Showing 6 results

Archival description
Hobley Griffith Manuscripts,
Advanced search options
Print preview View:

Ysgriflyfr Perys Mostyn

An incomplete transcript by W. J. Roberts (Gwilym Cowlyd) of a miscellany of prose and verse written by Perys ap Rychart ap Howell ap Ivan Vychan of Talacre in 1543 (Cwrt Mawr MS 2).

Gwilym Cowlyd, 1828-1904

Llyfr cywyddau,

A seventeenth century collection of 'cywyddau' including poems by Bedo Aeldrem [sic], Dafydd ab Edmwnt, Dafydd ab Gwilym, Dafydd Nanmor, Dafydd Nanconwy, Deio ab Ieuan Du, Edmwnd Prys, Gruffydd ap Ieuan ap Llywelyn Fychan, Gruffudd ap Dafydd ap Hywel, Gruffudd Gryg, Gruffudd Hiraethog, Guto' r Glyn, Huw Dafydd Llwyd o Gynfal, Huw Arwystli, Huw ap Rhys Wyn, Huw Pennant, Hywel ap Rheinallt, Hywel Cilan, Ieuan Dyfi, Ieuan Llwyd Brydydd, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision, Ieuan Brydydd Hir, Inco Brydydd, Iolo Goch, Iorwerth Fynglwyd, Lewys Daron, Lewis Glyn Cothi, Lewys Môn, Lewis Menai, Maredudd ap Rhys, Morgan ap Huw Lewys, Morys ab Ieuan ab Eigan, Morus Dwyfech, Owain Waed Da, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Rhys Goch Eryri, Rhys Pennardd, Rhisiart Gruffudd ap Huw, Rhisiart ap Hywel Dafydd, Robert Leiaf, Simwnt Fychan, Siôn Brwynog, Siôn Cent, Siôn Phylip, Siôn Mawddwy, Siôn Tudur, Sypyn Cyfeiliog, Syr Dafydd Trefor, Syr Huw Jones, Tudur Aled, and William Llŷn; 'cywyddau' and 'englynion' on the psalms; 'cywydd byr hanes . . . Crickieth'; an englyn by John Lloyd, Llysfasi. The manuscript belonged at one time to Lewis Morris, who filled in gaps, adding notes and some new material.

Lewis Morris and others.

Daroganau,

A small collection of vaticinatory prose and verse attributed to Gronw Ddu, Taliesin, Merddin Wyllt, Rhys Fardd, Iolo Goch, Davydd Llwyd, Robin Ddu, and Edward ap Rhys.

Llyfr Peter Bailey Williams,

A book into which Peter Bailey Williams of Llanrug copied Welsh poetry between 1799 and 1834. It contains 'englynion' by Thomas Anwyl, William Burkinshaw, Cadwaladr Cesail, Syr Rhys Cadwaladr, William Cynwal, Morus Dwyfech, Griffith Edwards [?'Gutyn Padarn'], Rowland Fychan, William Llŷn, Huw Morys, Richard [Rhisiart] Phylip, William Phylip, Edmwnd Prys, Dafydd Thomas, Morgan ap Rhys, Dafydd Llwyd o'r Henblas, Hywel ap Rheinallt, Huw ab Ifan, and others, and 'cywyddau' by Mathew Bromfield, Dafydd ap Maredudd ap Tudur, Dafydd Llwyd ab Llywelyn ap Gruffydd, Guto'r Glyn, Gruffydd Bodwrda, Hywel Dafi, Ieuan Deulwyn, John Griffith, Llanddyfnan, Llawdden, Owain ap Llywelyn Moel, Rhisiart Cynwal, Richard Hughes, Sypyn Cyfeiliog, Tudur Penllyn, and Griffith Williams ('Guttyn Peris'); a large collection of 'penillion telyn'; and a few charms and recipes.

Williams, P. B. (Peter Bailey), 1763-1836

Barddoniaeth,

A collection of 'cerddi', 'englynion', and 'cywyddau', written about 1800, including poems by John Griffith, Llanddyfnan, John Dafydd Laes (Bardd Nannau), Thomas Prys (Plas Iolyn), Lewis Glyn Cothi, Siôn Tudur, Jonathan Hughes, Llewelyn ap Guttyn, Telynior Llwydiarth, Ieuan Fardd, John Rhydderch; 'caniad Mair' and 'Caniad Simion'; 'Cyneddfau amryw barthau Cymru'; and a copy of an inscription on the tomb of Mo: Lloyd, Cerrig Ceinwen, 1647.

Barddoniaeth,

Poems written for 'Arwest Glan Geirionydd', and for the New York eisteddfod, 1884, with earlier poetry including transcripts of poems by Dafydd Llwyd ap Llewelyn ap Gruffydd and Iolo Goch, 'Awdl ar Abraham yn offrymu Isaac' by Edward Evans ('Iolo Gwyddelwern'), 'Cerdd ymherthynas ein cariad at Dduw', by John Powel, 1767, 'Gwledd Belsassar' by G[riffith] Williams ('G[utyn] Peris') and a letter by Evan Williams, Bod Aeden, 1796, with a transcript of a 'cywydd' by William Evans o'r Gadlys, 1749.