Showing 51 results

Archival description
Cofnodion Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn
Print preview View:

Plas Pistyll

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1995, yn ymwneud â prynu, datblygu, a gwerthu Plas Pistyll, a’r achos enllib canlyniadol, yn cynnwys cynlluniau; cofnodion Bwrdd yr Ymddiriedolaeth; papurau ymgyfreitha a phapurau a gohebiaeth cyfreithwyr; manylion aria...

Datblygiad a Gwasanaethau

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1997 a 2002-2008, yn ymwneud â datblygu y Ganolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a darparu gwasanaethau, yn cynnwys cynlluniau busnes; trefnu cyrsiau; datblygu’r safle; strategaethau; yr Ymddiriedolaeth; nawdd; rhag...

Ffeiliau y Trysorydd

Cofnodion yn ymwneud â materion ariannol, 1979-1992, yn cynnwys manylion adroddiadau archwilwyr, (1981-1992); manylion incwm (1979-1981, 1986-1988); ffurflenni a phapurau treth a TAW (1986-1990); costau rhedeg a hyfforddiant y rhaglen cymuned MSC...

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993 a 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Ariannol

Gohebiaeth a phapurau, 1972-1994, yn ymwneud â materion a gweinyddiaeth ariannol, yn cynnwys rhoddion, nawdd, cyflog, derbyniadau, taliadau, anfonebau, grantiau, a phryni eiddo. Yn ogystal, ceir catalog sêl ar gyfer Tŷ Canol (1891).

Archebion; holiaduron; Grŵp Aelodau Nant Gwrtheyrn; Y Comisiwn Elusennau; EWROSGOL; cynlluniau adeilad; arwyddion; agoriad Caffi Meinir; Plas Pistyll

Gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â materion amrywiol datblygu safle ac adeiladau Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys archebion llety ([?1990]x[?1995]); holiaduron (1994); materion ariannol (1993-1994); Grŵp Aelodau Nant Gwrtheyrn (GANG) (1992); Y Comisiwn ...

Gwella'r ffordd; swyddfa Llithfaen; pryniant Plas Pistyll; y Ganolfan Ewropeaidd yr Ieithoedd Llai eu Defnydd; cynlluniau adeilad o tai'r Nant; estyniad Caffi Meinir

Gohebiaeth a phapurau, 1986-1990, yn trafod gwella’r ffordd i’r Nant, yn cynnwys un ffotograff lliw (1988); materion yr Ymddiriedolaeth, y swyddfa yn Llithfaen, materion ariannol, a chofnodion cyfarfod (1989); pryniant a chynlluniau Plas Pistyll, ...

Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC); mudiad CYD; Y Fforwm Iaith Genedlaethol; y Pwyllgor Datblygu Addysg Cymraeg; materion ariannol; Bwrdd yr Iaith Gymraeg; y Ddeddf Iaith; holiaduron; derbyniadau

Gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â datblygu gwasanaethau Canolfan Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys materion cyfreithiol (1988; 1992-1993); llyfrau derbyniadau (1987-1988); sefydliadau addysg (1991-1993), yn cynnwys y Cydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC), mud...

Datblygu cyfleusterau anabl; arwyddion; cerbydau; diwrnodau agored; Ymgyrch Marchnata Dwyfor; diogelwch tân; ail-adeiladu Trem-y-Môr; y Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg; ymweliadau dyddiol

Gohebiaeth, 1986-1994, parthed nifer o faterion gweinyddol yn ymwneud â datblygu safle Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys cyfleusterau anabl; arwyddion; cerbydau; diwrnodau agored; Ymgyrch Marchnata Dwyfor; diogelwch tân, ail-adeiladu Trem-y-Môr; cyflenwa...

Results 1 to 20 of 51