Showing 54 results

Archival description
Papurau Alun Eirug Davies
Print preview View:

Papurau Alun Eirug Davies

  • GB 0210 ALEIRUG
  • Fonds
  • [1908]-[2017]

Papurau llenyddol ac academaidd Alun Eirug Davies, ynghyd â phapurau ei dad T. Eirug Davies, [1908]-[2017], sy'n cynnwys gohebiaeth, dyddiaduron, barddoniaeth, pregethau a phapurau eraill. = Literary and academic papers of Alun Eirug Davies, together with the papers of his father T. Eirug Davies, [1908]-[2017], comprising correspondence, diaries, poetry, sermons and other papers.

Davies, Alun Eirug, 1932-

Llythyrau o Ganada

Llythyrau, 1982-1993, oddi wrth ei frawd William/Bill [Gwilym Eirwyn Eirug Davies] yng Nghanada a phapurau'n ymwneud â’i stad, 2006-2008.

Tystysgrifau addysg

Tystysgrifau addysg Alun Eirug Davies, 1947, 1950, Ysgol Sir Tregaron, a thystysgrif am radd BA, [1954], ac MA yn 1968, Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Cyhoeddiadau

Papurau yn ymwneud gyda chyhoeddiadau Alun Eirug Davies, 1934-[2017], ei ddiddordebau mewn hanes Ceredigion a’r diwydiant gwneud papur yng Nghymru, ynghyd ag astudiaethau o waith ei Dad.

Cerddi

Cerddi llawysgrif a theipysgrif gan T. Eirug Davies, [1915]-[1942], gan gynnwys llyfrau nodiadau yn ei law a cherddi ‘Yr ynys unig’, ‘Nef ennyd aur’, ‘Henaint’, ‘Cymru glaf’ ac ‘Emyn o’r Bregeth ar y mynydd’.

Cyfansoddiadau

Cerddi a thraethodau buddugol ac anfuddugol a anfonodd T. Eirug Davies i’r Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys ‘Nifer o ganeuon byrion’, cydradd fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1921; pryddest ‘Y tannau coll’, Eisteddfod Genedlaethol Rhydaman 1922; pryddest ‘Dafydd ap Gwilym’ a soned 'Henaint', Eisteddfod Genedlaethol Pontypŵl 1924; casgliad o farddoniaeth (y goron), Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1926; a'i draethawd buddugol ‘Traethawd hanesyddol a beirniadol ar Ddiwinyddiaeth yng Nghymru o 1860 hyd heddyw’, Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 1926.

Llythyrau

Llythyrau, [1950]-[2012], yn ymwneud â'i ddiddordebau academaidd a'i gyhoeddiadau.

T. Eirug Davies, 1892-1951: portread mewn llun a gair

Papurau yn ymwneud â’r gyfrol T. Eirug Davies, 1892-1951: portread mewn llun a gair wedi'i golygu gan Alun Eirug Davies yn 2008, gan gynnwys copi teipysgrif gyda chywiriadau a chardiau mynegai yn cynnwys ei nodiadau ymchwil. Ceir hen ffotograffau gwreiddiol, rhai newydd a deunydd a atgynhyrchwyd.

Ysgrifau coffa

Torion gwreiddiol o'r wasg a llungopïau, 1950-2002, yn cynnwys ysgrifau coffa i T. Eirug Davies, ei rieni ac aelodau eraill o'i deulu.

Papurau T. Eirug Davies

Papurau T. Eirug Davies yn cynnwys ei ohebiaeth, dyddiaduron, barddoniaeth, a chyfansoddiadau a anfonodd i gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol.

Davies, T. Eirug (Thomas Eirug), 1892-1951

Cerddi

Cerddi llawysgrif a theipysgrif gan T. Eirug Davies, [1927]-[1950], gan gynnwys 'Dyffryn Clydach', 'Chwerthin y meirw', '1941', 'Y dragonau', 'At yr ifanc ar wasgar' ac 'Aberystwyth'.

Results 1 to 20 of 54