Showing 56108 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Papurau pwyllgor

Cofnodion a phapurau cysylltiedig y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd a'r CCB.

Papurau pwyllgor

Cofnodion a phapurau cysylltiedig y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd, yr is-bwyllgor eglwysi a'r CCB.

Papurau pwyllgor

Cofnodion a phapurau cysylltiedig y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd, yr is-bwyllgor eglwysi a'r CCB.

Llythyrau a phapurau eraill

Llythyrau a phapurau eraill yn ymwneud â sefydlu a gweithgareddau cynnar Dolen Cymru, gan gynnwys cyfarfodydd dechreuol a dewis Lesotho fel y wlad bartner, a chynnwys gohebiaeth rhwng aelodau a chyda Sefydliad Iechyd y Byd, y Cyngor Prydeinig, Uch...

Gohebiaeth amrwyiol

Gohebiaeth amrywiol, gan gynnwys yn ymwneud â sefydlu Dolen Cymru; dewis gwlad bartner, 1983-1984; a cheisiadau am nawdd.

Gohebiaeth amrwyiol

Gohebiaeth amrywiol a phapurau cysylltiedig, yn ymwneud yn bennaf ag iechyd, yn bennaf ond nid yn unig, gan gynnwys poster ar gyfer 'Arian byw!', cyngerdd roc Eisteddfod Genedlaethol Y Rhyl, gan gynnwys Sankomata o Lesotho, 1985.

Llythyrau a phapurau eraill

Llythyrau a phapurau eraill, gan gynnwys datganiad ymddiriedaeth, 1985; apêl am flancedi ar gyfer Lesotho, 1986; rhestr o gysylltiadau ysgol, 1987; cynnig i gysylltu dinasoedd Caerdydd a Maseru, 1989; a chynnwys gohebiaeth rhwng aelodau a chydag U...

Gohebiaeth amrwyiol

Gohebiaeth amrywiol a phapurau cysylltiedig, yn ymwneud yn bennaf ag iechyd, gan gynnwys cyfieithiad Saesneg o adroddiad ar ymweliad â Lesotho mewn cyfnodolyn meddygol Almaeneg, c.1987; adroddiad ar ymweliad â Lesotho gan Dr Hywel Morris, ysgrifen...

Gohebiaeth amrwyiol

Gohebiaeth amrywiol a phapurau cysylltiedig, gan gynnwys papurau yn ymwneud â chyfieithu gan Elenid Jones o 'astudiaeth gwlad' gan Sefydliad Brenhinol Trofannol yr Iseldiroedd ar Lesotho i'r Saesneg a'r Gymraeg ar gyfer Gwasg G...

Gohebiaeth amrwyiol

Llythyrau, cardiau post a phapurau cysylltiedig (1992-1995 yn bennaf), a anelwyd yn bennaf at Carl Clowes, gan gynnwys ymweliad Carl a Dorothy Clowes â Lesotho, Mawrth 1995, ac ymweliad côr ieuenctid Maseru Vocal Waves i Gymru, Gorffennaf 1995. He...

Gohebiaeth amrwyiol

Gohebiaeth amrywiol (1991-1993 yn bennaf), gan gynnwys papurau sy'n ymwneud â Darlith Flynyddol gyntaf Dolen Cymru gan O. T. Sefako, 1991; copïau o Ysgol Alwedigaethol L.N.C.W Makhethisa, Pitseng, rhifau 1-4, 1991-1992; a cheisiadau grant y L...

Y Cyngor Prydeinig

Gohebiaeth amrywiol gyda'r Cyngor Prydeinig, yn ymwneud yn bennaf â datblygu cysylltiadau, a threfnu ac ariannu teithiau rhwng Cymru a Lesotho.

Strategaeth

Papurau'n ymwneud â strategaeth Dolen Cymru, gan gynnwys strategaethau drafft 1995-2000 a 2001-2006; cais Bwrdd Elusennau'r Loteri Genedlaethol, 2001; penodi cyfarwyddwr datblygu, 2001-2002; a chodi arian ar gyfer swyddog addysg.

Datblygiadol a chyfansoddiadol

Cyfansoddiad Dolen Cymru/Lesotho-Wales, [c.1990au], strategaethau drafft, 1995-2000, 2007-2010, 2008-2011, 2012-2017, a chynllun busnes, 2005-2008. Hefyd, araith (yn y Gymraeg) gan Mohlabi Tsekoa, uchel gomisiynydd Lesotho, i'r Eisteddfod, 19...

Results 21 to 40 of 56108