Showing 13 results

Archival description
Only top-level descriptions Tudur, Siôn
Print preview View:

Barddoniaeth,

 • NLW MS 10870B.
 • File
 • [1766x1790] /

An incomplete miscellany, in the form of three unbound volumes, of free- and strict-metre poetry (including illustrative extracts), compiled by David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri') under the title of 'Golwg a'r Parnassus, a Helicon, Sef, Casgliad neulltuol, neu Bigion Dewisol Allan o Waith Prif feirdd neu Brydyddion yr oesoedd, sef y Rhannau hyny o'u Gwaith na ymddangosodd yn argraphedig Hyd yn hyn ond mewn hen Sgrifeniadau, yn Englynion A chywyddau. yn Ddwy Rann; un yn Ddigrifol ar llall yn ddifrifol. O Gascliad, Dewi, ab Thomas, Waunfawr. A Sgrifenwyd yn y flwyddyn 1781'. The preface ('Rhagymadrodd at y Darllenydd') indicates both the period and partly the source of the volume: 'Y Darnau canlynol o Brydyddiaeth a Sgrifennwyd Gennyf yn fy Ieuenctyd, Pan ddechreuais Gyntaf Gael blas, ar farddoniaeth Reolaidd Ac yn ol fy nhŷb i, y Pryd hwnnw, maent yn Brif orchestwaith, Pigion, neu oreuon, Gwaith yr hen Feirdd ... Yr a adsgrifennais wrth ymdeithi[o] yn ddamweiniol, heibio'r lleoedd yr oeddynt iw gweled fel y Gwelwch yn Enwau'r Eglwysydd'. The poets represented include Rhichard Phylip; Maredudd ap Rhys; David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'); Hugh Hughes ('Y Bardd Coch o Fôn') (1766); Huw Morys; Siôn Cent; William Phylip; Elis Roberts; Dafydd ap Gwilym; Siôn Phylip; Bedo Brwynllys; Tudur Aled; Gruffudd Hiraethog; Siôn Brwynog; Siôn Tudur; Edward Morys; Owen Gruffydd; and Siôn Mawddwy. The titles include 'Englynion i Sir feirionydd'; 'Englynion Iw gosod ar fedd Huw Jones o Langwm ...'; and 'Englyn i Hugh Lloyd Cynfel'. Additions in other hands include some music scores of carol tunes and calligraphic exercises.

Thomas, David, 1759-1822

Barddoniaeth,

 • NLW MS 10748D.
 • File
 • [18 cent.], 1828.

A volume of transcripts of poetry, mainly 'cywyddau' and 'englynion', by Iowerth Fynglwyd, William Llŷn, Huw Cae Llwyd, Gwilym ap Sefnyn, Dafydd Nanmor, Thomas Prys, Syr Dafydd Trefor, Aneurin Gwawdrudd ('Anearan Gwowdrudd'), Rhys Pennardd, Iolo Goch, Gutun Ceiriog, Siôn Mawddwy, Dio ap Ifan Du, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Dafydd ap Edmwnd, Dafydd Ddu o Hiraddug, Philip John Philip, Siôn Philip, Owain Gwynedd, Ieuan Brydydd Hir, Siôn Cent, David Jones, Rhys Wynn, Siôn Tudur, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Meredydd ap Rees, Llywelyn ap Gutun, Syr Owain ap Gwilym, Griffith Philip, Rowland Vaughan, Richard Philip, Edmwnd Prys, Robin Ragett, Tudur Aled, John Prichard Prys, Robert Klidro, Ellis Rowland 'o Harlech', Hugh Llwyd 'o Gynfal', Huw Morris, Lewis Morris, Mr. David Roberts, Rice Lloyd, Moris ap Robert, Bala, and Thomas Jones, Orsedd Las. The greater part of the volume was written in the early eighteenth century. Among slightly later hands at the end of the volume is that of William Jones of Orsedd Las. At the end of the volume is a letter from a Welsh emigrant, written from Delaware, 21 September, 1828.

Barddoniaeth,

 • NLW MS 593E.
 • File
 • [17 cent.]-[18 cent.].

'Cywyddau' and 'englynion' by Ellis Rowland, Syr Dafydd Trefor, Thomas Prys, John Davies, Siôn Tudur, Edward Morus, Rowland Price, Wiliam Phylip, Gruffudd Prys, Owen Gruffydd, Dafydd ap Gwilym, Cadwaladr Cesel, John Roger, Huw Morus, Dafydd Manuel, Richard Abram, Mathew Owen, Edward Williams, William Wynn, Margaret Davies, Rhys Jones, Hugh Hughes, and E[dward] Wynne, [Gwyddelwern].

Prys, Thomas, 1564?-1634

Barddoniaeth, &c.

 • NLW MS 11816B.
 • File
 • [17 cent.]-[19 cent.]

An incomplete volume (ff. 1-85, 176-243) consisting largely of cywyddau and englynion by Sion Kent, Sion Tudvr, Grvffydd Grvg, Meredith ap Rees, Will'm ap Sion ap D'd, Gruff' Hiraethog, Will'm Llynn, Huw Arwistl, D'd ap Edmwnd, D'd ap Gwilim, Rob't Leiaf, Rys Goch or Yri, Mastr Hari, Ifan Tew Brydydd, Gytto Glyn, Sion Philipp, Roger Kyffyn, Ievan Fychan, Sr. Davydd Trevor, Tudur Penllyn, Rowland Fychan, Tomas Prys, Evan Tudvr Owen, Ievan Brydydd Hir, William Elias, Tudur Aled, Gruff' ap Ievan, Rys Pennarth, Bedo Aerdrem, Bedo Brwynllys, Iolo Goch, Ellis Rowland, Howel ap D'd ap Ievan ap Rys, D'd Namor, D'd Ddv o Hiraddvc, Lewys Glyn Kothi, Howel ap Ievan ap Rys, Owen Gruffydd, Michael Prichard, Edmwnd Price, Hughe ap Ed'd Lloyd, Rice Kain, Richard Hughes, [Richard Davies] 'Escob Dewi', Ed'd Maelor, Ievan ap Tudvr Penllyn, Harrie Howell, Sion Kain, and Robin Ddv. Towards the end of the volume there are short texts such as englynion in Latin, 'llyma gas bethav Owain Kyveiliog', 'xxiiij gwell', 'Geirie gwir Taliesin', triads, proverbs, the nine grades of kinship, medical recipes, 'Llyma henwau y pedair Caingc ar ddeg Cydwgan a Cyhelyn', and 'Henwau'r pedwar Gosdeg Cerdd dannau'. The greater part of the manuscript was written in the seventeenth century; but there are additions and marginal notes to the nineteenth century. There is an index ('Tabl y llyfr') to ff. 1--76, in a seventeenth century hand. Between ff. 4 and 6 are inserted two leaves (pp. 129-30, 135-6) of David Jones (Trefriw) (ed.): Cydymaith Diddan (Caer Lleon [1766]).

Barddoniaeth, &c.,

 • NLW MS 11087B [RESTRICTED ACCESS].
 • File
 • [16-17 cents].

A volume of transcripts of Welsh poetry. The first fifty-one folios contain copies, in a 16th-century hand, of 'cywyddau' by Siôn Cent, Iolo Goch, Dafydd ap Gwilym, Madog Benfras, Gruffudd Gryg, Dafyddd ab Edmwnd, Iorwerth Fynglwyd, Tudur Aled, Dafydd Nanmor and others. The remainder of the volume (ff. 52-147) is in several hands of the end of the 17th century. At the head of f. 52 is the following note:- 'Haec sequens Collectio facta fuit Opera P.V.A.M. ...', the initials probably representing the name of Peter Vaughan, M.A., who was vicar of Llangernyw from 1682 to 1689. This part of the manuscript contains the names and arms of the fifteen tribes of Gwynedd; pedigrees of some Abergele families (among them that of Peter Vaughan himself) taken from the books of Sion Tudur and Rhys Cain; an account of the five residences of Sir Roger Mostyn in 1682; poetry in strict and free metres by Sion Tudur, Morus Dwyfech, Richard Phylip, Gryffydd Phylip, Guto'r Glyn, Maredudd ap Rhys, Edmwnd Prys, Lewis Glyn Cothi and others; etc.

'John Davies Pentrevidoc His Book'

 • NLW MS 5369B
 • File
 • [18 cent.]

A miscellany compiled partly in his eighty-fifth year (1760) by John Davies or David of Pentre Vidoc (or Foelas) and containing eleven psalms in 'cywydd' metre by Sion Tudur, 'cywyddau' by Humphrey Thomas ('Bardd yr Ennig') and others unnamed, an 'awdl gyffes' by Sion Phylip, 'englynion' by Edward Morys, Richard Jones, and Owen Gruffydd, 'tribanau', a transcript of a Welsh historical chart (beginning with a synopsis of the 'Promptuarium Biblia' and continued to the reign of Richard III) compiled by John Gruffudd Eyton (1513), anecdotes, and holograph 'englynion' addressed to John Davies by T. E. Nant. (i.e., Thomas Edwards, 'Twm or Nant').

Davies, John, fl. 1744-1745 Miscellany compiled by, NLW MS 5369B

Llyfr Hugh Jones ('Cowper'),

 • NLW MS 11567D.
 • File
 • [c. 1755] /

A volume compiled by Hugh Jones ('Cowper'), [c. 1755], and containing transcripts of 'cywyddau', 'englynion', 'cerddi', and 'carolau' by Hugh Jones, Sion Tydyr, 'mei[str?]' Williams 'or hialld', Sion ap Robert 'o farch aled', Richiart Ffolkes (Henfrun), Thomas Edward (tai'n Rhos), Edward Morys, Morgan ap Huw Lewis, Hugh Morus, Mredith ap Pres, Thomas Prichis [Prys], etc.

Jones, Hugh, 'cowper'

Llyfr nodiadau o ryddiaith a barddoniaeth, etc.

 • NLW MS 6735B
 • File
 • 17-18 cents

A commonplace book of prose and verse, including a fragment on husbandry, recipes, a charm, astronomical and tide tables, 'Ystori Peilatvs', 'Ystori Adda', 'Ystori Noe Hen', 'Ystori Suddas', 'Araith Gwgan', an extract from Y Ffydd Ddi-ffvant, interpretations of dreams, a calendar for 1695, and poetry by Aneirin Gwawdrydd (fl. second half 6 cent.), Taliesin (fl. end 6 cent.), Hywel Cilan (fl. c. end 15 cent.), Sion Cent (c. 1400-15 cent.), Dafydd Nanmor (fl. 15 cent.), Dafydd ab Edmwnd (fl. 1450-1490), Dafydd ap Gwilym (fl. 1315/20-1350/70), Iolo Goch (c. 1320-1398), Morys ap Hywel (fl. c. 1530), Gruffudd ab Ieuan (c. 1485-1553), Sion Brwynog (d. ?1567), Sion Tudur (c. 1522-1602), Huw Morys (1622-1709), Dafydd ap Rhys (fl. c. 1550), Lewys Morganwg (fl. 1520-1565), Robert Leiaf, Guto'r Glyn (c. 1435-c. 1493), Gruffudd Gryg (fl. 1357-1370), Maredudd ap Rhys (fl. 1440-1483), Tudur Aled (c. 1465-c. 1525), Gruffudd ap Dafydd ap Hywel (fl. 1480-1520), Syr Dafydd, Rhys Cain (d. 1614), Gruffudd Llwyd ab Einion (fl. c. 1380-1410), Wiliam ap Sion ap Dafydd, and Thomas Prys (1564?-1634). Some 'englynion' and memoranda have been written in the margins by Evan Thomas, Cwmhwylfod (d. 1781).

Llyfr Ystrad Alun

 • NLW MS 7191B.
 • File
 • [late 17 cent.]

'Llyfr Ystrad Alun', containing (a) items in prose, (b) a very large number of 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', and 'carolau' or 'cerddi', and (c) some poems in English. --
(a) The prose items are 'Araith Wgan', 'Addysg rhifyddiaeth, yr hon ddengys rhifedi or ddaiar hyd y lleuad, or lleuad hyd yr haul, or haul hyd y Nefoedd, or nefoedd hyd vffern a lled a thewdwr y ddaear i bob ffordd', 'Dyna fal i mae y saith blaened yn Raenio yn gyntaf Satarnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius a Luna...', and 'Breuddwyd Gronwy ddu'. -- (b) Among the poets represented are Sion Phylip, Raff ap Robert, Morgan ap Hughe Lewis, Edmwnd Prys, Wiliam Cynwal, Wiliam Phylip, Thomas Llywelyn, Dafydd Llwyd, Sion Cent, Sion Tudur, Hwmffre Dafydd ab Ieuan, Gruffudd Gryg, Thomas Prys, Dafydd Vaughan (alias Dafydd ab Ieuan), Huw Llwyd Cynfal, Huw Morus, Sion Ifan Clywedog, Maredudd ap Rhys, Hywel Swrdwal, Sion Brwynog, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Owain Gwynedd, Ieuan Brydydd Hir, Gruffudd ab Ieuan ap Llewelyn Fychan, Huw Arwystli, Gruffudd ab yr Ynad Coch, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Robin Clidro, Harri Hywel, Taliesin, Dafydd ab Edmwnd, Guto'r Glyn, Rhys Goch Eryri, Gruffudd ap Dafydd Fychan, Tudur Aled, Bedo Brwynllys, Wiliam Llyn, Rhys Cain, Gutun Owain, Dafydd Gorlech, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn ab Owain, Robin Ddu, Hywel Rheinallt, Ieuan Dyfi, Dafydd ap Gwilym, Gwerful vch Hywel Fychan, Rhys ap Harri, Mathew Owain, Dafydd Humphreys, J. Jones, Gruffydd James, Syr Hughe Heiward, Hopcyn Thomas ('O Llanelli'), Thomas Rowland, Wil Watkin Ju., Han Edward Morus, Wiliam Siencyn, Ifan ap Sion, Lewis Dwnn, Robin Dyfi, Ifan ap Cadwaladr, Sion Morgan, Lewis Gwynne, Tomos ab Han Sion, Sion Scrifen, Wiliam Dafydd, Rees Prees, Owen Edward, Oliver Rogers, Dafydd Manuel, Richard Abram, Rowland Vaughan, James Dwnn, Robert Lloyd, etc. -- (c) The English items include 'A Christmas Carol' by D. H., 'Agony of or Saviors birth' by J. Jones, 'A Confession of a sinner', 'The prayer of a sinner at the hour of death', 'An effectuall prayer for grace, mercy and forgiveness of sins', 'The dying teares of a penitent sinner', 'Queene Elizabeths delight', 'The Horny booke' by John Scriven, 'A lover departure' by D. ff. Two poems by Dafydd Vaughan, 'Gwir gariad' and ['Camgymeriad'], have stanzas in English and Welsh alternately, the Welsh following the English. -- As so many of the poems in the manuscript are by Dafydd Vaughan he may possibly have been the scribe. The volume has annotations by Walter Davies ('Gwallter Mechain') who has designated it 'Llyfr Ystrad Alun' and who transcribed some poems from it - see NLW MS 1658.

Barddoniaeth Gymraeg

 • NLW MS 16251B.
 • File
 • [1730x1790]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg a chynghorion meddygol a ddangoswyd, yn ôl nodyn (f. 63 verso) gan John Jones (Jac Glanygors), i John Edwards (Siôn Ceiriog) yn Llundain, 11 Gorffennaf 1790. = A volume containing poetry in Welsh and medical recipes shown, according to a note (f. 63 verso) by John Jones (Jac Glanygors), to John Edwards (Siôn Ceiriog) in London, 11 July 1790.
Mae'r gyfrol yn cynnwys cywyddau ac englynion o'r 16 gan. hyd at 18 gan., gan gynnwys gweithiau Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, 'Syr' Dafydd Owain, Siôn Tudur, Simwnt Fychan, Thomas Prys o Blas Iolyn, William Phylip, ac Ellis Rowland o Harlech (ff. 1-41), ac englynion Saesneg (f. 1 verso); ceir rysáit llawfeddygol ar f. 7, cynghorion meddygol rhwng ff. 41 verso a 63 verso, a nodyn, 28 Gorffennaf 1790, gan David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg) ar f. 64; fe nodir rhai o'r cerddi a'r ryseitiau ar dudalen gynnwys (f. 66 verso). = The volume comprises 'cywyddau' and 'englynion' from 16 cent. to 18 cent., including the works of Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, 'Syr' Dafydd Owain, Siôn Tudur, Simwnt Fychan, Thomas Prys of Plas Iolyn, William Phylip, and Ellis Rowland of Harlech (ff. 1-41), and English poetry written in the 'englyn' metre (f. 1 verso); a veterinary recipe is included on f. 7, medical recipes between ff. 41 verso and 63 verso, and a note, 28 July 1790, by David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg) on f. 64; some of the poetic works and recipes are listed in a contents' page (f. 66 verso).

Cywyddau

 • NLW MS 16130D.
 • File
 • 1958

Copi ffotostat, 1958, o lawysgrif yng nghasgliad teulu Cotton, Combermere (ZCR 74/190), yn archifdy swydd Caer, yn cynnwys cywyddau a ysgrifennwyd mewn sawl llaw ar ddiwedd yr unfed ganrif-ar-bymtheg. = A photostat facsimile, 1958, of a manuscript held among the Cotton family of Combermere manuscripts (ZCR 74/190) at the Cheshire County Record Office, containing cywyddau written in several hands at the end of the sixteenth century.
Cyfansoddwyd y cywyddau, [1320x?1580], gan Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), a rhai beirdd anhysbys. = The cywyddau were composed, [1320x?1580], by Siôn Phylip (f. 1), Simwnt Fychan (f. 21), Wiliam Cynwal (ff. 6, 28), Rhys Cain (ff. 10, 20), Siôn Tudur (ff. 12, 16, 33, 34, 42), Wiliam Llŷn (f. 25), Lewis ab Edward ('Lewis Meirchion', f. 36), Siôn Cent (ff. 32, 40), Iolo Goch (f. 46), Gruffudd Hiraethog (f. 48), and a few unidentified poets.

Barddoniaeth Gymraeg (Casgliad William Bodwrda),

 • NLW MS 16129D.
 • File
 • 1958

Copi ffotostat o 'Harvard MS Welsh 8,' sef cyfrol yn perthyn i gasgliad llawysgrifau William Bodwrda yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg gan feirdd o'r 14 gan. hyd at 17 gan., a gopïwyd [1640x1660]. = A photostat facsimile of 'Harvard MS Welsh 8' which is a volume from the collection of manuscripts of William Bodwrda containing Welsh poetry from 14 cent to 17 cent, copied [1640x1660]
Ceir awdlau, cywyddau a darnau o hen ganu brud yn y llawysgrif, nifer ohonynt yn canu i deuluoedd sir Gaernarfon; cerddi a briodolir i Daliesin a Llywarch Hen; a nifer o eitemau sy'n unig gopïau, sef gwaith Huw Pennant (tt. 13-17), Ifan Tew Brydydd (tt. 53-5), Howel ab Reinallt (tt. 65-7), Siôn Phylip (tt. 90-4), Syr Huw Roberts Llên (tt. 94-7), a Siôn Tudur (tt. 127-31). Mae'n debyg nad llaw William Bodwrda mo'r un o'r ddwy brif law yn y gyfrol, ond credir fod y llawysgrif yn gynsail i un neu fwy o lawysgrifau ffolio William Bodwrda, megis BL Add. 14966 a Mostyn 145 (NLW MS 3048D). = The manuscript comprises 'awdlau', 'cywyddau' and old vaticinatory poetry, many relating to Caernarfonshire families; poems attributed to Taliesin and Llywarch Hen; and a number of items which are unique copies, namely the works of Huw Pennant (pp. 13-17), Ifan Tew Brydydd (pp. 53-5), Howel ab Reinallt (pp. 65-7), Siôn Phylip (pp. 90-4), Sir Huw Roberts Llên (pp. 94-7) and Siôn Tudur (pp. 127-31). It seems that neither of the two main hands in the volume belong to William Bodwrda, although it is likely that the manuscript served as the basis for one or more of William Bodwrda's folio manuscripts, particularly BL Add. 14966 and Mostyn 145 (NLW MS 3048D).

Bodwrda, William, 1593-1660