Showing 3867 results

Archival description
file Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Llythyrau ymfudwyr i Ogledd America,

 • NLW MS 24032E.
 • file
 • 1818-1845

Tri llythyr, 1818-1845, oddi wrth ymfudwyr Cymreig i Ogledd America. = Three letters, 1818-1845, from Welsh emigrants to North America.Maent yn cynnwys llythyr, yn y Gymraeg, 16 Mehefin 1818, oddi wrth wraig Thomas Morgan, yn ninas Efrog Newydd, a...

Dyddiadur

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1846, gol. gan H. Pugh, o eiddo i Samuel Roberts, Llanbrynmair, yn cynnwys cofnodion cryno yn bennaf yn Saesneg (tt. 3-55) yn nodi manylion pregethau ac enwau gohebwyr. = Dyddiadur yr Annibynwyr am 1846, ed. by H. Pugh, ...

Samuel Roberts.

Dyddiadur,

Y Dyddiadur Annibynol am 1875, o eiddo Samuel Roberts, Conwy, yn cynnwys cofnodion cryno yng Ngymraeg a Saesneg (tt. 5-57). = Y Dyddiadur Annibynol am 1875, belonging to Samuel Roberts, Conwy, containing brief entries in Welsh and English (pp. 5-5...

Samuel Roberts.

Dyddiadur Chile,

 • NLW MS 23912D.
 • file
 • [?1890au]

Copi yn llaw Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890au], o rannau o'i ddyddiaduron ar gyfer y blynyddoedd 1889 a 1891. = A transcript by Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890s], of parts of ...

Williams, W. W. P. (Watkin William Pritchard), 1832-1912

Llythyrau,

Llythyrau, 1935-1993. Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym R. [Jones] (3), Kate Roberts, Gwenallt, Jennie [Eirian Davies] ac aelodau'r teulu. Ceir llythyrau yn ei longyfarch ar ei benodi'n Brifathro Coleg Coffa, Aberhonddu, yn 1952.

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Cofiant Thomas Edward Ellis, Cyfrol I

 • NLW MS 16362C.
 • file
 • [?1942]-[1944]

Llawysgrif, wedi ei baratoi ar gyfer y wasg, o fywgraffiad T. I. Ellis o'i dad, Thomas Edward Ellis, Cofiant: Cyfrol I (1859-1886) (Lerpwl, 1944). = Manuscript, prepared for the press, of T. I. Ellis's biography of his father, Thomas Edw...

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970.

Clociau

Llythyrau yn bennaf, 1962-1981, ynglŷn â gwneuthurwyr clociau, nifer ohonynt yn cyfeirio at waith Iorwerth Peate, Clock and Watch Makers in Wales (Caerdydd, 1945). Yn eu plith ceir rhai lluniau o glociau; nodiadau teipysgrif megis 'The nomenc...

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Hanes Eglwys Noddfa, Llanbedr Pont Steffan.

 • NLW MS 16596C.
 • file
 • 1953-[1990au cynnar]

Nodiadau teipysgrif, 1953, gan y Parch. T. Ellis Jones, ar 'Braslun o hanes Eglwys Crist sydd yn cwrdd yn Noddfa Llanbedr Pont Steffan', anerchiad gan B. T. Lewis ar 26 Hydref 1948, ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu'r capel (...

Jones, T. Ellis (Tom Ellis)

Barddoniaeth Waldo Williams

'Cywydd Waldo i'r Bwm Beili' (pan ddaeth i'w dŷ i gyrchu ei eiddo yn Haf 1955); llyfr nodiadau'n cynnwys drafft o awdl 'Tŷ Ddewi' gan Waldo Williams y dyfarnwyd iddi'r ail wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Abe...

Williams, Waldo, 1904-1971.

The Old Farmhouse

Llawysgrif cyfieithiad Waldo Williams o Hen Dŷ Ffarm (Aberystwyth, 1953) a gomisiynwyd gan UNESCO; proflenni tudalen wedi'u cywiro a nodiadau i'r teipydd; gohebiaeth, 1960-1961, yn ymwneud â chyhoeddi The old farmhouse yn 1960, gan gynnw...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Llyfrgell Coleg y Bala,

Cardiau mynegai o'r Llyfrgell a achubwyd ganddo wedi iddynt gael eu taflu ar ôl arwerthiant yna, Medi 1964, ynghyd â thoriad o'r Cymro, 1962, 'Coleg y Bala i gau? Bu'n Brifysgol Gymraeg - felly cadwn ddrws agored yno medd D. Te...

Y Stafell Ddirgel,

Cyfrol, [1964x1969], yn cynnwys drafft, wedi ei ddiwygio'n sylweddol, o nofel Marion Eames, Y Stafell Ddirgel (Llandybïe, 1969), a nodiadau a wnaed ganddi cyn dechrau ysgrifennu (tt. 2-225); ynghyd â drafft anghyflawn o waith a ymddengys yn a...

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1988, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1988, giving an account of his daily life and interests.Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at...

T. Llew Jones.

Llythyrau A-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (1); Cassie Davies (1); T. I. Ellis (3); a G. G. Evans (5).

Cynan, 1895-1970.

Llythyrau A-E,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (5); Jennie Eirian Davies (5); Pennar Davies (1); Hywel Teifi Edwards (5); Islwyn Ffowc Elis (2); G. G. Evans (20); Gwynfor Evans (3); a Meredydd Evans (6).

Bowen, Euros.

Llythyrau K-M,

Ymhlith y gohebwyr mae Alan Llwyd (5); Derec Llwyd Morgan (3); Dyfnallt Morgan (1); a Prys Morgan (4).

Llwyd, Alan.

Llythyrau A-E,

Llythyrau, [1943]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae Euros [Bowen], Cynan (4), John Cule (2), Catrin Daniel (4), Cassie Davies (4), Pennar [Davies], Alun Talfan Davies, Aneirin Talfan Davies (4), Ifan ab Owen Edwards, Meredydd Evans (4), Alun R. Edwar...

Bowen, Euros.

Llythyrau J-M,

Llythyrau, [1937]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae Bobi Jones (5), Gildas [Jaffrennou] (17), Bedwyr L[ewis] Jones (4), David Jenkins, J. R. Jones (2), Gwenallt Jones (3), Thomas Jones (2), Gwyn [Erfyl] (3), A. O. H. Jarman (2), Selwyn Jones (3), Gwe...

Jones, Bobi, 1929-2017

Llythyrau A-J,

Llythyrau, [1978]-1992. Ymhlith y gohebwyr mae Geraint Talfan Davies, Aled [Lloyd Davies] (2), Rhian Davies (4), W. Beynon Davies, Islwyn [Ffowc Elis], Hywel [Teifi Edwards] (3), R. Alun Evans, Eirwen Gwynn (3), [Meredydd Evans] (4), [R.] Geraint ...

Davies, Geraint Talfan.

Llythyrau P-W,

Llythyrau, [1956]-[1970]. Ymhllith y gohebwyr mae Tom [Parry] (6), T. H. P[arry]-W[illiams] (13), W. W. Price (2), Gwynedd O. Pierce, Iorwerth [Peate] (5), Caradog [Prichard], Eigra Lewis Roberts (7), Melville Richards, Kate Roberts (2), John Rowl...

Parry, Thomas, 1904-1985

Results 1 to 20 of 3867