Showing 1183 results

Archival description
File Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Tractiau eglwysig

Cyfrol, [16 gan.], yn cynnwys 'Estoria yr ysbryd gwido vwrdais' a thractiau eglwysig eraill, yr Elucidarium, Efengyl Nicodemus, arawd Gwgan, barddoniaeth, ayyb. = A volume, [16 cent.], containing the Story of Guido and other ecclesiastic...

Barddoniaeth

Cyfrol, wedi ei ysgrifennu ar adegau gwahanol rhwng 1574 a 1650, yn cynnwys barddoniaeth gan nifer o feirdd Cymraeg. = A volume, written at various times between 1574 and 1650, containing poetry by various Welsh poets.

Nodiadau ieithyddol gan Robert Vaughan, Hengwrt,

 • NLW MS 23883D.
 • File
 • [1632x1667]

Copi o gyfrol John Davies, Mallwyd, Antiquae Linguae Britannicae...et Linguae Latinae, Dictionarium Duplex (Llundain: R. Young, 1632, STC 6347), gyda nodiadau helaeth, [1632x1667], yn llaw Robert Vaughan, Hengwrt, yn cynnwys yn bennaf eiriau (ff. ...

Vaughan, Robert, 1592-1667

Llawysgrif Mostyn Talacre

 • NLW MS 21582E.
 • File
 • [17 gan., canol]

Llawysgrif, [17 gan., canol], yn ôl pob tebyg yn llaw William Maurice, Llansilin, yn cynnwys barddoniaeth gaeth Gymraeg, cywyddau gan mwyaf, o waith o leiaf chwech ar hugain o feirdd. = A manuscript, [mid-17 cent.], probably in the hand of William...

Maurice, William, -approximately 1680

Barddoniaeth Gymraeg

 • NLW MS 16251B.
 • File
 • [1730x1790]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg a chynghorion meddygol a ddangoswyd, yn ôl nodyn (f. 63 verso) gan John Jones (Jac Glanygors), i John Edwards (Siôn Ceiriog) yn Llundain, 11 Gorffennaf 1790. = A volume containing poetry in Welsh and medical ...

Halsingod

 • NLW MS 14579A.
 • File
 • 1730-1733

Casgliad o naw deg dau o halsingod o ardal Llandysul, Dyffryn Teifi, wedi eu copïo gan John Evan rhwng 1730 a 1733. Cyfansoddwyd y mwyafrif o'r halsingod rhwng 1654 a 1722 gydag ychydig o enghreifftiau cyfoes ar ddiwedd y gyfrol. = A collecti...

Evan, John, fl. 1730-1733.

Llyfr Melyn Tyfrydog

 • NLW MS 23969F.
 • File
 • 1763-1769

Cyfrol o achau, cerddi a nodion hynafiaethol, dyddiedig 1766 (ond a luniwyd tua 1763-1769), yn llaw Hugh Hughes (Y Bardd Coch o Fôn), ac sy'n dwyn y teitl 'Llyfr Melyn Tyfrydog [ne]u'r Gell Gymmysg' (t. xxv). Canolbwyntia rhan ...

Hughes, Hugh, 1693-1776

Pregethau'r Parch. Edmund Leigh

 • NLW MS 24124C.
 • File
 • 1773-[c. 1810]

Copi o gyfrol Peter Williams, Mynegeir Ysgrythurol; neu, Ddangoseg Egwyddorol o'r Holl Ymadroddion yn yr Hen Destament a'r Newydd (Caerfyrddin, 1773, ESTC T116289, Libri Walliae 5397), gyda nodiadau pregeth byr, yn Saesneg, yn llaw [y Pa...

Leigh, Edmund, 1736-1819

Cerddi Rhys Jones o'r Blaenau

 • NLW MS 23904D.
 • File
 • [18 gan., hwyr]

Dwy gerdd gan Rhys Jones o'r Blaenau, [18 gan., hwyr], wedi eu hysgrifennu mewn dwy law debyg iawn o ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ar dwy ddalen rydd. = Two poems by Rhys Jones, Blaenau, [late 18 cent.], written in very similar late eighteenth...

Jones, Rhys, 1713-1801.

Barddoniaeth

 • NLW MS 24092A.
 • File
 • 1778-[18 gan., hwyr]

Copi o Jonathan Hughes, Bardd, a Byrddau Amryw, Seigiau; neu, Gasgliad o Gynghanedd sef Carolau a Cherddi a Chywyddau (Amwythig: Stafford Prys, 1778; ESTC T140501, Libri Walliae 2526), gyda cherddi wedi eu hychwanegu mewn llawysgrif tu mewn i'...

Samuel, William, 1749 or 1750-

Barddoniaeth a chaneuon

 • NLW MS 14402B.
 • File
 • [1780au]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth a chaneuon yng Nghymraeg a Saesneg, ynghyd â rhai testunau rhyddiaith Cymraeg, a gopïwyd, [1780au], gan Humphrey Jones o Gastell Caereinion, sir Drefaldwyn. = A volume of Welsh and English poetry, with some Welsh pro...

Jones, Humphrey, 1719-1810

Barddoniaeth

 • NLW MS 23943B.
 • File
 • [1795]-[1830]

Cyfrol o farddoniaeth, [1795]-[1830], yn cynnwys copïau o faledi a cherddi eraill, yn dyddio'n bennaf o'r ddeunawfed ganrif. Mae'r rhan helaethaf o'r llawysgrif (ff. 1-42) yn llaw John Davies, gydag ychwanegiadau, [?1820au], ga...

Davies, John, fl. 1795.

Llythyrau at S.R., &c.

Pedwar ugain o lythyrau, 1800-1876, y rhan fwyaf at Samuel Roberts a'i dad, John Roberts, oddiwrth teulu a ffrindiau. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Maria Griffith, 1828, Dorothy Hughes, 1822-1823, Michael Jones, Llanuwchllyn, 1833, David Lew...

Roberts, John, 1767-1834

Llythyrau at S.R., &c.

Pedwar llythyr ar ddeg, 1801-1859, y rhan fwyaf at Samuel Roberts a'i dad, John Roberts, oddiwrth teulu a ffrindiau. Maent yn cynnwys llythyrau oddiwrth Gwallter Mechain, [1823] (ff. 1-2), James Griffiths, Treliwyd, [1821?], 1826 (ff. 5-7), J...

Roberts, John, 1767-1834

Papurau amrywiol S.R.

Papurau amrywiol, [c. 1807]-1884, wedi eu tynnu o ddyddiaduron S.R. (NLW 14035-60A) yn LlGC a'u trefnu, [c. 1940], yn fras yn bedwar grwp. = Miscellaneous papers, [c. 1807]-1884, removed from the diaries of S.R. (NLW 14035-60A) at NLW and arr...

Cerddi Gwilym Cowlyd

 • NLW MS 14926A.
 • File
 • 1819-1868

Llyfr nodiadau, 1819-1868, yn cynnwys cerddi holograff gan W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd), 1858-1868. = Notebook, 1819-1868, containing holograph poems by W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd), 1858-1868.Mae'r cerddi yn cynnwys fersiwn ddrafft a chynl...

Gwilym Cowlyd, 1828-1904

Cyflythreniad

Darn ar gyflythreniad, [c. 1824], gan Samuel Roberts. Ysgrifenwyd o bosib fel rhan o'r traethawd 'Ardderchawgrwydd yr Iaith Gymraeg' ar gyfer Eisteddfod Powys 1824, ond nid yw y testun yn rhan o'r traethawd cyhoeddiedig, gweler...

Llythyrau at S.R.

Tri deg-pump llythyr, 1823-1860, y rhan fwyaf at Samuel Roberts oddiwrth teulu a ffrindiau. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Richard Griffith, Drenewydd a Llangollen, 1858-1860 (ff. 14-37), John R. Jones, Ohio, 1857-1858 (ff. 38-43), William Jones, ...

Griffith, Richard, b. 1833 or 4.

Llythyrau at S.R., &c.

Saith llythyr a deugain, 1824-1881, y rhan fwyaf at Samuel Roberts a'i dad, John Roberts, oddiwrth teulu a ffrindiau. Mae'r gohebwyr yn cynnwys Edward Davies, Drenewydd, 1833-1834 (ff. 4-13), Griffith a Maria Griffith, [c. 1858] (ff. 19-...

Roberts, John, 1767-1834

Llyfr nodiadau Hugh Pugh, Mostyn

 • NLW MS 15139A.
 • File
 • [?1827]-1868

Llyfr nodiadau, [?1827]-1868 (dyfrnod 1824), yn llaw'r Parch. Hugh Pugh, gweinidog capel Annibynnol Cyssegr, Mostyn, sir y Fflint, o 1837 i 1868. = Notebook, 1827-1843 (watermark 1824), of the Rev. Hugh Pugh, minister of Cyssegr Congregationa...

Pugh, Hugh, 1803-1868.

Results 1 to 20 of 1183