Showing 70 results

Archival description
Series Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Papurau pwyllgor

Agendâu, addrodiadau, cofnodion a phapurau cysylltiedig yn ymwneud â phwyllgorau Dolen Cymru, sef y pwyllgor rheoli, y pwyllgor llywio, y pwyllgor iechyd, yr is-bwyllgor eglwysi a'r CCB.

Iechyd

Papurau iechyd amrywiol, gan gynnwys gohebiaeth, adroddiadau, papurau pwyllgorau a.y.b.

Cyffredinol

Papurau a oedd wedi'u cynnwys yn wreiddiol mewn tri bwndel mawr, 'Cyffredinol, 1998-2000', 'Cyffredinol 2001-2003' ac 'Cyffredinol 2004-2008', a rannwyd yn ffeiliau blynyddol.

Côr,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau ar gyfer côr. Cyfansoddwyd nifer o'r darnau hyn ar gyfer corau Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Gweler hefyd 'Crefyddol ac emynau'.

Cerdd dant,

Gosodiadau cerdd dant gan Gilmor Griffiths, sgorau mewn llawysgrif, brasluniau a chopïau. Y rhan fwyaf gyda geiriau.

Crefyddol ac emynau,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths o emynau a darnau o ddylanwad crefyddol. Nifer ohonynt wedi eu trefni ar gyfer côr.

Gwledda canoloesol a Rhyl Operatic Society,

Casgliad o ganeuon, wedi'u trefnu neu eu cyfansoddi ar gyfer perfformiadau yn y Gwleddoedd Canoloesol poblogaidd a gynhaliwyd yng Nghastell Rhuthun. Hefyd darnau a berfformiwyd gan Gymdeithas Operatig Amatur y Rhyl pan fu Gilmor yn Gyfarwyddw...

Carolau,

Llawysgrif, llungopïau a brasluniau o sgôr garolau, wedi'u cyfansoddi neu trefni gan Gilmor Griffiths. Y rhan fwyaf yn cynnwys alaw a chyfeiliant.

Results 1 to 20 of 70