Print preview Close

Showing 67 results

Archival description
Series Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Mae’r gyfres hefyd yn cynnwys catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Barddoniaeth

Cerddi cynnar a diweddarach; drafftiau o'i bryddest fuddugol 'Adfeilion', ynghyd â'r ddwy bryddest anfuddugol 'Wynebau' a 'Llwch'.

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

Cardiau mynegai

Cardiau mynegai cerddoriaeth draddodiadol Cymru wedi eu trefnu yn Ganeuon gwerin; Alawon carolau; Geiriau carolau (Meredydd Evans); Geiriau carolau (pynciau); Hwiangerddi; 'Alawon Fy Ngwlad', Nicholas Bennett; Mari Lwyd; 'Welsh Folk...

Carolau,

Llawysgrif, llungopïau a brasluniau o sgôr garolau, wedi'u cyfansoddi neu trefni gan Gilmor Griffiths. Y rhan fwyaf yn cynnwys alaw a chyfeiliant.

Cerdd dant,

Gosodiadau cerdd dant gan Gilmor Griffiths, sgorau mewn llawysgrif, brasluniau a chopïau. Y rhan fwyaf gyda geiriau.

Crefyddol ac emynau,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths o emynau a darnau o ddylanwad crefyddol. Nifer ohonynt wedi eu trefni ar gyfer côr.

Cyffredinol

Papurau a oedd wedi'u cynnwys yn wreiddiol mewn tri bwndel mawr, 'Cyffredinol, 1998-2000', 'Cyffredinol 2001-2003' ac 'Cyffredinol 2004-2008', a rannwyd yn ffeiliau blynyddol.

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993; 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Côr,

Cyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau ar gyfer côr. Cyfansoddwyd nifer o'r darnau hyn ar gyfer corau Ysgol Uwchradd Glan Clwyd. Gweler hefyd 'Crefyddol ac emynau'.

Results 1 to 20 of 67