Print preview Close

Showing 5 results

Archival description
Only top-level descriptions fonds Cardiganshire (Wales)
Print preview View:

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,

 • GB 0210 CYGION
 • fonds
 • 1951-1993 /

Papurau Cymdeithas Lyfrau Ceredigion,1951-1993, yn cynnwys gohebiaeth, adroddiadau, copïau llawysgrif a theipysgrif, proflenni a phapurau eraill yn ymwneud â chyhoeddiadau penodol, 1954-1991; papurau gweinyddol yn cynnwys gohebiaeth, cofnodion ac agendâu, adroddiadau blynyddol a ffigurau gwerthiant, 1951-1993; gohebiaeth gyffredinol gyda sefydliadau eraill, 1951-1993; ffeiliau yn ymwneud â Welsh Teldisc,1951-1992; a chofnodion ariannol, 1954-1991 = Papers of Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 1951-1993, including correspondence, reports, manuscript and typescript copies, proofs and other papers relating to specific publications, 1954-1991; administrative papers including correspondence, minutes and agendas, annual reports and sales figures, 1951-1993; general correspondence with other organisations, 1951-1993; files relating to Welsh Teldisc, 1951-1992; and financial records, 1954-1991.

Papurau ychwanegol yn perthyn i'r gymdeithas, gan gynnwys papurau gweinyddol, cofnodion cyfarfodydd, papurau ariannol, gohebiaeth a phapurau eraill. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto.

Rhagor o bapura'r Gymdeithas, y mwyafrif ohonynt yn gyfrifon.

Cymdeithas Lyfrau Ceredigion.

Papurau'r Parch. T. J. Davies,

 • GB 0210 TJDAVIES
 • fonds
 • [c. 1957]-[1983] /

Papurau T. J. Davies, [1957]-[1983], yn cynnwys copïau llawysgrif a theipysgrif o rai o'i weithiau cyhoeddedig ynghyd â deunydd ymchwil cysylltiedig,[1974]-[1983]; cerddi, erthyglau a gweithiau eraill, [1957x1983]; torion papur newydd o'r golofn 'O Ben Dinas', 1965-1978; a llythyrau,1958-1961 = Papers of T. J. Davies, [1957]-[1983], including manuscript and typescript copies of some of his published works along with associated research material, [1974]-[1983]; poems, articles and other writings, [1957x1983]; newspaper cuttings of 'O Ben Dinas', 1965-1978; and letters, 1958-1961.

Davies, T. J. (Thomas James)

Papurau Dai Williams (Tregaron),

 • GB 0210 DAIWILLIAMS
 • fonds
 • 1903-1959 /

Papurau Dai Williams, 1934-1959, yn cynnwys gohebiaeth, cyfansoddiadau, sgriptiau radio a deunydd arall yn ymwneud yn arbennig ag Adar Tregaron, yn cynnwys gweithiau cerddorol a digrif gan Idwal Jones, sefydlydd Adar Tregaron, ynghyd â phapurau eraill yn ymwneud ag Idwal Jones, a chopïau o lythyrau ei dad, 1903-1919. = Papers of Dai Williams, 1934-1959, comprising correspondence, compositions, radio scripts and other material relating especially to Adar Tregaron, including musical and humourous works by Idwal Jones the founder of Adar Tregaron, together with other papers relating to Idwal Jones,and copy letters of his father, 1903-1919.

Williams, Dai, 1899-1971

Papurau Plaid Cymru: Rhanbarth Ceredigion,

 • GB 0210 PLAION
 • fonds
 • 1939-1985 /

Papurau Pwyllgor Rhanbarth Ceredigion o Blaid Cymru, yn cynnwys cofnodion,1939-1984; gohebiaeth,1944-1981; papurau'n ymwneud â gwaith a chyllid y Pwyllgor a'i ganghennau,1959-1971; papurau'r Gynhadledd Flynyddol,1976-1979; torion papur newydd,1970-1975; ymgyrchoedd, 1960-1965; adroddiadau misol Peter Hughes Griffiths, Trefnydd y pwyllgor rhanbarth,1970-1972; papurau Adran Merched Plaid Cymru,1973-1978; ffeiliau'r swyddfa ganolog, 1961-1967, a thaflenni printiedig o'r swyddfa ganolog, 1974-1985; cofnodion Cyngor Talaith Dyfed,1975-1977; gohebiaeth a phapurau ariannol cangen Aberystwyth, 1968-1979; cofnodion cangen Aberystywth,1959-1978; papurau, gohebiaeth a llenyddiaeth yn ymwneud ag etholiadau cyffredinol,1959-[1980au], ac etholiadau lleol,1963-1964. Mae grŵp ychwanegol o bapurau a dderbyniwyd yn 2000 yn dal heb eu catalogio. = Papers of the Ceredigion Area Committee of Plaid Cymru, including minutes, 1939-1984; correspondence, 1944-1981; papers relating to the work and finances of the Committee and its branches, 1959-1971; Annual Conference papers, 1976-1979; newspaper cuttings, 1970-1975; campaigns, 1960-1965; monthly reports of Peter Hughes Griffiths, the area committee organiser, 1970-1972; papers of the women's section, 1973-1978; central office files, 1961-1967, and printed leaflets from the central office, 1974-1985; minutes of the Dyfed Regional Council, 1975-1977; correspondence and financial papers of the Aberystwyth branch, 1968-1979; Aberystwyth branch minutes, 1959-1978; papers, correspondence and literature relating to general elections, 1959-[1980s], and local elections, 1963-1964. A further group of papers received in 2000 remains uncatalogued.

Mae dau grŵp o bapurau ychwanegol yn dal heb eu catalogio.

Plaid Cymru. Rhanbarth Ceredigion.

Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion),

 • GB 0210 URDDION
 • fonds
 • 1965-1997 /

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion,1965-1997, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, 1965-1995; gohebiaeth, 1979-1995; adroddiadau a deunydd printiedig, 1975-1993; a phapurau amrywiol, 1983-1995 = Records of Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion, 1965-1997, comprising committee minutes, 1965-1995; correspondence, 1979-1995; reports and printed material, 1975-1993; and miscellaneous papers, 1983-1995.

Urdd Gobaith Cymru. Rhanbarth Ceredigion.