Showing 260 results

Archival description
file Only top-level descriptions
Print preview View:

Cyfrol o bregethau Evan Williams, Morfa Nefyn,

 • Mân Adnau 1619.
 • file
 • [1846]-[1890].

Llyfr o bregethau Evan Williams (1808-1890), Morfa Nefyn, a roddwyd i Greirfa Bwrdd y Genhadaeth, Coleg y Bala, gan Mrs E. W. Jones, Porthaethwy (gweddw'r Athro Bedwyr Lewis Jones).

'Helynt y Goleuad',

 • Mân Adnau 1620.
 • file
 • 1913-1918.

Llythyrau a phapurau eraill, 1913-1918, sy'n cynnwys rhai'n ymwneud â'r anghydfod rhwng E. W. Evans a Chyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd ynglŷn â phryniant a chyhoeddi'r Goleuad.

Nodau clustiau defaid = : Sheep earmarks,

 • Mân Adnau 1626 (i & ii)
 • file
 • 1888-2004.

Cyfrolau llawysgrif, eitemau printiedig a llungopïau o ddeunydd yn cynnwys enghreifftiau o nodau clustiau defaid a ddefnyddir ledled Cymru, gan gynnwys cyfrol John R. Thickens, Cwmystwyth, 1922, gydag ymylon y tudalennau wedi’u torri ar ffurf y no...

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

 • NLW Facs 1000.
 • file
 • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Llythyr o Wisconsin,

 • NLW Facs 1009.
 • file
 • [2006].

Llungopïau o lythyr, 1879, oddi wrth J. a W. James at eu teulu yn Nhalybont. Ymfudodd y pâr o Bontrhydfendigaid i Wisconsin yn 1847, ynghyd â throsiad i'r Saesneg. = Photocopies of a letter from J. and W. James, 1879, to their family in Talyb...

Gohebiaeth Dewi Watkin Powell correspondence: Tryweryn,

 • NLW Facs 1015.
 • file
 • [2006].

Llungopïau o ohebiaeth, 1956-1957, y Barnwr Dewi Watkin Powell ac E. M. Watkin Jones, ysgrifenyddes Pwyllgor Amddiffyn Capel Celyn, yn ymweud â’r ymgyrch yn erbyn boddi Cwm Tryweryn, gan gynnwys rhestr o gynghorau cefnogol, cefnogwyr eraill ac egl...

Perfformiad o'r ddrama Blodeuwedd,

 • NLW Facs 1017.
 • file
 • 2007.

Llungopi o raglen y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis a berfformiwyd gan Chwaraewyr Garthewin ar gyfer Undeb Drama’r Gogledd yn [1948].

Cerdd gan Niclas y Glais,

 • NLW Facs 1046.
 • file
 • 2011 /

Llungopi o benillion gan T. E. Nicholas ('Niclas y Glais', 1879-1971) i William Lewis, ffermwr cefnog a diacon yng nghapel y Glais. Mae'n bosib iddo ei ysgrifennu yn ystod ei gyfnod fel gweinidog yn y Glais rhwng 1904 1 1914.

Nicholas, T. E. (Thomas Evan)

Garthewin, 12.9.48,

 • NLW Facs 1070.
 • file
 • [2012] /

Llungopi o ddau bennill a ysgrifennwyd yn llaw Saunders Lewis mewn copi o'i ddrama Blodeuwedd yn cyfeirio at Dad y rhoddwr 'Tom' yn chwyrnu. = A photocopy of two verses containing a cheerful reference to the donor's father ...

Lewis, Saunders, 1893-1985

Cyfarchiad priodasol,

 • NLW Facs 1076.
 • file
 • [2014] /

Llungopi o gyfarchiad Bryfdir i'r Parchedig E. Mornant Jones, gweinidog newydd Bethel, Nantymoel, ar achlysur ei briodas gyda Miss Lily Evans, Caerfyrddin, 15 Medi 1936, a hefyd copi o ffotograff o'r Parch. E. Mornant Jones.

Bryfdir, 1867-1947

Papurau'n ymwneud â chapeli Patatagonia,

 • NLW Facs 1082.
 • file
 • 1981-1982.

Llungopïau o gofnodion Eglwysi Bethel, Cwmhyfryd, 1924-48, Seion, Esquel, 1904-82, a Moriah, Trelew, 1917-65, ynghyd ag englynion a gopïwyd oddi ar gerrig beddau yn Y Wladfa. Casglwyd y deunydd ynghyd gan y rhoddwr pan dreuliodd chwe mis yn weinid...

Owen, Goronwy Prys.

Llythyrau at Robert Roberts,

 • NLW MS 14119D.
 • file
 • 1806-1822 /

Dau lythyr ar hugain, 1806-1822, at Robert Roberts, Caergybi, yn cynnwys deunaw, 1810-1822, oddi wrth y llenor John William Prichard, nifer ohonynt yn cyfeirio at gasglu tanysgrifwyr a chyhoeddi gwaith Robert Roberts, Daearyddiaeth yn rhoddi hanes...

Prichard, John William, 1749-1829.

Nodiadau pregethau,

 • NLW MS 16079A.
 • file
 • 1821 /

Cyfrol yn cynnwys nodiadau pregethau, 1821, yn llaw y Parch. Daniel Evan Owen, Trefdraeth, sir Benfro. = A volume of sermon notes, 1821, in the hand of the Rev. Daniel Evan Owen, Newport, Pembrokeshire.

Owen, Daniel E. (Daniel Evan), 1803-1830.

Emynwyr ac Emynyddiaeth yr Hen Ymneilltuwyr Cymreig,

 • NLW MS 16080C.
 • file
 • 1945.

Teipysgrif traethawd gan awdur anhysbys, 1945, yn dwyn y teitl 'Emynwyr ac Emynyddiaeth yr Hen Ymneilltuwyr Cymreig (Annibynwyr, Bedyddwyr, Undodiaid) hyd at 1811', wedi ei ysgrifennu o dan y ffug-enw 'Piwritan' ar gyfer cystad...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16117A.
 • file
 • [1796x1812].

Llyfr tonau, [1796x1812], o eiddo Thomas Owens, yn cynnwys anthemau a salm-donau gan Griffith Griffiths, Edward Pugh, David Harries [?David Harris, Carno], John Williams, Dolgellau, William Wilson ac eraill. = The tune book, [1796x1812], of Thomas...

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16118A.
 • file
 • 1857.

Llyfr tonau, 1857, o eiddo William Peat, yn cynnwys emyn-donau ac anthemau heb eu priodoli. = Tune book, 1857, of William Peat, containing unattributed hymn-tunes and anthems.Ceir fersiwn o'r dôn 'Y Delyn Aur', ynghyd â'r geiri...

Pregethau,

 • NLW MS 16126B.
 • file
 • 1812-1819 /

Pregethau, 1812-1819, gan, ac yn llaw, y Parch. Joshua Watkins, gweinidog Penuel, Eglwys y Bedyddwyr, Caerfyrddin. Mae mynegai i'r pregethau ar ddechrau'r gyfrol. = Sermons, 1812-1819, by, and in the hand of, the Rev. Joshua Watkins, min...

Watkins, J. (Joshua) 1769 or 70-1841

Results 1 to 20 of 260