Showing 15 results

Archival description
Sub-fonds Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Rhoddion Mai 2018 a Mai 2019

Papurau, 1950-2016, gan gynnwys gohebiaeth, papurau’n ymwneud â’r Mudiad Efengylaidd, darlithiau ar grefydd, llyfryddiaeth, ei wefan, ynghyd â rhai cyfieithiadau o’i gerddi.

Cerddoriaeth,

Taflennu cerddoriaeth o gyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths. Yn cynnwys sgorau llawysgrif, llungopïau, brasluniau a drafftiau. Nodwyd rhai sylwadau gan Vera Williams yn y maes nodiadau.

Papurau personol,

Papurau personol ac eitemau eraill sy'n perthyn i Gilmore Griffiths. Toriadau i'r wasg syndod ac effemera wedi'u trefnu yn ôl diddordeb. Ychwanegwyd rhai papurau gan ei weddw.

Llawysgrifau T. Llew Jones

Deuddeg ar hugain o ddyddiaduron y bardd a'r llenor T. Llew Jones, 1957-1999, sef un gyfrol o gofnodion achlysurol rhwng 1957 a 1976, a chyfrolau ar gyfer y blynyddoedd 1965, 1970-1982, 1984-1999. Mae cyfeiriadau yn aml trwy gydol y dyddiadur...

Papurau personol

Gohebiaeth yn ymwneud â’i chyfansoddiadau llenyddol, 1937-2011, papurau'n deillio o’i chyfnod fel disgybl ysgol, 1934-1940, a phersonalia, 1947-2017.

Archifau T. Llew Jones

Grŵp o bapurau ychwanegol T. Llew Jones a fu yn rhan o arddangosfa canlwyddiant ei eni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sef ‘Swyn y storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones’, 2015-2016.