynd' (cyfres am jazz); ‘Fy nghydymaith fy hun’, 1957; rhaglen nodwedd ar Sir Drefaldwyn, 1957; Wales Today, 1967, a rhaglen nodwedd ar D...

Papurau Kate Roberts

 • GB 0210 KATERTS
 • Fonds
 • 1898-1985

Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 (a gyhoeddwyd yn Annwyl Kate, Annwyl Saunders, gol. gan Dafydd Ifans (Aberystwyth, 1992)), ac oddi wrth ei gŵr Morr...

Roberts, Kate, 1891-1985

Papurau Owen Parry,

 • GB 0210 OPARRY
 • fonds
 • 1696-1957 /

Papurau Owen Parry, Llanegryn, hynafiaethydd, yn cynnwys grŵp sylweddol o farddoniaeth a phapurau William John Roberts, 'Gwilym Cowlyd', 1827-1904; nodiadau ar y diwydiant wlân,1696-1780; llawysgrif o bregethau ac emynau gan Thomas Phill...

Parry, Owen, of Llanegryn.

Dyddiadur,

Y Dyddiadur Annibynol am 1875, o eiddo Samuel Roberts, Conwy, yn cynnwys cofnodion cryno yng Ngymraeg a Saesneg (tt. 5-57). = Y Dyddiadur Annibynol am 1875, belonging to Samuel Roberts, Conwy, containing brief entries in Welsh and English (pp. 5-5...

Samuel Roberts.

Papurau Carneddog

 • GB 0210 CARNEDDOG
 • Fonds
 • 1743-1947 (crynhowyd c.1880]-1947) /

Papurau Carneddog a rhai a gasglwyd ganddo, 1743-1947, yn cynnwys rhyddiaith a barddoniaeth ganddo ef ac eraill ar gyfer eu cyhoeddi, yn cynnwys colofn 'Manion o'r Mynydd'; torion papur newydd o'i waith ef ac eraill; gwaith gan...

Carneddog, 1861-1947.

Y Gododdin

Adysgrif a wnaed gan William Owen [Pughe], 1783, o gyfrol [llawysgrif] testun Aneirin o'r Gododdin oedd ym meddiant Owen Jones ['Owain Myfyr'] yn Llundain. Mae'r gyfrol hefyd yn dwyn enw Thomas Evans, 1850.

Pughe, W. Owen (William Owen), 1759-1835

Papurau Bobi Jones,

 • GB 0210 BOBJON
 • fonds
 • 1923-1996 /

Mae'r casgliad yn cynnwys: gohebiaeth gyffredinol at Bobi Jones,1950-1997, nifer ohonynt oddi wrth bwysigion Cymru; gohebiaeth a phapurau, 1971-1979, yn ymwneud â gwaith golygu'r gyfres Storiâu Tramor; papurau amrywiol, 1951-[1990au], yn...

Jones, Bobi, 1929-

Papurau Anthropos,

 • GB 0210 ANTHROPOS
 • fonds
 • 1869-1944 /

Papurau Anthropos, 1869-1944, yn cynnwys gohebiaeth, 1869-1944, a llythyrau o gydymdeimlad at ei weddw, 1944; papurau personol eraill, 1878-1944, yn cynnwys dyddiaduron, llyfrau nodiadau ar bynciau llenyddol a diwinyddol; torion o'r wasg, 188...

Anthropos, 1853?-1944.

Papurau'r Parch. W. R. Pelidros Jones,

 • GB 0210 PELIDROS
 • fonds
 • 1878-1958 /

Papurau Pelidros yn cynnwys barddoniaeth, drafftiau cerddi, libreto a thorion papur newydd o'i farddoniaeth cyhoeddedig,1903-1933; rhyddiaith, yn cynnwys dramâu, dadleuon, bywgraffiadau, darlithoedd, traethodau ac anerchiadau,1904-1932; llawy...

Jones, W. R. (William Richard), Pelidros, 1877-1958

Papurau'r Gymdeithas Gerdd Dafod,

 • GB 0210 GERFOD
 • fonds
 • 1976-1987 /

Rhestri, gohebiaeth etc.; yn ymwneud ag aelodaeth, 1976-1979,1983-1987; gohebiaeth yn ymwneud â Barddas a chyhoeddiadau Barddas,1976-1986; gohebiaeth gyffredinol,1976-1978; a chylchlythyrau, adroddiadau a ffurflenni glân 1976-1978 = Lists, corresp...

Cymdeithas Cerdd Dafod.

Results 807321 to 807340 of 807340