Print preview Close

Showing 3 results

Archival description
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1884 : Liverpool, England)
Print preview View:

Awdl: 'Gwilym Hiraethog',

  • NLW MS 11883E.
  • File
  • [1884x1899] /

A manuscript copy, in the hand of Abram Williams, Bad Uchaf, near Pontypridd, of an 'awdl' on 'Gwilym Hiraethog' by Evan Rees ('Dyfed') which was awarded the prize at the National Eisteddfod at Liverpool, 1884.

Williams, Abram, Pontypridd

Casgliad o Ddiarhebion Cymraeg

  • NLW MS 6794A
  • File
  • 1884

'Diarhebion Cymraeg, wedi eu casglu o wahanol ffynonellau, ac nad ydynt yn nghasgliad J[ohn] G[wenogvryn] Evans, Rhydychain, buddugol yn Eisteddfod Liverpool, 1884'.

'Yr Aipht' : : Pryddest,

  • NLW MS 16674D.
  • file
  • [1884x1898] /

Pryddest yn dwyn y teitl 'Yr Aipht' gan ac yn llaw Edward Ffoulkes, sef yr ymgais fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1884, ynghyd รข drafftiau o'r un gwaith a thystysgrif enillydd; llythyr, dyddiedig 12 Ebrill 1885, oddi wrt...

Foulkes, Edward, 1850-1917