Showing 38 results

Archival description
Archif John Eilian
Print preview View:

Llythyrau oddi wrth Lydawyr

Llythyrau oddi wrth yr ysgolhaig o Lydaw Francois Vallée, yn Gymraeg, a llythyr oddi wrth L. P. Nemo [Roparz Hemon] yn Saesneg.

Vallée, F. (François), 1860-1949

Sgwrs am Gymru

Nodiadau bywgraffyddol yn ei law ar gyfer y gyfrol Awdlau cadeiriol detholedig 1926-1950 (1953), a thudalen olaf llythyr a ysgrifennodd at ei wraig Lilian, ynghyd ag anerchiad gan Goronwy Tudor Jones, mab John Eilian, i Glwb y Rotari yn Berkeley, Califfornia, yn 1967, ond a luniwyd gan John Eilian. Yr oedd yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer MA mewn Ffiseg ym Mhrifysgol Califfornia, Berkeley, ar y pryd.

Mesopotamia

Copi o'r Times of Mesopotamia, 5 Mehefin 1927, a olygwyd ganddo, adysgrifau, 2018, o lythyrau oddi wrtho at Caradog Prichard, 1928, ac allbrintiau, 2017, o archif hanesyddol y Daily Mail o erthyglau a gyfrannodd i’r papur hwnnw, 1928-1929.

Llyfrau'r Ford Gron

Allbrintiau o erthyglau ac adolygiadau oddi ar wefan Cylchgronau Cymru Ar-lein, gan gynnwys The Welsh Outlook, yn ymwneud â chyfres Y Ford Gron.

Erthyglau i'r Cymro

Llungopïau o bedair erthygl a luniodd i'r Cymro o Ceylon ar T. Gwynn Jones, W. J. Gruffydd, R. Williams Parry a Saunders Lewis yn 1937; ynghyd â llungopïau o erthyglau i'r Cymro a ysgrifennodd gan ddefnyddio'r ffugenw 'Robin Bwrgwyn' yn 1939, ac erthygl, 2007, yn dathlu cyfraniad John Eilian i'r papur fel y golygydd cyntaf yn 1932.

Erthyglau eraill

Erthyglau a gyhoeddwyd mewn papurau eraill: ‘The dying establishment’, Western Mail, 23 Medi 1964; 'Dydd Gŵyl Dewi. Rhown ei draed ar y tir efo Deiniol', Holyhead and Anglesey Mail, 1966; cyfres o dair erthygl a gyhoeddwyd yn Yr Herald Cymraeg a’r Genedl, 1968, sef sgyrsiau a draddodwyd ar raglen Heddiw (BBC); a ‘Gwaed ei fron gyda’i frenin’, Herald Môn, 1968.

Cylchgronau

Copïau o’r Haul a’r Gangell (adargraffiadau),1960, yn cynnwys ‘Mae rhwyg y Methodistiaid a ni yn dechrau cau’ a ‘Cymru yn y chwedegau’ ac o’r Llenor, ynghyd ag allbrintiau o wefan Cylchgronau Cymru o erthyglau ganddo o’r Llenor a Cymru.

Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau

Copi llawysgrif a phrintiedig gyda chywiriadau o’i bryddest fuddugol ‘Meirionnydd’, Eisteddfod Genedlaethol Dolgellau yn 1949, ynghyd â chopi o'r dystysgrif a gyflwynwyd iddo gan Gyngor yr Eisteddfod, a'i atgofion: 'I nearly missed my coronation'.

Cyfieithiadau o ganeuon

Cyfieithiadau o 38 cân ar gais W. S. Gwynn Williams a gyhoeddwyd gan Gwmni Gwynn, 1951-1965. Yn eu plith mae 'Hwn yw dydd geni Crist ein Iôr' (Hodie Christus natus est) a'i addasiad o ddwy gân werin Gymreig 'Modryb Neli' a 'Yr hen ŵr mwyn', a'r 'Gleisiad' (The trout).

Englynion beddau a cherddi eraill

Englynion coffa a luniodd i'w briod Lilian Maud Jones a fu farw yn 1972, ei gyfaill Percy Ogwen Jones (1982) a Bedwyr Lewis Jones [1992], a cherddi eraill ganddo a gyhoeddwyd mewn papurau newydd, allbrintiau o wefan Cylchgronau Cymru yn cynnwys cerddi a gyhoeddwyd yn Cymru a'r Llenor, ynghyd â chyfrol C. Davies and E. K. Prosser (golygyddion), A Book of Aberystwyth (Y Drenewydd, 1926), yn cynnwys tair cerdd Gymraeg ganddo.

Timothy Lewis

Erthyglau Cymraeg a Saesneg, wedi’u cyflwyno i John Eilian, 1929-1947, a llythyrau oddi wrtho, 1937-1947.

Lewis, Timothy, 1877-1958

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, [1939]-[1978], gan gynnwys torion o gerddi gan feirdd eraill a gadwyd yn ei lyfr nodiadau Gwaed ifanc.

Y Corn Gwlad

Un rhifyn yn unig a argraffwyd o'r cylchgrawn hwn sef Cylchgrawn Blynyddol Gorsedd y Beirdd a'r Eisteddfod wedi'i olygu gan John Eilian.

Results 1 to 20 of 38