Showing 57 results

Archival description
Series Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Mae’r gyfres hefyd yn cynnwys catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Barddoniaeth

Cerddi cynnar a diweddarach; drafftiau o'i bryddest fuddugol 'Adfeilion', ynghyd â'r ddwy bryddest anfuddugol 'Wynebau' a 'Llwch'.

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

Cardiau mynegai

Cardiau mynegai cerddoriaeth draddodiadol Cymru wedi eu trefnu yn Ganeuon gwerin; Alawon carolau; Geiriau carolau (Meredydd Evans); Geiriau carolau (pynciau); Hwiangerddi; 'Alawon Fy Ngwlad', Nicholas Bennett; Mari Lwyd; 'Welsh Folk...

Cyffredinol

Papurau a oedd wedi'u cynnwys yn wreiddiol mewn tri bwndel mawr, 'Cyffredinol, 1998-2000', 'Cyffredinol 2001-2003' ac 'Cyffredinol 2004-2008', a rannwyd yn ffeiliau blynyddol.

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993; 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Datblygiad a Gwasanaethau

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1997 a 2002-2008, yn ymwneud â’r datblygiad o'r Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a darparu gwasanaethau, yn cynnwys cynlluniau busnes; trefni gyrsiau; datblygu’r safle; strategaethau; yr Ymddiriedolaeth; ...

Deunyddiau Graffig

Deunyddiau graffig yn cynrychioli agweddau o safle Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys gwaith celf plant Ysgol Parc y Bont, Llanedwen (1987), a chynllun safle pensaernïol Nant Gwrtheyrn ([?1985]-[?1995]).

Nant Gwrtheyrn Welsh Language and Heritage Centre

Dyddiaduron

Dyddiaduron, 1944-1998 (A1-30), dyddiaduron apwyntiadau, 1949-1998 (A31), Blwyddiaduron (neu Suliaduron), 1942-2000 (A32) RTJ a Dyddiaduron anhysbys, 1898-1916 (A33).

Results 1 to 20 of 57