Showing 47 results

Archival description
file Only top-level descriptions
Print preview View:

Ysgrifau a cherddi amrywiol

 • NLW Facs 983
 • file
 • 1928-1966

Llungopi o ddau draethawd mewn llawysgrif ar bynciau cerddorol o bosibl ar gyfer Cerddoriaeth Cymru, y naill yn dwyn y teitl 'Yr ymdaith gerddorol' gan Ben Bowen Thomas a'r llall yn dwyn y teitl 'Ceisio dysgu' gan Kate Rob...

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977

Hanes Eglwys y Boro, Llundain

 • NLW Facs 988
 • file
 • 2004

Casgliad o lungopïau o ysgrifau ar Eglwys Annibynnol y Boro, Llundain a rhai o'i phobl, wedi eu dwyn ynghyd gan Mrs Morfudd Jenkins, South Harrow, Mai 2004.

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

 • NLW MS 16266B.
 • file
 • [?19 gan., hwyr] /

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. ...

Harris, W. (William), 1830-1911.

Dylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph,

 • NLW MS 16345D.
 • file
 • 1883 /

Llawysgrif yn dwyn y teitl 'Traethawd ar Ddylanwad y Meddwl ar Weithrediadau y Corph' a gyflwynwyd dan y ffugenw 'Myfyr' yn Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog Nadolig 1883. = A manuscript essay entitled 'Traethawd ar Ddylanw...

'Myfyr'.

Hanes Eglwys Seion, Ynysgalch, Porthmadog,

 • NLW MS 16367B.
 • file
 • 1938.

Copi o adroddiad blynyddol Eglwys Seion y Bedyddwyr (Eglwys Ynysgalch), Porthmadog, am y flwyddyn 1938 (ff. i, 1-12), yn cynnwys hanes yr achos gan T. Bassett ac E. Gwaenog Rees (ff. 2 verso-8), gyda nodiadau, [?1938], yn llaw L. R. Jones, ysgrife...

Cofnodion seiadau Capel Bethel, Bala,

 • NLW MS 16371B.
 • file
 • 1835-1850.

Llyfr cofnodion seiadau Capel Bethel (M.C.), Bala, sir Feirionnydd (Capel Tegid yn ddiweddarach), Ionawr 1839-Medi 1841 (ff. 22-102), Chwefror 1844 (ff. 102 verso-105) a Hydref-Rhagfyr 1850 (ff. 105-108). = Minute book of seiat (society) meetings ...

Ysgrifau Robert Ellis, Ysgoldy,

 • NLW MS 16379D.
 • file
 • [1850au]-1897.

Cyfrol yn llaw'r Parch. Robert Ellis, Ysgoldy, Llanddeiniolen, sir Gaernarfon [1850au]-1881, sy'n cynnwys cofnodion hunangofiannol ac ysgrifau eraill. = A volume in the hand of the Rev. Robert Ellis of Ysgoldy, Llanddeiniolen, Caernarvon...

Ellis, Robert, 1808-1881

Clustnodau defaid sir Gaernarfon,

 • NLW MS 16479A.
 • file
 • [19 gan., ail ½].

Llyfr nodiadau, [19 gan., ail ½], mewn llaw anhysbys, yn cofnodi tua saith cant o glustnodau defaid o blwyfi Llanllechid, Llanbeblig, Bettws, Beddgelert, Llanddeiniolen, Capel Curig, Dolwyddelen, Bryncir a Dolbenmaen, sir Gaernarfon. = Notebook, [...

Dyddiadur,

 • NLW MS 16633A.
 • file
 • 1840 /

Copi o Almanac am 1840…, gol. gan John William Thomas (Llanrwst, [1839]), gyda chofnodion dyddiadur, Ionawr-Rhagfyr 1840 (gyda bylchau), gan Thomas Richard, [Ty'ncoed, Lledrod, Ceredigion], yn cofnodi yn bennaf cyfarfodydd crefyddol (ff. 10-3...

Richard, Thomas, active 1840.

Cofrestr aelodau Capel Seion, Treforris,

 • NLW MS 16640B.
 • file
 • 1888-1900 /

Llyfr cofrestr aelodau Eglwys y Bedyddwyr yn Seion, Treforris, 1888-1900, yn llaw'r Parch. R[obert] Roberts (Meinydd) (ff. 1 verso-45). = A register of members of Seion Baptist Church, Morriston, 1888-1900, in the hand of the Rev. Robert Robe...

Roberts, R. (Robert), Meinydd, 1842-1900.

Meddyginiaeth a iechyd : Nodiadau,

 • NLW MS 16648A.
 • file
 • [19 gan., canol].

Llyfr nodiadau, [18 gan., canol], yn cynnwys meddyginiaethau a ryseitiau meddyginiaethol, ynghyd â detholiadau a nodiadau yn bennaf yn ymwneud â phynciau meddygol, iechyd a gwyddoniaeth. Ymddengys fel pe bai'r awdur wedi nodi darganfyddiadau ...

Hanes plwyf Llandderfel

 • NLW MS 16666E.
 • file
 • [1830au, hwyr]-1916

Cyfrol, [1830au, hwyr]-1916 (dyfrnod 1827), sy'n cynnwys adysgrif o'r rhestr degwm ar gyfer Llandderfel, sir Feirionnydd (ond yn hepgor manylion tirfeddianwyr a thenantiaid), [1830au, hwyr] (ff. 2-13), yn ogystal â nodiadau, [20 gan., cy...

Jones, Charles, 1831-1917.

'Yr Aipht' : : Pryddest,

 • NLW MS 16674D.
 • file
 • [1884x1898] /

Pryddest yn dwyn y teitl 'Yr Aipht' gan ac yn llaw Edward Ffoulkes, sef yr ymgais fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1884, ynghyd â drafftiau o'r un gwaith a thystysgrif enillydd; llythyr, dyddiedig 12 Ebrill 1885, oddi wrt...

Foulkes, Edward, 1850-1917

Tystysgrif ordeiniad ac atgofion Capel y Dysteb a Chapel Coffa,

 • NLW MS 16712D.
 • file
 • [1903x1956] /

Tystysgrif ordeiniad, yn Saesneg, y Parchedig John Luther Thomas, dyddiedig 19 Awst 1903, ac atgofion teipysgrif gan John Luther Thomas, yng Nghymraeg, o Gapel Annibynwyr Seion (Capel y Dysteb), Conwy a'r Capel Coffa (Annibynwyr), Cyffordd Ll...

Thomas, J. Luther (John Luther), 1881-1970.

Hunangofiant y Parch. W. E. Penllyn Jones,

 • NLW MS 16713A.
 • file
 • [1871x1883].

Llyfr nodiadau yn dwyn hunangofiant (anorffenedig) gan ac yn llaw y Parchedig W. E. Penllyn Jones, Hen Golwyn yn dwyn y teitl 'Braslun o hanes fy mywyd'. Mae'r gyfrol hefyd yn cynwys tudalennau rhydd sy'n dwyn nodiadau ynghylch...

Jones, W. E. (William Evans), 1854-1938.

Llyfr cofnodion Capel Pendref, Caernarfon,

 • NLW MS 16791E.
 • file
 • 1899-1917 /

Llyfr cofnodion Capel Annibynnol Pendref, Caernarfon, 1899-1917, yn bennaf yn llaw Beriah Gwynfe Evans. Ymhlith y cofnodion ceir gohebiaeth, torion papur newydd a deunydd printiedig eraill, gan gynnwys torion o'r Tyst, 1912, yn hysbysu marwol...

Evans, Beriah Gwynfe, 1848-1927

Baledi ac emyn-donau,

 • NLW MS 16796D.
 • file
 • [1900x1951]

Baledi printiedig, sef torion o'r County Echo (Abergwaun) wedi'u pastio ar bapur, yn dwyn y ffugenwau 'Y Giach', 'Christy', 'Gwynodl' a 'Glynfab'; ac emyn-donau mewn llawysgrif gan [?ac yn llaw] Ch...

[?Christopher B. Williams ('Alaw Ingli')].

Results 1 to 20 of 47