Showing 42 results

Archival description
Papurau Gwilym R. Jones
Print preview View:

Barddoniaeth

Cerddi, [1937]-[1993], gan gynnwys cerddi i aelodau o'r teulu, cerddi coffa, emynau a throsiadau.

The vale of peace

Cyfieithiad o’r gerdd ‘Cwm tawelwch’ gan Kenneth Lloyd Jones, disgybl chweched dosbarth o Ysgol Quarry bank, Lerpwl, ynghyd â llythyr oddi wrth y cyfieithydd at Gwilym R. Jones. Fe’i cyhoeddwyd yn 'The Quarry', cylchgrawn yr ysgol yn 1955,

Emynau

Emynau, 1967-1969, a anfonodd i gystadlaethau cyfansoddi emyn yn eisteddfodau Pantyfedwen, Llanbedr Pont Steffan, gan gynnwys emyn ar gyfer gwasanaeth priodas, ynghyd â chopi o’r Drysorfa, Mehefin 1957, yn cynnwys ei erthygl ‘Crefftwr o emynydd’ (Thomas Jones o Ddinbych).

Cyfansoddiadau

Pryddest ‘Y gorwel’, Eisteddfod Genedlaethol Castell-nedd 1934; pryddest fuddugol ‘Ynys Enlli’, Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon, 1935; awdl ‘Y ffin’, awdl anfuddugol Eisteddfod Genedlaethol Machynlleth 1937; a 'Rwy'n edrych dros y bryniau pell', awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 1938.

Sgriptiau

Sgriptiau dramâu llwyfan, dramâu radio, sgriptiau radio a theledu,1930-[1983].

Thomas Jones o Ddinbych

Sgript 'Plas Penucha', 1969, y bu'n cymryd rhan yn y darllediad ac yn annerch yn seremoni cyflwyno plac i goffau Thomas Jones ym Mhlas Penucha, Caerwys.

Llythyrau cyfranwyr

Llythyrau ato fel golygydd Y Faner, 1969-1972, oddi wrth nifer o Gymry blaenllaw yn ymwneud â chyfrannu erthyglau i’r papur newydd wythnosol.

Papurau a grynhowyd ganddo

Cerddi gan J. Rhosydd Williams; nodyn bywgraffyddol gan J. Glyn Davies am ei daid John Jones, Talysarn, 1950; llyfr nodiadau yn cynnwys ‘O gell fy nghof’ gan J. R. Williams o’r Rhondda; sgript J. Idris Owen ar Twm o’r Nant; a sgript ‘Y glas cledd’ (Cylch Llenyddol Dyffryn Clwyd), rhaglen ddramatig o farddoniaeth a llenyddiaeth, 1966.

Papurau Gwilym R. Jones

  • GB 0210 GWMRES
  • Fonds
  • [1930]-[2001]

Papurau Gwilym R. Jones, [1930]-[2001] yn cynnwys cerddi, sgriptiau, straeon byrion, darlithiau, a phapurau yn ymwneud â’i gyfnod yn olygydd Y Faner. = Papers of the poet and journalist Gwilym R. Jones, 1930-[2001], including poems, scripts, short stories, lectures, and papers relating to his work as editor of Y Faner.

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Cerddi

Cerddi, 1937-[1988], gan gynnwys 'Codasom gaer' mewn copi o Tir newydd, Tachwedd 1937; 'Siwrnai'r dewiniaid', trosiad o [Journey of the Magi] gan T. S. Eliot; ‘Cyfarchiad i’r Cymry ar wasgar’ a ‘Mynydd fy mynyddoedd’.

Darlithiau a sgyrsiau

Darlithiau ar lenyddiaeth Gymraeg yn bennaf a nodiadau darlith ar gyfer cyrsiau o dan adain Cymdeithas Addysg y Gweithwyr, [1941]-1982.

Addysg i oedolion

Llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithiau ar gyfer cyrsiau a gynhaliwyd gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) yng Nghorwen a Dinbych, Dinbych a Henllan a'r Rhyl ar lenyddiaeth Gymraeg.

Cerddi

Ymhlith y cerddi mae ‘Hiraeth am Ddyffryn Nantlle’, englynion 'Dathlu chwarter canrif o Chwyldro Ciwba' yn 1984 a chyfieithiad i'r Saesneg, ac englyn i Robert Owen (y dewin orthopaedig).

Cerddi

Cerddi gan gynnwys englyn sydd ar gofeb rhyfel Ysgol Ramadeg Pen-y-groes a cherddi i'r Fam Teresa a 'Geldof a Theresa'.

Sgriptiau radio

Dwy bennod o’r gyfres ‘Sion y Bodiau’; pryddest radio ‘Y Ffatri atomig’ sef egin Cwm Tawelwch’; ‘Dyffryn Clwyd’; ‘Chwilio gem’, hanes pererindod ddiweddar i Ynys Enlli’; adolygiad o’r gyfrol Eples gan Gwenallt, ynghyd â sgriptiau yn y cyfresi ‘Rhwng Gŵyl a Gwaith’, 'Trem’ ac 'Yn ôl y dydd'.

Results 1 to 20 of 42