Showing 13 results

Archival description
Robert Ellis ('Cynddelw'). English
Advanced search options
Print preview View:

Darlithiau,

Holograph lectures on 'Hymnyddiaeth y Cymry' and 'Hen Ddeddfau y Cymry' (incomplete), and sermon notes by Robert Ellis.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Darlithiau,

Notes of lectures by Robert Ellis on 'Y Testament Newydd yw unig Reol ffydd y Cristion'; 'Y Gwir Bendefig'; 'Arferion yr hen Gymry'; 'Prifddinas Cristionogaeth'; 'Gwerth yr Ysgol Sul'; 'Darlit...

Robert Ellis ('Cynddelw').

Darlithiau,

Notes by Robert Ellis of four, out of a projected series of twelve, lectures on 'Yr Oes Batriarchaidd'.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Traethawd,

A scheme of a treatise by Robert Ellis, on 'Athrawiaeth y Ddau Gyfamod', with introductory notes.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Amrywiaeth,

Miscellaneous notes by Robert Ellis: 'Bore oes Dafydd Ddu'; 'Goronwy Owain a'r Awen Gymreig'; 'Gwilym Caledfryn a Thafol y Beirdd'; 'Hen Gerddi Cymru'; 'Hen Lyfrau Cymru'; and reviews.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Beirniadaethau,

Adjudications and press cuttings of adjudications by Robert Ellis on verse competitions at various eisteddfodau.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Traethodau,

Schemes of essays by Robert Ellis on 'Bywyd ac Athrylith Gwallter Mechain'; 'Bywyd ac Athrylith Iolo Morganwg'; and 'Hynafiaethau Caerlleon'.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Amrywiaeth,

Holograph sermon notes, poems: 'marwnad y Parch. Stephen Edwards'; 'Galargoffa am Mari Siôn o'r Ty'nrhos, Llanuwchllyn'; 'Maes Bosworth'; 'Dyfalgerdd - Cymru'; Awdl Farwnad ar ôl y Parch. E. Jones ...

Robert Ellis ('Cynddelw').

Y Pum Darlith ar Fedydd ...,

Holograph manuscript of Robert Ellis: Y Pum Darlith ar Fedydd, a draddodwyd yn ... Llansilin yn 1840 a 1841, Llanfair, 1841.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Darlith,

Notes of a lecture by Robert Ellis on 'Rhyfeddodau y Groes'.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Anerchiad,

A holograph copy of an address delivered by Robert Ellis to students at Llangollen, 1868.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Darlithiau,

Schemes of lectures by Robert Ellis on (a) 'Y Dwyfol Ymddadleniad', and (b) 'Llyfr y Pregethwyr'; and notes of lectures on social responsibilities; 'Job a'i Amserau'; and 'Darlith Eglurhaol ar Rhuf. IX, 1-23...

Robert Ellis ('Cynddelw').

Traethodau,

Essays and notes by Robert Ellis on 'Gogoniant y Grefydd Gristionogol'; 'Yr Eglwys Iuddewig'; 'Hanesiaeth Bedydd'; 'Y Bedyddwyr'; 'Yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr'; and 'Nodiadau ar sylw y Pa...

Robert Ellis ('Cynddelw').