Showing 2 results

Archival description
file Education -- Wales
Advanced search options
Print preview View:

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, 1927-2003, gan gynnwys tystysgrif Norah Isaac am ennill yr ail wobr am adrodd 'Y Crythor Dall' gan [Syr John Morris-Jones] yn Eisteddfod Genedlaethol Caergybi 1927; papur arholiad llenyddiaeth Gymraeg Norah Isaac yn dwy...

Torion papur

Torion papur, [1920x1963], yn ymwneud รข Iolo Morganwg, llenyddiaeth Gymraeg, crefydd, diwylliant ac addysg yng Nghymru. Yn eu plith ceir un bwndel o dorion, 1954-1956, o ysgrifau 'Cartrefi Cymru' gan Bob Owen, Croesor, yn Y Cymro.

Owen, Bob, 1885-1962