Showing 42 results

Archival description
Papurau Gwilym R. Jones
Print preview View:

Straeon byrion

Chwe stori fer y gobeithid eu cyhoeddi yn gyfrol, ynghyd â llythyr oddi wrth Gerallt [Lloyd Owen] at Berwyn [mab yng nghyfraith Gwilym R. Jones] yn dweud 'nad oes digon o unoliaeth i wneud cyfrol deilwng o Gwilym R. ... ac mae'r cwbwl we...

Owen, Gerallt Lloyd, 1944-2014

Darlithiau

Ymhlith y darlithiau mae darlith (Saesneg) ar Betsi Cadwaladr, 'Dramâu Huw Lloyd Edwards a'i ddatblygiad fel dramodydd' a 'Pedr Fardd'.

Darlithiau a sgyrsiau

Darlithiau ar lenyddiaeth Gymraeg yn bennaf a nodiadau darlith ar gyfer cyrsiau o dan adain Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, [1941]-1982.

Cerddi amrywiol

Cerddi gan gynwys torion o'i gerddi a gyhoeddwyd yn Barn a'r Faner a llyfr wedi'i labelu ganddo yn 'Cerddi newydd Gwilym R.' gyda nodiadau cefndirol wedi'u hychwanegu yn ddiweddarach, ynghyd â llythyr oddi wrth aelod ...

Dramâu radio

Sgriptiau gan gynnwys ‘Yr argae’ (cystadleuaeth drama radio y BBC), 'Y fflam' a ‘Ffarwel haf’.

Atgofion am wyliau yn y Cotswolds

Llungopi o lythyr oddi wrth Ifor Rees, 1996, at fab y llenor yn ymwneud â chynnwys yr atgofion am wyliau yn y Cotswolds yn y gyfrol yng nghyfres Bro a bywyd a gyhoeddwyd yn 2001, ynghyd â sgript y rhaglen deledu a ddarlledwyd yn y gyfres ‘Arall fy...

Rees, Ifor

Addysg i oedolion

Llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithiau ar gyfer cyrsiau a gynhaliwyd gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) yng Nghorwen a Dinbych, Dinbych a Henllan a'r Rhyl ar lenyddiaeth Gymraeg.

Cyfansoddiadau

Pryddest ‘A ddioddefws a orfu’ gan ‘Pentewyn’, Eisteddfod Genedlaethol Aberafan - Port Talbot, 1932 (proflen) ac adysgrif o feirniadaeth T. Rowland Hughes ar ‘Nofel y Rhyfel Mawr’, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Wrecsam 1933. [Ni ddyfarnwyd y wobr ...

Darlithiau

Darlithiau gan gynnwys rhai ar 'Tafodiaith Arfon'; T. H. Parry-Williams; Catrin o Ferain; Daniel Owen; Ieuan Gwynedd. 'R. Williams-Parry a Choleg Bangor 1927-34' ; 'Ai Williams-Parry yw'n bardd mwyaf?', ynghyd ag...

Papurau Gwilym R. Jones

  • GB 0210 GWMRES
  • Fonds
  • [1930]-[2001]

Papurau Gwilym R. Jones, [1930]-[2001] yn cynnwys cerddi, sgriptiau, straeon byrion, darlithiau, a phapurau yn ymwneud â’i gyfnod yn olygydd Y Faner. = Papers of the poet and journalist Gwilym R. Jones, 1930-[2001], including poems, scripts, short...

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Sgriptiau radio

Dwy bennod o’r gyfres ‘Sion y Bodiau’; pryddest radio ‘Y Ffatri atomig’ sef egin Cwm Tawelwch’; ‘Dyffryn Clwyd’; ‘Chwilio gem’, hanes pererindod ddiweddar i Ynys Enlli’; adolygiad o’r gyfrol Eples gan Gwenallt, ynghyd â sgriptiau yn y cyfresi ‘Rhw...

Dramâu

Ymhlith y sgriptiau mae ‘Y crocbren’ sef drama bropaganda mewn pedair act ar ffurf torion o’r wasg a berfformiwyd gan Gwmni Talysarn; ‘Y deryn brith’; ‘Mawrion Sir Ddinbych’; a '‘Y blwch’, sgript a anfonodd i gystadleuaeth ysgrifennu drama, y...

Results 1 to 20 of 42