Print preview Close

Showing 3873 results

Archival description
file
Print preview View:

Papurau Ted Breeze Jones,

 • NLW ex 2901 (i-iii)
 • file
 • 1942-2004.

Papurau Ted Breeze Jones, awdur, darlledwr a ffotograffydd adar, gan gynnwys ei ddyddiaduron ef a’i wraig Anwen yn cofnodi teithiau i Kenya, Gambia, Yr India a Fflorida, 1942-1995 (gyda bylchau); nodiadau'n deillio o raglenni ‘Byd natur’ ar R...

Jones, E. V. Breeze (Edward V. Breeze), 1929-1997.

Ben Bowen

Mae'r ffeil yn cynnwys toriadau papur newydd am Ben Bowen; llythyrau at David Bowen yn cynnwys un gan Vincent Evans, 1905; llyfryn 'Gŵyl Llyfrau Cymru 1934' ynghyd â llythyrau yn ymwneud â'r ŵyl a rhaglen cwrdd dadorchuddio cof...

Evans, Vincent, Sir, 1851-1934

Cofiant Thomas Edward Ellis, Cyfrol I

 • NLW MS 16362C.
 • file
 • [?1942]-[1944]

Llawysgrif, wedi ei baratoi ar gyfer y wasg, o fywgraffiad T. I. Ellis o'i dad, Thomas Edward Ellis, Cofiant: Cyfrol I (1859-1886) (Lerpwl, 1944). = Manuscript, prepared for the press, of T. I. Ellis's biography of his father, Thomas Edw...

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970.

Sgyrsiau amrywiol,

Sgyrsiau, [1950] -1986, gan gynnwys nodiadau sgwrs ar Gwilym Hiraethog, [c.1975], 'Some eighteenth century Welsh Hymnwriters', Cymdeithas Hanes URC, 1982 ac 'Argyhoeddiadau Waldo Williams', Darlith Eisteddfod Genedlaethol Aberg...

Sgwrs gyda Gwenlyn Parry,

 • NLW ex 2832.
 • file
 • [2013].

Adysgrif, [2013], o sgwrs rhwng Llyr Gwyndaf, mab y rhoddwr, a'r dramodydd Gwenlyn Parry, a gyflwynodd fel rhan o'i gwrs drama yn Ysgol Glantaf, Caerdydd, ar ffurf casét yn 1985.

Gwyndaf, Llyr.

Llythyrau ymfudwyr i Ogledd America,

 • NLW MS 24032E.
 • file
 • 1818-1845

Tri llythyr, 1818-1845, oddi wrth ymfudwyr Cymreig i Ogledd America. = Three letters, 1818-1845, from Welsh emigrants to North America.Maent yn cynnwys llythyr, yn y Gymraeg, 16 Mehefin 1818, oddi wrth wraig Thomas Morgan, yn ninas Efrog Newydd, a...

Llythyrau P-W,

Ymhlith y gohebwyr mae Thomas Parry (11); Iorwerth Peate (3); Kate Roberts (3); J. E. Caerwyn Williams (1); John Rowlands (1); John Stoddart (2); Gwyn Thomas (3); Ned Thomas (1); R. S. Thomas (2); Urien Wiliam (1); R. Bryn Williams (1); a Rhydwen ...

Parry, Thomas, 1904-1985

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1988, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1988, giving an account of his daily life and interests.Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at...

T. Llew Jones.

Llythyrau P-T,

Ymhlith y gohebwyr mae Thomas Parry (12); Iorwerth Peate (8); Caradog Prichard (4); Eigra Lewis Roberts (1); Kate Roberts (20); Wyn Roberts (1); John Rowlands (1); Ben Bowen Thomas (4); Gwyn Thomas (3); Ned Thomas (2); ac R. S. Thomas (1).

Parry, Thomas, 1904-1985

Etholiad Cyffredinol 1945

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Saesneg gan Bebb, a oedd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn sir Gaernarfon, ar hunanlywodraeth i Gymru a chopi o'i anerchiad etholiadol a yrrwyd at etholwyr sir Gaernarfon yn ystod yr y...

Drama,

Drama hir wreiddiol; drama fer wreiddiol; sgript ar gyfer cyflwyniad llwyfan ar ffurf rhaglen deyrnged ddramatig ... Waldo Wiliams neu D. J. Williams; trosiadau o ddrama hir gan unrhyw awdur cyfoes o gyfandir America neu Ewrop a drama fer (hunan d...

Rhyddiaith

Straeon byrion ag iddynt gefndir crefyddol; chwech ysgrif bortread; rhagarweiniad i farddoniaeth gyfoes Gymraeg; detholiad o ryddiaith y pulpud oddi ar 1900; blodeugerdd o farddoniaeth Ffrainc; traethawd : 'Cyfraniad pobl Sir Benfro i fywyd L...

Timothy Richard

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau (heb eu trefnu'n gronolegol) oddi wrth Timothy Richard, a dau oddi wrth ei wraig Mary (ff. 1 a 6), wedi eu hysgrifennu yn bennaf at ei fam. Sonnir ynddynt am ei waith cenhadol a'r Eglwys yn China.

Richard, Timothy, 1845-1919

Arnodiadau Morrisiaid Môn,

 • NLW MS 23966B.
 • file
 • 1603-1759

Copi anghyflawn o gyfrol William Middelton, 'Psalmae y brenhinol brophwyd Dafydh' (Llunden, 1603) [Libri Walliae 466-9, ESTC S90848], gyda'r chwe dalen gyntaf, a dalennau 1-30, 229-30, 233-87 ar goll (awgryma nodyn ar f. 118 verso i...

Morris, Lewis, 1701-1765

Gohebiaeth a chofnodion gweinyddol,

Gohebiaeth rhwng swyddogion y Gymdeithas, aelodau, marchnatwyr, Cyngor Celfyddydau Cymru ac eraill ynglŷn â cheisiadau am gymhorthdal, cynhyrchu'r Casglwr, marchnata, cyfarfodydd a digwyddiadau eraill, aelodaeth, swyddogion y Gymdeithas, a ma...

Hanes Eglwys Noddfa, Llanbedr Pont Steffan.

 • NLW MS 16596C.
 • file
 • 1953-[1990au cynnar]

Nodiadau teipysgrif, 1953, gan y Parch. T. Ellis Jones, ar 'Braslun o hanes Eglwys Crist sydd yn cwrdd yn Noddfa Llanbedr Pont Steffan', anerchiad gan B. T. Lewis ar 26 Hydref 1948, ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu'r capel (...

Jones, T. Ellis (Tom Ellis)

Barddoniaeth Gymraeg (Casgliad William Bodwrda),

 • NLW MS 16129D.
 • file
 • 1958.

Copi ffotostat o 'Harvard MS Welsh 8,' sef cyfrol yn perthyn i gasgliad llawysgrifau William Bodwrda yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg gan feirdd o'r 14 gan. hyd at 17 gan., a gopïwyd [1640x1660]. = A photostat facsimile of 'Harv...

Bodwrda, William, 1593-1660

Results 1 to 20 of 3873