Print preview Close

Showing 3797 results

Archival description
file
Print preview View:

Llythyrau ymfudwyr i Ogledd America,

 • NLW MS 24032E.
 • file
 • 1818-1845

Tri llythyr, 1818-1845, oddi wrth ymfudwyr Cymreig i Ogledd America. = Three letters, 1818-1845, from Welsh emigrants to North America.Maent yn cynnwys llythyr, yn y Gymraeg, 16 Mehefin 1818, oddi wrth wraig Thomas Morgan, yn ninas Efrog Newydd, a...

Dyddiadur Chile,

 • NLW MS 23912D.
 • file
 • [?1890au]

Copi yn llaw Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890au], o rannau o'i ddyddiaduron ar gyfer y blynyddoedd 1889 a 1891. = A transcript by Watkin William Pritchard Williams, Nueva Imperial, Chile, [?1890s], of parts of ...

Williams, W. W. P. (Watkin William Pritchard), 1832-1912

Llythyrau,

Llythyrau, 1935-1993. Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym R. [Jones] (3), Kate Roberts, Gwenallt, Jennie [Eirian Davies] ac aelodau'r teulu. Ceir llythyrau yn ei longyfarch ar ei benodi'n Brifathro Coleg Coffa, Aberhonddu, yn 1952.

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Cofiant Thomas Edward Ellis, Cyfrol I

 • NLW MS 16362C.
 • file
 • [?1942]-[1944]

Llawysgrif, wedi ei baratoi ar gyfer y wasg, o fywgraffiad T. I. Ellis o'i dad, Thomas Edward Ellis, Cofiant: Cyfrol I (1859-1886) (Lerpwl, 1944). = Manuscript, prepared for the press, of T. I. Ellis's biography of his father, Thomas Edw...

Ellis, T. I. (Thomas Iorwerth), 1899-1970.

Clociau

Llythyrau yn bennaf, 1962-1981, ynglŷn â gwneuthurwyr clociau, nifer ohonynt yn cyfeirio at waith Iorwerth Peate, Clock and Watch Makers in Wales (Caerdydd, 1945). Yn eu plith ceir rhai lluniau o glociau; nodiadau teipysgrif megis 'The nomenc...

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Llythyrau E. Tegla Davies at Henry a Jane Jones Pugh

 • NLW MS 23846C.
 • file
 • 1952-1968

Oddeutu cant ac ugain o lythyrau, 1952-1967, oddi wrth y Parch. E. Tegla Davies at Henry a Jane Jones Pugh, Bryn, Bala, yn bennaf yn trafod ei ymrwymiadau pregethu, materion teuluol a'i iechyd; mae dau lythyr, 1958-1959, wedi eu cyfeirio at e...

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967.

Hanes Eglwys Noddfa, Llanbedr Pont Steffan.

 • NLW MS 16596C.
 • file
 • 1953-[1990au cynnar]

Nodiadau teipysgrif, 1953, gan y Parch. T. Ellis Jones, ar 'Braslun o hanes Eglwys Crist sydd yn cwrdd yn Noddfa Llanbedr Pont Steffan', anerchiad gan B. T. Lewis ar 26 Hydref 1948, ar achlysur hanner canmlwyddiant sefydlu'r capel (...

Jones, T. Ellis (Tom Ellis)

Barddoniaeth Waldo Williams

'Cywydd Waldo i'r Bwm Beili' (pan ddaeth i'w dŷ i gyrchu ei eiddo yn Haf 1955); llyfr nodiadau'n cynnwys drafft o awdl 'Tŷ Ddewi' gan Waldo Williams y dyfarnwyd iddi'r ail wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Abe...

Williams, Waldo, 1904-1971.

The Old Farmhouse

Llawysgrif cyfieithiad Waldo Williams o Hen Dŷ Ffarm (Aberystwyth, 1953) a gomisiynwyd gan UNESCO; proflenni tudalen wedi'u cywiro a nodiadau i'r teipydd; gohebiaeth, 1960-1961, yn ymwneud â chyhoeddi The old farmhouse yn 1960, gan gynnw...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Llyfrgell Coleg y Bala,

Cardiau mynegai o'r Llyfrgell a achubwyd ganddo wedi iddynt gael eu taflu ar ôl arwerthiant yna, Medi 1964, ynghyd â thoriad o'r Cymro, 1962, 'Coleg y Bala i gau? Bu'n Brifysgol Gymraeg - felly cadwn ddrws agored yno medd D. Te...

Y Stafell Ddirgel,

Cyfrol, [1964x1969], yn cynnwys drafft, wedi ei ddiwygio'n sylweddol, o nofel Marion Eames, Y Stafell Ddirgel (Llandybïe, 1969), a nodiadau a wnaed ganddi cyn dechrau ysgrifennu (tt. 2-225); ynghyd â drafft anghyflawn o waith a ymddengys yn a...

Dyddiadur

Dyddiadur T. Llew Jones ar gyfer 1988, sy'n cynnwys cofnodion yn ymwneud â'i ddiddordebau a'i fywyd bob dydd. = Diary of T. Llew Jones for 1988, giving an account of his daily life and interests.Cynhwysa'r gyfrol gyfeiriadau at...

T. Llew Jones.

Drama,

Drama fer agored 30-40 munud o hyd; trosi drama benodol i'r Gymraeg; sgript ar gyfer y teledu; llunio sgript ar gyfer 1 actor/actores 20-30 munud o hyd; a llunio sgript drama 20-30 munud o hyd addas i'w pherfformio gan glwb ieuenctid.

Drama,

Drama hir agored neu gyfres o ddramâu; drama fer agored hyd at awr o hyd; trosi drama benodol i'r Gymraeg; cyfansoddi; cyfansoddi drama gomedi; cyfansoddi monolog ... ar y testun 'Celwydd'; a sgript drama deledu neu ffilm 10 munud o...

Results 1 to 20 of 3797