Showing 260 results

Archival description
file Only top-level descriptions
Print preview View:

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • file
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Cerdd gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23897B.
 • file
 • 1955-1956.

Copi o E. Llwyd Williams a Waldo Williams, Cerddi'r Plant, 2il arg. (Aberystwyth, 1955), yn cynnwys cerdd ddi-deitl, 6 Mai 1956, gan Waldo Williams, yn llaw yr awdur, wedi ei gyflwyno i Enid Jones (t. 2). Cyhoeddwyd a thrafodwyd y gerdd yn er...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Papurau Tu Chwith,

 • NLW ex 2864.
 • file
 • 1992-1995.

Papurau’n ymwneud â Tu Chwith, cylchgrawn llenyddol cyfoes, a sefydlwyd yn 1993 o dan olygyddiaeth Simon Brooks ac Elin Llwyd Morgan, gyda thema arbennig i bob rhifyn. Ceir llythyrau oddi wrthynt a llenorion a chyfranwyr i’r cylchgrawn.

Brooks, Simon, 1971-

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • file

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', �...

Davies, Aled Lloyd.

Papurau cerddorol Haf Morris,

 • NLW ex 2853 (i) & (ii)
 • file
 • [1946]-[2005].

Llyfrau nodiadau Haf Morris (1933-2012) a'i mam Mrs Laura Morris, Eirianfa, Trawsfynydd, yn cynnwys gosodiadau cerdd dant niferus ar ffurf sol-ffa yn bennaf ar gyfer cystadlaethau mewn eisteddfodau, a gosodiadau cyntaf Haf Morris. Bu'r d...

Morris, Haf.

Papurau'n ymwneud â'r Hen Gapel, Llanbrynmair,

 • NLW ex 2850.
 • file
 • 1864-1919.

Casgliad bychan o bapurau yn ymwneud â'r Hen Gapel (Annibynwyr), Llanbrynmair, gan gynnwys rhestr testunau 'eisteddfod fawreddog' a gynhaliwyd yn ysgoldy'r eglwys yn 1874, a llythyr oddi wrth Abraham Thomas, Iowa, 1882, at John...

Bydd yn Wrol,

 • NLW ex 2827.
 • file
 • 1996 /

Sgript a sgript camera (ail ddrafft) y ffilm 'Bydd yn Wrol' gan John Owen, 1996, wedi ei chynhyrchu gan Terry Dyddgen-Jones, cynhyrchiad HTV ar gyfer S4C, ac a enwebwyd ar gyfer gwobr y ffilm deledu orau yng Ngŵyl Prix Europa TV Festival...

Owen, John, 1952-

'Cân y caniadau',

 • NLW ex 2130.
 • file
 • [1960] /

Llawysgrif holograff o 'Cân y Caniadau' sef 'trosiad telynegol' gan Cynan a gyflwynodd i Olwen Caradoc Evans ym mis Ebrill 1960.

Cynan, 1895-1970.

Llŷn ac America,

 • NLW ex 2778.
 • file
 • 2011 /

Traethawd gan W. Arvon Roberts ar ymfudo o Lŷn i'r Amerig, 2011.

Roberts, W. Arvon.

Cymdeithas Gymraeg Napoli,

 • NLW ex 2490.
 • file
 • 1944-1945.

Llyfr cyfrifon ariannol, 1944-1945, Cymdeithas Gymraeg Napoli, a fu ym meddiant diweddar dad y rhoddwr pan oedd yn filwr yn yr Eidal yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Cymdeithas Gymraeg Napoli.

Hanes Eglwys Seion (W), Pwllheli,

 • NLW ex 2777.
 • file
 • 2012 /

Hanes Eglwys Fethodistaidd (Wesla) Seion, Pwllheli gan W. Arvon Roberts, 2012.

Roberts, W. Arvon.

Papurau'n ymwneud â T. Gwynn Jones,

 • NLW ex 2437.
 • file
 • [1958]-[1971].

Taflen gwasanaeth dadorchuddio carreg goffa T. Gwynn Jones, 25 Hydref 1958, a dathlu ei ganmlwyddiant, 9 Hydref 1971, yn Betws yn Rhos, ynghyd â llungopïau o lythyrau oddi wrth y llenor.

Papurau Llyfni Huws,

 • NLW Misc. Records 303.
 • file
 • 1889-1962.

Casgliad o bapurau Llyfni Huws, yn ymwneud â'r delyn a chanu penillion, sef llythyrau oddi wrth O. M. Edwards, ac 'Eifion Wyn'; darlith deipiedig a draddodwyd yn Tylorstown ; llythyr teipiedig yn dwyn y teitl "Adloniant Hen Del...

Englynion yn llaw 'Hydd Cyfeiliog',

 • NLW ex 2707.
 • file
 • 1933.

Englynion gan 'Hydd Cyfeiliog' (David John Rees, ?1882-1969) a ysgrifennwyd mae'n debyg ar gyfer cystadleuaeth i gyfansoddi casgliad o ddeuddeg englyn nas cyhoeddwyd o'r blaen yn Eisteddfod Aberhosan, 19 Ionawr 1933, ynghyd â n...

Rees, David John.

Torion papur newydd Clwb yr Efail, Llanrwst,

 • NLW Misc. Records 514.
 • file
 • 1951-1953.

Llyfr nodiadau yn cynnwys torion papur newydd wedi'u pastio mewn i'r gyfrol, rhaglenni, ayb, yn ymwneud â gweithgareddau Clwb yr Efail, Llanrwst, sir Ddinbych, 1951-1953. = A notebook containing pasted-in newspaper cuttings, printed prog...

Nodiadau Syr Ben Bowen Thomas ar faledi,

 • NLW ex 2726.
 • file
 • [1949]-[1950].

Nodiadau, [1949]-[1950], ar ffynonellau baledi ar slipiau o bapur mewn amlenni wedi'u trefnu yn ôl thema [ar gyfer ei gyhoeddiad Drych y baledwr (Aberystwyth, 1958)], gan gynnwys llythyrau a dderbyniodd yn ymwneud â'i ymchwil.

Thomas, Ben Bowen, 1899-1977.

Results 1 to 20 of 260